Thôn Phệ Hồn Đế

Mon, 24 Jul 2017 00:54:00 +0700

Thôn Phệ Hồn Đế

Tác giả: Từ Quảng Đại

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 36465

Thôn Phệ Hồn Đế Review Rating: 6.78 out of 10 based on 32 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

5 Chương mới cập nhật truyện Thôn Phệ Hồn Đế

Danh sách chương Thôn Phệ Hồn Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Chỉ bằng ngươi24/07/2017
102Chương 102Bán đứng24/07/2017
103Chương 103Lõa lồ mê hoặc24/07/2017
104Chương 104Nhìn một chút đi24/07/2017
105Chương 105Một kiếm thất bại24/07/2017
106Chương 106Kim đại sư24/07/2017
107Chương 107Chuẩn Linh cấp bảo kiếm24/07/2017
108Chương 108Bảo kiếm chi uy24/07/2017
109Chương 109Tào Mãnh giấy nợ24/07/2017
110Chương 110Bị thương nặng yêu thú cấp ba ...24/07/2017
111Chương 111Giết Lôi Vân Sư24/07/2017
112Chương 112Luyện hóa tam giai Yêu Hạch!24/07/2017
113Chương 113Lôi Vân Kiếm, cấp năm Võ Sư ...24/07/2017
114Chương 114Sở Thanh Vân xem24/07/2017
115Chương 115Một chiêu bại Tào Cảnh Bân24/07/2017
116Chương 116Cò kè mặc cả24/07/2017
117Chương 117Còn có hai cái24/07/2017
118Chương 118Báo danh24/07/2017
119Chương 119Triệu thị tam kiệt24/07/2017
120Chương 120Gặp lại Tần Nhã24/07/2017
121Chương 121Khảo hạch bắt đầu24/07/2017
122Chương 122Khảo hạch cửa thứ nhất24/07/2017
123Chương 123Đánh đố24/07/2017
124Chương 124Cũng là chín đạo!24/07/2017
125Chương 125Hái hoa đạo tặc24/07/2017
126Chương 126Đến Tam Dương trấn24/07/2017
127Chương 127Dị thường Khúc Viễn Hàng24/07/2017
128Chương 128Trên giường thiếu nữ24/07/2017
129Chương 129Vu oan hãm hại24/07/2017
130Chương 130Hợp tác điều tra24/07/2017
131Chương 131Chân tướng rõ ràng24/07/2017
132Chương 132Lôi Vân Kiếm lực lượng24/07/2017
133Chương 133Thiên Diện Vũ Hồn24/07/2017
134Chương 134Cái nhiệm vụ kia!24/07/2017
135Chương 135Nhiệm vụ đẳng cấp24/07/2017
136Chương 136Hộ quân ép hỏi24/07/2017
137Chương 137Họp thành đội?24/07/2017
138Chương 138Cửa thứ ba quy tắc24/07/2017
139Chương 139Mặt trắng mặt đỏ24/07/2017
140Chương 140Hai cái ngốc so24/07/2017
141Chương 141Triệu thị tam kiệt bạo phát?24/07/2017
142Chương 142Ta đây liền giết24/07/2017
143Chương 143Triệu gia lão tổ âm mưu24/07/2017
144Chương 144Nhếch nhác Văn Nham Liệt24/07/2017
145Chương 145Khống chế hình Võ Hồn quyết đấu ...24/07/2017
146Chương 146Lui địch24/07/2017
147Chương 147Bắt đầu24/07/2017
148Chương 148Văn Nham Liệt phản bội24/07/2017
149Chương 149Nhếch nhác24/07/2017
150Chương 150Lầm vào rừng rậm chỗ sâu24/07/2017
xsmn

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng