Thiên Thần Quyết

Fri, 11 Jan 2019 08:45:21 +0700

Thiên Thần Quyết

Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2265

Thiên Thần Quyết Review Rating: 8.25 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thương Khung tinh vực, Vũ Hồn ngàn vạn.

Có phi long tại thiên, có thể một ngày ngàn dặm. Có bá khí vô song, có thể đẩu chuyển tinh di.

Dương Thanh Huyền người mang thập đại chí cường Vũ Hồn một
trong "Thiên Hạ Hữu Địch", từ đây đánh đâu thắng đó, thiên quân ích dịch!

5 Chương mới cập nhật truyện Thiên Thần Quyết

Danh sách chương Thiên Thần Quyết

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Ta có mộng tưởng11/01/2019
2Chương 2Kim cương trừng mắt11/01/2019
3Chương 3Mỹ nhân như trăng11/01/2019
4Chương 4Vũ Hồn chi quang11/01/2019
5Chương 05Đánh đâu thắng đó thiên quân ích ...11/01/2019
6Chương 6Nhất niệm trấn sơn hà11/01/2019
7Chương 7Hổ khiếu long ngâm11/01/2019
8Chương 8Kiếm Khí Bích Yên Hoành11/01/2019
9Chương 9Ta nhất định sẽ đi11/01/2019
10Chương 10Tấn vương11/01/2019
11Chương 11Ước định11/01/2019
12Chương 12Thiên Hạ Hữu Địch11/01/2019
13Chương 13Lục Dương Chưởng11/01/2019
14Chương 14Trần Đình11/01/2019
15Chương 15Bồi thường11/01/2019
16Chương 16Tử Hồn Thạch11/01/2019
17Chương 17Tàng thư các11/01/2019
18Chương 18Thanh Dương Võ kinh11/01/2019
19Chương 19Hồng nhan họa thủy11/01/2019
20Chương 20Thú vị11/01/2019
21Chương 21Thối thể tam trọng11/01/2019
22Chương 22Thiên Tông Thất lão11/01/2019
23Chương 23Lễ gặp mặt11/01/2019
24Chương 24Cửu Tiêu Hoàn Bội11/01/2019
25Chương 25Nguyên lực11/01/2019
26Chương 26Liễu Thành11/01/2019
27Chương 27Ngươi không thể lui11/01/2019
28Chương 28Nhất Khí Trùng Viêm Dương11/01/2019
29Chương 29Kinh thiên bát quái11/01/2019
30Chương 30Thiên tài Vương Hóa11/01/2019
31Chương 31Nhất tiếu mẫn ân cừu11/01/2019
32Chương 32Học Phần điện11/01/2019
33Chương 33Nhiệm vụ11/01/2019
34Chương 34Đào quáng11/01/2019
35Chương 35Vũ Hồn cơ sở11/01/2019
36Chương 36Dịch trạm11/01/2019
37Chương 37Hoành Đoạn sơn mạch11/01/2019
38Chương 38Tứ ly tứ tuyệt11/01/2019
39Chương 39Vong Xuyên11/01/2019
40Chương 40Cửu Long Tỏa Nguyên11/01/2019
41Chương 41Trận Pháp Sư11/01/2019
42Chương 42Tam Túc Hỏa Ô11/01/2019
43Chương 43Khu vực trung tâm11/01/2019
44Chương 44Trọng lực lĩnh vực11/01/2019
45Chương 45Vạn cổ trường không11/01/2019
46Chương 46Quay về bụi11/01/2019
47Chương 47Tại ai trên thân11/01/2019
48Chương 48Liều chết một trận chiến11/01/2019
49Chương 49Đồng quy vu tận11/01/2019
50Chương 50Sống sót sau tai nạn11/01/2019

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng