Thôn Phệ Hồn Đế

Mon, 24 Jul 2017 00:54:00 +0700

Thôn Phệ Hồn Đế

Tác giả: Từ Quảng Đại

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 40983

Thôn Phệ Hồn Đế Review Rating: 6.86 out of 10 based on 35 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

5 Chương mới cập nhật truyện Thôn Phệ Hồn Đế

Danh sách chương Thôn Phệ Hồn Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
2201Chương 2201Linh hồn Thành Thánh21/02/2018
2202Chương 2202Đan Vân21/02/2018
2203Chương 2203Tiếp ứng21/02/2018
2204Chương 2204Đại quyết chiến liền tới gặp21/02/2018
2205Chương 2205Người nhỏ màu bạc21/02/2018
2206Chương 2206Tam cấp Võ thánh!23/02/2018
2207Chương 2207Trợ trận23/02/2018
2208Chương 2208Thời gian không dễ chịu23/02/2018
2209Chương 2209Cố Lâm xuất thủ23/02/2018
2210Chương 2210Linh hồn xuất khiếu23/02/2018
2211Chương 2211Võ Hồn Điện đến24/02/2018
2212Chương 2212Điện chủ!24/02/2018
2213Chương 2213Không chết24/02/2018
2214Chương 2214Nên xuất phát24/02/2018
2215Chương 2215Tứ cấp Võ thánh!24/02/2018
2216Chương 2216Đoạt thời gian26/02/2018
2217Chương 2217Vô Cực Thánh Giả26/02/2018
2218Chương 2218Khôi lỗi hồi phục04/03/2018
2219Chương 2219Đại quyết chiến bạo phát04/03/2018
2220Chương 2220Tình huống không hay04/03/2018
2221Chương 2221Long chủ đại nhân04/03/2018
2222Chương 2222Hoàng giáp lục cấp Võ thánh04/03/2018
2223Chương 2223Thanh Long hiển uy04/03/2018
2224Chương 2224Thiên Thánh Cảnh đại chiến04/03/2018
2225Chương 2225Kiếm Cửu!04/03/2018
2226Chương 2226Toàn bộ tất cả đi ra a! ...04/03/2018
2227Chương 2227Cấm khí trường côn04/03/2018
2228Chương 2228Cấm khí va chạm04/03/2018
2229Chương 2229Chiến tranh đến đây kết thúc04/03/2018
2230Chương 2230Sứ mệnh đã hoàn thành04/03/2018
2231Chương 2231Ngươi cuối cùng đến04/03/2018
2232Chương 2232Tất cả bắt đầu04/03/2018
2233Chương 2233Hắn đến!04/03/2018
2234Chương 2234Không gian va chạm07/03/2018
2235Chương 2235Viên mãn Đế Giáp07/03/2018
2236Chương 2236Cửu cấp Võ thánh!07/03/2018
2237Chương 2237Ngày tận thế hạo kiếp07/03/2018
2238Chương 2238Bổn nguyên chân thân!07/03/2018
2239Chương 2239Hủy Diệt chi lực!07/03/2018
2240Chương 2240Có (đại kết cục)07/03/2018