Thôn Phệ Hồn Đế

Mon, 24 Jul 2017 00:54:00 +0700

Thôn Phệ Hồn Đế

Tác giả: Từ Quảng Đại

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 47235

Thôn Phệ Hồn Đế Review Rating: 6.86 out of 10 based on 35 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

5 Chương mới cập nhật truyện Thôn Phệ Hồn Đế

Danh sách chương Thôn Phệ Hồn Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Kiểm tra Võ Hồn24/07/2017
2Chương 2Thôn Phệ Võ Hồn24/07/2017
3Chương 3Cường thế từ hôn24/07/2017
4Chương 4Cuối cùng cũng có Võ Hồn!24/07/2017
5Chương 5Hồn kỹ cùng kiếm pháp24/07/2017
6Chương 6Thanh y thiếu nữ24/07/2017
7Chương 7Nguyên Linh Quả24/07/2017
8Chương 8Liền phá hai cấp24/07/2017
9Chương 9Lấy một địch ba24/07/2017
10Chương 10Thiên Kiếm Tam Thức24/07/2017
11Chương 11Cường hóa Võ Hồn24/07/2017
12Chương 12Rước dâu lôi24/07/2017
13Chương 13Càn rỡ Triệu Phi Long24/07/2017
14Chương 14Vậy một chiêu24/07/2017
15Chương 15Kiếm thế24/07/2017
16Chương 16Bại Triệu Nhất Thủy24/07/2017
17Chương 17Thích khách liên minh24/07/2017
18Chương 18Tứ cấp võ giả24/07/2017
19Chương 19Đêm tối ám sát24/07/2017
20Chương 20Ninh thiếu24/07/2017
21Chương 21Đẩy vào hầm mỏ24/07/2017
22Chương 22Người chuột đại chiến24/07/2017
23Chương 23Kim tuyến Đại Lão Thử24/07/2017
24Chương 24Huyết Lang bang24/07/2017
25Chương 25Cấp hai Võ Hồn24/07/2017
26Chương 26Thích khách, Hắc Đao24/07/2017
27Chương 27Ta không có tiền24/07/2017
28Chương 28Đại Hạ võ cung24/07/2017
29Chương 29Thanh Sơn Thành bát cấp võ giả ...24/07/2017
30Chương 30Thắng năm lần24/07/2017
31Chương 31Sinh Tử Lôi Đài24/07/2017
32Chương 32Chọn nhất định mục tiêu24/07/2017
33Chương 33Đưa ngươi đi chết24/07/2017
34Chương 34Huyền Thiên Thần Văn24/07/2017
35Chương 35Vạn Bảo Lâu đấu giá hội24/07/2017
36Chương 36Tiền Tam Bàn24/07/2017
37Chương 37Vũ vương mộ địa24/07/2017
38Chương 38Gặp lại Diệp Kỳ24/07/2017
39Chương 39Kiêu ngạo Đặng Trúc Hiên24/07/2017
40Chương 40Hoàn bại Đặng Trúc Hiên24/07/2017
41Chương 41Linh Đàm24/07/2017
42Chương 42Chiến Kỳ Phiên24/07/2017
43Chương 43Cửu cấp võ giả cường đại24/07/2017
44Chương 44Tấn thăng cửu cấp24/07/2017
45Chương 45Một tháng ước hẹn24/07/2017
46Chương 46U Vân chỉ điểm24/07/2017
47Chương 47Đêm mưa ám sát24/07/2017
48Chương 48Cuồng Phong Bạo Vũ24/07/2017
49Chương 49Mở ra khí hải24/07/2017
50Chương 50Phương viên mười ngàn thước khí hải ...24/07/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng