Thôn Phệ Hồn Đế

Mon, 24 Jul 2017 00:54:00 +0700

Thôn Phệ Hồn Đế

Tác giả: Từ Quảng Đại

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 36462

Thôn Phệ Hồn Đế Review Rating: 6.78 out of 10 based on 32 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

5 Chương mới cập nhật truyện Thôn Phệ Hồn Đế

Danh sách chương Thôn Phệ Hồn Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Ai lại dám phạm thượng?24/07/2017
202Chương 202Đệ nhị trọng viên mãn24/07/2017
203Chương 203Đánh cuộc chiến24/07/2017
204Chương 204Kim huân đội trưởng24/07/2017
205Chương 205Thiên Phong Quân chủ24/07/2017
206Chương 206Kinh khủng lực khống chế24/07/2017
207Chương 207Lại bại một người24/07/2017
208Chương 208Kiếm và dây24/07/2017
209Chương 209Thiên Phong Quân chủ khiếp sợ24/07/2017
210Chương 210Liền oanh chín lần!24/07/2017
211Chương 211Một đấu mười năm! (Đường chủ tăng ...24/07/2017
212Chương 212Quân chủ hứa hẹn24/07/2017
213Chương 213Lại là 15,000 quân công24/07/2017
214Chương 214Hỏa Độc vẫn là linh dược24/07/2017
215Chương 215Hạ Hà chấp niệm24/07/2017
216Chương 216Cửu cấp Võ Sư?24/07/2017
217Chương 217Dám tập kích Đại Hạ Long Vệ! ...24/07/2017
218Chương 218Diệp Kỳ phiền toái24/07/2017
219Chương 219Bốn tộc hội võ24/07/2017
220Chương 220Ảo cảnh thí luyện24/07/2017
221Chương 221Quỷ dị thực lực24/07/2017
222Chương 222Không có Thôn Phệ Võ Hồn!24/07/2017
223Chương 223Nhà mình24/07/2017
224Chương 224Gấp bảy uy lực Lôi Đình Kiếm ...24/07/2017
225Chương 225Lần thứ hai tuyển chọn (canh thứ ...24/07/2017
226Chương 226Ta hận ngươi! (Đệ cầu đặt!)24/07/2017
227Chương 227Cuối cùng quảng trường (canh thứ sáu ...24/07/2017
228Chương 228Tuyệt cảnh24/07/2017
229Chương 229Lực thôn phệ!24/07/2017
230Chương 230Ảo cảnh cấp?24/07/2017
231Chương 231Quang Bài24/07/2017
232Chương 232Quyền hạn đề thăng24/07/2017
233Chương 233Luyện hóa Lôi Quang Thạch24/07/2017
234Chương 234Băng Tâm Diệp24/07/2017
235Chương 235Lôi Quang Kiếm Khí!24/07/2017
236Chương 236Liền quyết chiến đều nhận thua!24/07/2017
237Chương 237Kim Thái thực lực24/07/2017
238Chương 238Sở Thanh Vân chạy tới!24/07/2017
239Chương 239Thiếu chút nữa?24/07/2017
240Chương 240Đánh nứt!24/07/2017
241Chương 241Là thời điểm trả nợ!24/07/2017
242Chương 242Diệp Quân Hạo24/07/2017
243Chương 243Ngươi còn kém xa lắm24/07/2017
244Chương 244Mãnh Hổ Thông Thần Đan24/07/2017
245Chương 245Mười phần uy lực Thứ Kiếm Thức! ...24/07/2017
246Chương 246Điều kiện hà khắc24/07/2017
247Chương 247Ngưng Nguyên Đan24/07/2017
248Chương 248Cửu cấp Võ Sư!24/07/2017
249Chương 249Rầm rĩ Trương Vệ Ngọc24/07/2017
250Chương 250Đội trưởng chi tranh24/07/2017
xsmn

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng