Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Mon, 15 Jan 2018 19:04:08 +0700

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Tác giả: Lục Nguyệt Thiền Minh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6309

Tiên Đình Phong Đạo Truyện Review Rating: 8.13 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiếu niên Tô Đình, mang theo Lục Áp truyền thừa, xuyên qua tiên hiệp thần thoại thế giới. Luyện thành trảm tiên phi đao, thành tựu lôi hỏa thân thể. Trên chấn động mây xanh, hạ nhiếp âm u. Chư thiên thần tiên, không dám phạm giả. "Ta có một đao, chư thiên vạn giới, thần tiên yêu ma, không có không sợ giả!"

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Danh sách chương Tiên Đình Phong Đạo Truyện

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Tô Đình15/01/2018
2Chương 02Truyền thừa15/01/2018
3Chương 03Cổ độc15/01/2018
4Chương 04Thế nhưng là đồng nam hay không? ...15/01/2018
5Chương 05Tranh đấu!15/01/2018
6Chương 06Kinh biến!15/01/2018
7Chương 07Tát Đậu Thành Binh15/01/2018
8Chương 08Dư hoạn15/01/2018
9Chương 09Một đao trảm Âm Thần!15/01/2018
10Chương 10Cổ đạo phương bắc15/01/2018
11Chương 11Đại địch ý đồ đến15/01/2018
12Chương 12Chí bảo bên trong gặp chân truyền! ...15/01/2018
13Chương 13Chân khí ngưng tụ thành kéo dài ...15/01/2018
14Chương 14Công tử nhà họ Vương15/01/2018
15Chương 15Con buôn tiểu nhân chợ búa lời ...15/01/2018
16Chương 16Nhập thế xuất thế tích phúc ba ...15/01/2018
17Chương 17Lại một vị nhân vật không thể ...15/01/2018
18Chương 18Con đường tu hành15/01/2018
19Chương 19Yến không tốt yến15/01/2018
20Chương 20Sự tình lên!15/01/2018
21Chương 21Lao ngục tai ương15/01/2018
22Chương 22Tô Đình sự cố Lôi Bộ truyền ...15/01/2018
23Chương 23Huyện lệnh thăm tù15/01/2018
24Chương 24Thi pháp!15/01/2018
25Chương 25Sát niệm15/01/2018
26Chương 26Tin đồn15/01/2018
27Chương 27Tô tiên sinh15/01/2018
28Chương 28Trở về nhà15/01/2018
29Chương 29Mưa gió nổi lên15/01/2018
30Chương 30Tùng lão nhắc nhở15/01/2018
31Chương 31Người cướp15/01/2018
32Chương 32Thiên kiếp15/01/2018
33Chương 33Không ngại nhân kiếp lẫn thần kiếp ...15/01/2018
34Chương 34Nhiều ngày tĩnh tu chân khí bổ ...15/01/2018
35Chương 35Khế ước sự tình15/01/2018
36Chương 36Khế ước biến cố15/01/2018
37Chương 37Công đường15/01/2018
38Chương 38Thẩm án nhân chứng15/01/2018
39Chương 39Công đường quỷ biện!15/01/2018
40Chương 40Thư pháp đại gia15/01/2018
41Chương 41Tôn gia!15/01/2018
42Chương 42Cơ duyên!15/01/2018
43Chương 43Dấu vết nhạt gần như không có ...15/01/2018
44Chương 44Lại trèo lên công đường Tôn gia ...15/01/2018
45Chương 45Một trận thắng bại15/01/2018
46Chương 46Dư âm thanh15/01/2018
47Chương 47Vô địch một chữ chân ngôn15/01/2018
48Chương 48Tô gia cửa hàng15/01/2018
49Chương 49Cái gọi là thiên y vô phùng? ...15/01/2018
50Chương 50Bí ẩn tới cực điểm phòng tối ...15/01/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng