Tiên Tâm Cầu Đạo

Mon, 11 Jun 2018 14:52:45 +0700

Tiên Tâm Cầu Đạo

Tác giả: Thiếu Viễn Trứ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1614

Tiên Tâm Cầu Đạo Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một ngôi nhà phá nhân vong thiếu niên, lập chí báo thù cho cha mẹ mà đạp vào tu đạo con đường. Cùng nhau đi tới, có hắc ám, có chính nghĩa, đương gặp nhiều hắc ám, còn có thể thủ vững trong lòng chính nghĩa sao? Đương chính nghĩa không bị người lý giải lúc, sẽ rơi vào hắc ám sao?

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Tâm Cầu Đạo

Danh sách chương Tiên Tâm Cầu Đạo

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Truyền thừa11/06/2018
52Chương 52Yếu thế11/06/2018
53Chương 53Thiên thạch11/06/2018
54Chương 54Thiên ngoại11/06/2018
55Chương 55Lựa chọn11/06/2018
56Chương 56Chuyện phiếm11/06/2018
57Chương 57Bí văn11/06/2018
58Chương 58Thần thương khẩu chiến11/06/2018
59Chương 59Lấy mệnh tương bác11/06/2018
60Chương 60Thệ Thủy tháp11/06/2018
61Chương 61Thần thức11/06/2018
62Chương 62Thần Du11/06/2018
63Chương 63Thí Luyện tháp11/06/2018
64Chương 64Biệt ly11/06/2018
65Chương 1Trộm đi11/06/2018
66Chương 2Yêu vật11/06/2018
67Chương 3Thư Ngự Chân11/06/2018
68Chương 4Khiêu khích11/06/2018
69Chương 5Giáo dục11/06/2018
70Chương 6Thư Trí Viễn11/06/2018
71Chương 7Võ học11/06/2018
72Chương 8Tiêu tan11/06/2018
73Chương 9Vây công11/06/2018
74Chương 10Chạy trốn11/06/2018
75Chương 11Lý do11/06/2018
76Chương 12Viện binh11/06/2018
77Chương 13Tàn quyết11/06/2018
78Chương 14Tuyệt cảnh11/06/2018
79Chương 15Chuyện cũ11/06/2018
80Chương 16Nhân sự lưỡng phi11/06/2018
81Chương 17Bi thương11/06/2018
82Chương 1811/06/2018
83Chương 19Tìm hiểu11/06/2018
84Chương 20Một kiếm11/06/2018
85Chương 21Hỏa Cầu thuật11/06/2018
86Chương 22Không thể nhịn được nữa11/06/2018
87Chương 23Sinh tử11/06/2018
88Chương 24Minh Phượng sơn11/06/2018
89Chương 25Hiệp nghĩa11/06/2018
90Chương 26Thê lương11/06/2018
91Chương 27Truy tung11/06/2018
92Chương 28Tinh Hà thảo11/06/2018
93Chương 29Chạy trốn11/06/2018
94Chương 30Tiếp tục trốn11/06/2018
95Chương 31Thoát hiểm11/06/2018
96Chương 32Con đường phía trước11/06/2018
97Chương 33Tin tức11/06/2018
98Chương 34Thiếu nữ11/06/2018
99Chương 35Thượng Quan Hàm Tiếu11/06/2018
100Chương 36Danh tự! !11/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử