Tiên Ngự

Wed, 18 Jul 2018 14:02:00 +0700

Tiên Ngự

Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2790

Tiên Ngự Review Rating: 9.25 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tiên lịch đệ cửu kỷ, một Kỷ một lượng kiếp.
Tại đi qua tám lần kiếp số về sau, thiên địa nguyên khí từ từ tiêu tán, Tiên đạo tu hành cuối cùng hướng đi cái khác cực đoan. Đây là Tiên Khung Đại Lục tốt nhất thời đại, tiên phàm đại đồng, đều có thể tu tiên. Đây cũng là Tiên đạo xấu nhất thời đại, tiên giả trăm triệu, không
người thành tiên.
Một cái tiên thiên không đủ, đa trí gần giống yêu quái thiếu niên, tại kinh nghiệm họa diệt môn, bị cô lập hoàn toàn về sau, bất ngờ tỉnh giấc ngủ say chi hồn, từ đó bắt đầu bản thân cầu tiên vấn đạo chi lộ.
Tam hồn tỉnh giấc định thiên phú, thất phách dung linh hóa thần thông.
Thiên địa đôi cầu thông tối tăm, 12 mệnh khiếu tụ Tiên cung.
Tiên là một loại tín ngưỡng, trường sanh bất lão, tiêu diêu tự tại, siêu thoát vô thượng.

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Ngự

Danh sách chương Tiên Ngự

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Tiên Khung Đại Lục18/07/2018
2Chương 2Cũ mới Tiên Đạo18/07/2018
3Chương 3Tự dưng chịu nhục18/07/2018
4Chương 4Đông Lăng Trác gia18/07/2018
5Chương 5Thái Hư ảo cảnh18/07/2018
6Chương 6Trận đạo chi thiếu18/07/2018
7Chương 7Kinh Luân Pháp Ấn18/07/2018
8Chương 8Kết thân thông gia19/07/2018
9Chương 9Cổ mộ kịch biến19/07/2018
10Chương 10Vạn cổ tiên hồn19/07/2018
11Chương 11Huyền Hoàng Chi Khí19/07/2018
12Chương 12Tinh thần lột xác19/07/2018
13Chương 13Ba hồn bảy vía19/07/2018
14Chương 14Hạc kiếm gãy cánh19/07/2018
15Chương 15Thái Hư hồi phục19/07/2018
16Chương 16Di tích chữa trị19/07/2018
17Chương 17Tinh Thần chi quang19/07/2018
18Chương 18Xích hạc như hỏa19/07/2018
19Chương 19Thần hồn tam chuyển19/07/2018
20Chương 20Tuyệt đối tín nhiệm19/07/2018
21Chương 21Hạc rít gào cửu thiên19/07/2018
22Chương 22Tốt nghiệp khảo hạch19/07/2018
23Chương 23Linh thước lượng hồn19/07/2018
24Chương 24Lôi hỏa tận trời19/07/2018
25Chương 25Thành chủ giá lâm19/07/2018
26Chương 26Hồng trần biển khổ19/07/2018
27Chương 27Thần hồn cửu chuyển19/07/2018
28Chương 28Tu vi hiển lộ hóa19/07/2018
29Chương 29Quang Ảnh Lưu Thạch19/07/2018
30Chương 30Đạo pháp tự nhiên19/07/2018
31Chương 31Kiếm âm sơ minh19/07/2018
32Chương 32Phong ấn trấn ma19/07/2018
33Chương 33Hậu hĩnh khen thưởng19/07/2018
34Chương 34Kết liễu nhân quả19/07/2018
35Chương 35Nhất giới chi tôn19/07/2018
36Chương 36Trác gia chi họa19/07/2018
37Chương 37Tả hữu thế cục19/07/2018
38Chương 38Băng hạc Niết Bàn19/07/2018
39Chương 39Tuẫn đạo chi tâm19/07/2018
40Chương 40Cô tâm như sắt19/07/2018
41Chương 41Cương liệt Vô Song19/07/2018
42Chương 42Quang Minh Xích Diễm19/07/2018
43Chương 43Lòng dạ rắn rết19/07/2018
44Chương 44Thiên công môn đồ19/07/2018
45Chương 45Xích Hạc đốt cháy hồn19/07/2018
46Chương 46Thiên ngoại phi tiên19/07/2018
47Chương 47Sống lưng như núi19/07/2018
48Chương 48Truyền Thừa Ngọc Tinh19/07/2018
49Chương 49Man thiên quá hải19/07/2018
50Chương 50Thiên Xu Kiếm Lệnh19/07/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử