Thôn Phệ Hồn Đế

Mon, 24 Jul 2017 00:54:00 +0700

Thôn Phệ Hồn Đế

Tác giả: Từ Quảng Đại

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 36468

Thôn Phệ Hồn Đế Review Rating: 6.78 out of 10 based on 32 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

5 Chương mới cập nhật truyện Thôn Phệ Hồn Đế

Danh sách chương Thôn Phệ Hồn Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Hắc Nha cùng Thanh Báo24/07/2017
152Chương 152Sơn động24/07/2017
153Chương 153Võ Hồn chân thân24/07/2017
154Chương 154Hắc Tiễn Vũ Hồn24/07/2017
155Chương 155Thất cấp Võ Sư, Lôi Đình Kiếm ...24/07/2017
156Chương 156Cục diện giằng co24/07/2017
157Chương 157Miểu sát Trương Vân Thu!24/07/2017
158Chương 158Ba người phối hợp24/07/2017
159Chương 159Giết liền hai cái24/07/2017
160Chương 160Lớn mật Hạ Hà!24/07/2017
161Chương 161Tứ giai Võ Hồn!24/07/2017
162Chương 162Chiến đấu kịch liệt24/07/2017
163Chương 163Phi hành hồn kỹ24/07/2017
164Chương 164Thua làm tiểu đệ24/07/2017
165Chương 165Quân đầy đủ sức lực24/07/2017
166Chương 166Lại là Chu Tước khí tức!24/07/2017
167Chương 167Bị vây24/07/2017
168Chương 168Chọc thủng trời24/07/2017
169Chương 169Chính thức trở thành Đại Hạ Long ...24/07/2017
170Chương 170U Vân xuất thủ24/07/2017
171Chương 171Bị để mắt tới24/07/2017
172Chương 172Quan tâm24/07/2017
173Chương 173Tào gia thu sổ sách24/07/2017
174Chương 174Khi dễ chính là các ngươi! (Cầu ...24/07/2017
175Chương 175Trong chiếm giữ (cầu tiến cử cầu ...24/07/2017
176Chương 176Tấn thăng bát cấp Võ Sư! (Phiếu ...24/07/2017
177Chương 177Sơ Vũ đô thống (phiếu đề cử ...24/07/2017
178Chương 178Liễu Thương Hải bị chửi mắng24/07/2017
179Chương 179Vu oan24/07/2017
180Chương 180Bế quan!24/07/2017
181Chương 181U Vân dị thường24/07/2017
182Chương 182Đại Hạ Long Vệ động tác24/07/2017
183Chương 183Ngươi thiệp mời đây?24/07/2017
184Chương 184Lão tử cùng Triệu gia không đội ...24/07/2017
185Chương 185Xông Triệu gia!24/07/2017
186Chương 186Cuồng Đao Triệu Siêu Phong, một chiêu ...24/07/2017
187Chương 187Sơn hải huynh đệ? Một kiếm chém ...24/07/2017
188Chương 188Một kiếm giết một người!24/07/2017
189Chương 189Nửa bước Võ Linh, Triệu Kiêu Long! ...24/07/2017
190Chương 190Chiến ý cuồn cuộn!24/07/2017
191Chương 191Chém giết Triệu Kiêu Long!24/07/2017
192Chương 192Ngươi nên nghỉ ngơi24/07/2017
193Chương 193Bắt thành công!24/07/2017
194Chương 194Nghiêng nước nghiêng thành24/07/2017
195Chương 195Mặt trời chiều24/07/2017
196Chương 196Theo Đại hạ quốc bắt đầu!24/07/2017
197Chương 197Có chuyện24/07/2017
198Chương 198Thảo đản quy định24/07/2017
199Chương 199Ngươi quân công không thể hối đoái ...24/07/2017
200Chương 200Một người một nửa24/07/2017
xsmn

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng