Thương Chiến Giáo Phụ

Fri, 08 Apr 2016 09:05:26 +0700

Thương Chiến Giáo Phụ

Tác giả: Phi Nghị

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 16056

Thương Chiến Giáo Phụ Review Rating: 7.27 out of 10 based on 15 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Thương Chiến Giáo Phụ Convert của tác giả Phi Nghị trên thư quán được mấy ngày mà đã có số views khá là hot. Trần Minh, tiêu chuẩn đại hoàn khố, đại nha nội, gia tộc thực lực có thể xưng bưu hãn.

Dạng này hoàn cảnh cũng không có mang cho hắn ngồi hưởng thành cảm giác ưu việt, mà là tại gia tộc hun đúc dưới, IQ cùng vũ
lực giá trị tới gần yêu nghiệt hóa, đồng thời từ nhỏ đã dựng nên ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, cùng công lược toàn bộ Hoa Hạ hồng đại mục tiêu.

Ma Y Như Tuyết, Giang Sơn Như Họa. Nữ nhân ta, Thiên Hạ vì mời!

5 Chương mới cập nhật truyện Thương Chiến Giáo Phụ

Danh sách chương Thương Chiến Giáo Phụ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Nghèo khó quý công tử?08/04/2016
2Chương 2Muội muội kiêm bạn gái (thượng)08/04/2016
3Chương 3Muội muội kiêm bạn gái (hạ)08/04/2016
4Chương 4dự tiệc08/04/2016
5Chương 05Tích súc08/04/2016
6Chương 6Đổi nhất phẩm gà?08/04/2016
7Chương 7Nghịch súng (thượng)08/04/2016
8Chương 8Nghịch súng (hạ)08/04/2016
9Chương 9Kết thúc08/04/2016
10Chương 10Trần gia con độc nhất!08/04/2016
11Chương 11· hố cha08/04/2016
12Chương 12Bị cự tuyệt!08/04/2016
13Chương 13Nói chuyện08/04/2016
14Chương 14Chấn nhiếp08/04/2016
15Chương 15· Chúc Kiện rời núi08/04/2016
16Chương 16· Tiểu Mạnh Thường08/04/2016
17Chương 17Trần gia Thiên Song08/04/2016
18Chương 18[Lập mã hoành đao] (thượng)08/04/2016
19Chương 19[Lập mã hoành đao] (trung)08/04/2016
20Chương 20[Lập mã hoành đao] (hạ)08/04/2016
21Chương 21giết một người răn trăm người?08/04/2016
22Chương 22Kẻ phản bội (thượng)08/04/2016
23Chương 23Kẻ phản bội (trung)08/04/2016
24Chương 24Kẻ phản bội (hạ)08/04/2016
25Chương 25Thật Hoa Khôi (thượng)08/04/2016
26Chương 26Thật Hoa Khôi (trung)08/04/2016
27Chương 27Thật Hoa Khôi (hạ)08/04/2016
28Chương 28Anh hùng cứu mỹ?08/04/2016
29Chương 29nhạc phụ tương lai?08/04/2016
30Chương 30Sinh nhật yến (thượng)08/04/2016
31Chương 31Sinh nhật yến (trung)08/04/2016
32Chương 32Sinh nhật yến (hạ)08/04/2016
33Chương 33Làm khó dễ (thượng)08/04/2016
34Chương 34Làm khó dễ (trung)08/04/2016
35Chương 35Làm khó dễ (hạ)08/04/2016
36Chương 36Lạc Thủy rời đi08/04/2016
37Chương 37Đơn đao phó hội (thượng)08/04/2016
38Chương 38Đơn đao phó hội (trung)08/04/2016
39Chương 39Đơn đao phó hội (hạ)08/04/2016
40Chương 40Hoảng sợ mềm!08/04/2016
41Chương 41Đọc tội?08/04/2016
42Chương 42Tuyệt cảnh?08/04/2016
43Chương 43Đạn dược08/04/2016
44Chương 44Môn Khách xuất chinh, không có một ...08/04/2016
45Chương 45Môn Khách xuất chinh, không có một ...08/04/2016
46Chương 46hương diễm08/04/2016
47Chương 47Trong lúc mấu chốt08/04/2016
48Chương 48Thất bại!08/04/2016
49Chương 49Cứu mạng WIFI08/04/2016
50Chương 50Môn Khách thua chạy08/04/2016
ma giam gia lazada