Tiên Tâm Cầu Đạo

Mon, 11 Jun 2018 14:52:45 +0700

Tiên Tâm Cầu Đạo

Tác giả: Thiếu Viễn Trứ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2007

Tiên Tâm Cầu Đạo Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một ngôi nhà phá nhân vong thiếu niên, lập chí báo thù cho cha mẹ mà đạp vào tu đạo con đường. Cùng nhau đi tới, có hắc ám, có chính nghĩa, đương gặp nhiều hắc ám, còn có thể thủ vững trong lòng chính nghĩa sao? Đương chính nghĩa không bị người lý giải lúc, sẽ rơi vào hắc ám sao?

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Tâm Cầu Đạo

Danh sách chương Tiên Tâm Cầu Đạo

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Xảo ngộ11/06/2018
2Chương 2Kỳ ngộ11/06/2018
3Chương 3Tri ngộ11/06/2018
4Chương 4Chính tà11/06/2018
5Chương 5Thỉnh cầu11/06/2018
6Chương 6Biệt ly11/06/2018
7Chương 7Bái sư11/06/2018
8Chương 8Vân Hàn phong11/06/2018
9Chương 9Lục Tích Vũ11/06/2018
10Chương 10Bái sư11/06/2018
11Chương 11Dẫn khí11/06/2018
12Chương 12Ngũ Hành cốc11/06/2018
13Chương 13Thoát Phàm bia11/06/2018
14Chương 14Thủy Huyền cảnh11/06/2018
15Chương 15Thích ý11/06/2018
16Chương 16Tô Khuynh Thanh11/06/2018
17Chương 17Đạo tâm11/06/2018
18Chương 18Kiếm ý11/06/2018
19Chương 19Phi Tinh đàm11/06/2018
20Chương 20Thương Tố11/06/2018
21Chương 21Chân tình11/06/2018
22Chương 22Mục tiêu11/06/2018
23Chương 23Chỉ điểm11/06/2018
24Chương 24Luyện thế11/06/2018
25Chương 25Quân tử11/06/2018
26Chương 26Diễn võ đường11/06/2018
27Chương 27Thiên Huyền Chân Thể11/06/2018
28Chương 28Kịch chiến11/06/2018
29Chương 29Đạo?11/06/2018
30Chương 30Thần thức11/06/2018
31Chương 31Đột phá11/06/2018
32Chương 32Thê lương11/06/2018
33Chương 33Quan Tinh phong11/06/2018
34Chương 34Thổi phồng11/06/2018
35Chương 35Giãy dụa11/06/2018
36Chương 36Lắng lại11/06/2018
37Chương 37Đột phá11/06/2018
38Chương 38Ước định11/06/2018
39Chương 39Khảo thí11/06/2018
40Chương 40Ngự không11/06/2018
41Chương 41Kiếm Linh11/06/2018
42Chương 42Bắc Têu11/06/2018
43Chương 43Nghị định11/06/2018
44Chương 44Lo lắng11/06/2018
45Chương 45Tê Giác đảo11/06/2018
46Chương 46Trao đổi11/06/2018
47Chương 47Cướp giết11/06/2018
48Chương 48Liều mạng11/06/2018
49Chương 49Phản sát11/06/2018
50Chương 50Bảo tàng11/06/2018