Thôn Phệ Hồn Đế

Mon, 24 Jul 2017 00:54:00 +0700

Thôn Phệ Hồn Đế

Tác giả: Từ Quảng Đại

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 40986

Thôn Phệ Hồn Đế Review Rating: 6.86 out of 10 based on 35 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

5 Chương mới cập nhật truyện Thôn Phệ Hồn Đế

Danh sách chương Thôn Phệ Hồn Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Hồi Sở Gia thôn24/07/2017
52Chương 52Trong nhà biến cố24/07/2017
53Chương 53Liếm giày24/07/2017
54Chương 54Triệu Chí Nghị24/07/2017
55Chương 55Một chưởng vỗ chết24/07/2017
56Chương 56Triệu gia Bảo lời đồn24/07/2017
57Chương 57Phong Quyển Tàn Vân24/07/2017
58Chương 58Cuộc chiến sinh tử24/07/2017
59Chương 59Phế bỏ Trương Hàn24/07/2017
60Chương 60Ba đạo khí tức24/07/2017
61Chương 61Cải biến vận mệnh đồ đạc24/07/2017
62Chương 62Hàn Thanh sơn mạch24/07/2017
63Chương 63Bạch ngọc pho tượng24/07/2017
64Chương 64Chiếc nhẫn trữ vật24/07/2017
65Chương 65Cao cấp khôi lỗi24/07/2017
66Chương 66Miểu sát lục cấp Võ Sư24/07/2017
67Chương 67Sẽ cắn người cẩu24/07/2017
68Chương 68Thất kiếm hợp nhất, Cuồng Phong Chi ...24/07/2017
69Chương 69Hỗn loạn tranh đoạt24/07/2017
70Chương 70Thu hoạch Võ Hồn24/07/2017
71Chương 71Bên trong cửa biển lửa24/07/2017
72Chương 72Tứ Phương Huyễn Hỏa Trận24/07/2017
73Chương 73Phá trận24/07/2017
74Chương 74Phá trận24/07/2017
75Chương 75Lôi Mang Kiếm Điển24/07/2017
76Chương 76Gặp lại Tiền Tam Bàn24/07/2017
77Chương 77Bể đầu không chảy máu24/07/2017
78Chương 78Nóng, nóng quá a24/07/2017
79Chương 79Kim Thái chặn lại24/07/2017
80Chương 80Ninh Tuyết xuất thủ24/07/2017
81Chương 81Năm năm24/07/2017
82Chương 82Tứ phương tám vực24/07/2017
83Chương 83Cháy hừng hực bát quái chi hồn ...24/07/2017
84Chương 84Hoàng hộ pháp24/07/2017
85Chương 85Lại về Sở Gia thôn24/07/2017
86Chương 86Con mồi cùng thợ săn24/07/2017
87Chương 87Tam giai Võ Hồn cường đại24/07/2017
88Chương 88Giết Kỳ Cương24/07/2017
89Chương 89Mê Vụ Sâm Lâm24/07/2017
90Chương 90Yêu Hạch24/07/2017
91Chương 91Băng Ma Viên24/07/2017
92Chương 92Luyện hóa lôi điện24/07/2017
93Chương 93Kim Sư võ quán24/07/2017
94Chương 94Theo24/07/2017
95Chương 95Hai đầu Băng Ma Viên24/07/2017
96Chương 96Lôi Mang Sạ Hiện24/07/2017
97Chương 97Đại Hạ Long Vệ khảo hạch24/07/2017
98Chương 98Viêm Thành Vạn Bảo Lâu24/07/2017
99Chương 99Triệu Hàn Vân24/07/2017
100Chương 100Diễm lệ Tần Nhã24/07/2017