Thôn Phệ Vạn Giới

Tue, 12 Jun 2018 20:03:16 +0700

Thôn Phệ Vạn Giới

Tác giả: Tần Tiểu Từ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1155

Thôn Phệ Vạn Giới Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ức vạn vị diện, chí cường giả như đầy sao dày đặc, tranh phong không ngừng.
Vạn giới chi chủ Tần Thiên Tuyệt, bị ngàn vạn cường giả vây công, tự bạo mà chết, quay về thời đại thiếu niên.
Xuất thân thấp hèn, tài nguyên mỏng manh, lại có được kinh thiên tiềm năng!
Tần Thiên Tuyệt ngửa mặt lên trời cười to: "Ngày khác ta lại đến vạn giới, muốn quần tiên
thần phục, vạn ma triều bái!"
Định nghĩa truyện: Cô nhi, Trọng Sinh, Thiết Huyết.

5 Chương mới cập nhật truyện Thôn Phệ Vạn Giới

Danh sách chương Thôn Phệ Vạn Giới

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Thời Chi Đạo Ngân trở lại trăm ...12/06/2018
2Chương 2Vũ Hồn — Thao Thiết12/06/2018
3Chương 3Nguyên khí gấp trăm lần12/06/2018
4Chương 4Lật tung chợ bán thức ăn12/06/2018
5Chương 5Phế bỏ Hồng Tam12/06/2018
6Chương 6Gặp lại Lạc Kim Hoàng12/06/2018
7Chương 7Kim Hoàng tặng đao12/06/2018
8Chương 8Thôn thiên phệ địa12/06/2018
9Chương 9Thiên Chi Đạo Ngân12/06/2018
10Chương 10Cửu Trọng Bạo12/06/2018
11Chương 11Thú triều12/06/2018
12Chương 12Quỷ Bộ12/06/2018
13Chương 13Chiến Lang Vương12/06/2018
14Chương 14Phục sát12/06/2018
15Chương 15Hoa Nhai Viên Long12/06/2018
16Chương 16Người chấp pháp làm khó dễ12/06/2018
17Chương 17Muốn giết người không người có thể ...12/06/2018
18Chương 18Nhập Thái Học Viện12/06/2018
19Chương 19Lạc Kim Hoàng đao12/06/2018
20Chương 20Giác Tỉnh Hậu Kỳ12/06/2018
21Chương 21Thái Học Viện thủ tịch12/06/2018
22Chương 22Hồng hoang dị chủng12/06/2018
23Chương 23Đắc thủ Huyễn Phong Vũ Mang12/06/2018
24Chương 24Lạc Kim Hoàng hỏa nhãn12/06/2018
25Chương 25Cùng nhau ngăn địch12/06/2018
26Chương 26Địa cấp Vũ Hồn12/06/2018
27Chương 27Hải Minh Chu cạm bẫy12/06/2018
28Chương 28Phá Ma Đao ý12/06/2018
29Chương 29Tần thủ tịch12/06/2018
30Chương 30Kim Hoàng ngăn được12/06/2018
31Chương 31Hoàng cung thịnh yến12/06/2018
32Chương 32Các phương tranh đấu12/06/2018
33Chương 33Vạn Cổ Toại Đạo12/06/2018
34Chương 34Người đầu tiên tình12/06/2018
35Chương 35Thuế Biến kỳ12/06/2018
36Chương 36Hoàng cung đánh cược12/06/2018
37Chương 37Quyết đấu Hàn Già Lam12/06/2018
38Chương 38Lại thắng12/06/2018
39Chương 39Lâm Phong Viễn xuất thủ12/06/2018
40Chương 40Có chơi có chịu12/06/2018
41Chương 41Thiên cấp lực chi Đạo Ngân12/06/2018
42Chương 42Thiên lực chi uy12/06/2018
43Chương 43Phù Quang Hải Vực thú triều12/06/2018
44Chương 44Hồng hoang dị chủng Ngạc Quy12/06/2018
45Chương 45Thuế Biến sơ kỳ12/06/2018
46Chương 46Mùa thu thi đấu12/06/2018
47Chương 47Hải Minh Chu lần nữa khiêu chiến ...12/06/2018
48Chương 48Địa Cấp Vũ Hồn — Bạo Liệt ...12/06/2018
49Chương 49Nhìn không thấu lòng người12/06/2018
50Chương 50Lạc Kim Hoàng hãm sâu vũng lầy ...12/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng