Thủ Tịch Ngự Y

Mon, 08 Jun 2015 15:04:10 +0700

Thủ Tịch Ngự Y

Tác giả: Ngân Hà Cửu Thiên

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 22286

Thủ Tịch Ngự Y Review Rating: 8.39 out of 10 based on 19 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tằng nghị tiếu trứ điểm đầu, "Toán! Bần năng cú sử nhân bất thư phục, sở dĩ ứng cai toán thị nhất chủng bệnh ba. Chích thị ngã thủy bình bất tể, khai bất xuất giá cá  phương lai"."Bất trứ cấp, đẳng nhĩ tưởng đáo liễu, tựu cáo tố ngã!"

Thôi sĩ anh thử thì hữu ta hận thiết bất thành cương, đạo: "Nhĩ khán khán nhĩ, chỉnh thiên đô thị giá
ta hoang khang tẩu bản đích điều điều, na hữu hoa y sinh trì bần đích? Nhĩ thiểu khứ ngoại diện chiêu phong dẫn điệp, tiễn tựu cú hoa liễu!"

"Cô phụ, ngã na khả bất thị chiêu phong dẫn điệp, đô thị ngận bình thường đích ứng thù." Là câu chuyện trong "Thủ Tịch Ngự Y " .

5 Chương mới cập nhật truyện Thủ Tịch Ngự Y

Danh sách chương Thủ Tịch Ngự Y

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương mở đầu09/06/2015
2Chương 2Bác sĩ thực tập27/07/2015
3Chương 3Phái đoàn chuyên gia27/07/2015
4Chương 4Không kiêng kỵ27/07/2015
5Chương 5Sư đệ ra tay27/07/2015
6Chương 6Luận chứng bệnh tình27/07/2015
7Chương 7Ngự y27/07/2015
8Chương 8Từ bỏ những thứ yêu thích27/07/2015
9Chương 9Nịnh trên bắt nạt dưới27/07/2015
10Chương 10Âm thầm xúi giục27/07/2015
11Chương 11Hành hung đả thương người27/07/2015
12Chương 12Khoai lang nóng phỏng tay27/07/2015
13Chương 13Ngoài dự kiến27/07/2015
14Chương 14Có qua có lại mới toại lòng ...27/07/2015
15Chương 15Phúc lợi của chuyên gia27/07/2015
16Chương 16Một gáo nước lạnh27/07/2015
17Chương 17Aaaaaaa!27/07/2015
18Chương 18Sinh Sinh Đường27/07/2015
19Chương 19Tòa nhà số 1 Tỉnh ủy27/07/2015
20Chương 20Vết thương cũ27/07/2015
21Chương 21Cấp hiệu27/07/2015
22Chương 22Thêm trọng trách27/07/2015
23Chương 23Cuộc sống của đại quản gia27/07/2015
24Chương 24Nợ27/07/2015
25Chương 25Ra tay27/07/2015
26Chương 26Chương 2627/07/2015
27Chương 27Bình rượu27/07/2015
28Chương 28Tránh27/07/2015
29Chương 29Chó Cắn Chó27/07/2015
30Chương 30Thuốc Hối Hận27/07/2015
31Chương 31Bí Mật27/07/2015
32Chương 32Bạch Thần Y Đến27/07/2015
33Chương 33Không Cần27/07/2015
34Chương 34Tổ Trù Bị27/07/2015
35Chương 35Bệnh Sĩ Diện27/07/2015
36Chương 36Sư Tử Đá27/07/2015
37Chương 37Đồ Cổ27/07/2015
38Chương 38Lừa Gạt27/07/2015
39Chương 39Đầu Trọc27/07/2015
40Chương 40Thủ Pháp27/07/2015
41Chương 41Da Cẩu27/07/2015
42Chương 42Quy Cũ27/07/2015
43Chương 43Xem Kỹ27/07/2015
44Chương 44Thư Ăn Năn27/07/2015
45Chương 45Hoang Đường27/07/2015
46Chương 46Xướng Mặt Đỏ27/07/2015
47Chương 47Tiêu Chuẩn Cao Nhất27/07/2015
48Chương 48Co Được Giãn Được27/07/2015
49Chương 49Ý Của Thầy Thuốc27/07/2015
50Chương 50Huyền Y Vọng Khí27/07/2015
ma giam gia lazada