Tiên Tâm Cầu Đạo

Mon, 11 Jun 2018 14:52:45 +0700

Tiên Tâm Cầu Đạo

Tác giả: Thiếu Viễn Trứ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1599

Tiên Tâm Cầu Đạo Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một ngôi nhà phá nhân vong thiếu niên, lập chí báo thù cho cha mẹ mà đạp vào tu đạo con đường. Cùng nhau đi tới, có hắc ám, có chính nghĩa, đương gặp nhiều hắc ám, còn có thể thủ vững trong lòng chính nghĩa sao? Đương chính nghĩa không bị người lý giải lúc, sẽ rơi vào hắc ám sao?

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Tâm Cầu Đạo

Danh sách chương Tiên Tâm Cầu Đạo

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 37Lôi đài11/06/2018
102Chương 38Vô đề11/06/2018
103Chương 39Vây công11/06/2018
104Chương 40Một người vây công ba người11/06/2018
105Chương 41Truy sát11/06/2018
106Chương 42Huyền Chân sơn bên trong11/06/2018
107Chương 43Đồng Tâm11/06/2018
108Chương 44Thiếu niên11/06/2018
109Chương 45Thịt khô hầm cơm11/06/2018
110Chương 46Quần áo11/06/2018
111Chương 47Tâm ý11/06/2018
112Chương 48Nguyện vọng11/06/2018
113Chương 49Dạ tập11/06/2018
114Chương 50Tiếp nữa luyện hóa11/06/2018
115Chương 51Xuất quan11/06/2018
116Chương 52Cố nhân11/06/2018
117Chương 53Gặp lại cố nhân11/06/2018
118Chương 54Cố sự11/06/2018
119Chương 55Bắt11/06/2018
120Chương 56Kiên trì11/06/2018
121Chương 57Buồn11/06/2018
122Chương 58Giận11/06/2018
123Chương 59Ai11/06/2018
124Chương 60Chính nghĩa?11/06/2018
125Chương 61Ngốc11/06/2018
126Chương 62Thương nghị (một)11/06/2018
127Chương 63Thương nghị (hai)11/06/2018
128Chương 64Thương nghị (ba)11/06/2018
129Chương 65Nghị định11/06/2018
130Chương 66Tử Tiêu thành11/06/2018
131Chương 67Hỏa diễm11/06/2018
132Chương 68Ngộ11/06/2018
133Chương 69Cự tuyệt11/06/2018
134Chương 70Tiếp nữa cự tuyệt11/06/2018
135Chương 71Du ngoạn11/06/2018
136Chương 72Biệt ly11/06/2018
137Chương 73Lại về Tử Tiêu thành11/06/2018
138Chương 74Diễn kịch11/06/2018
139Chương 75Tình thế bắt buộc11/06/2018
140Chương 76Dự thi11/06/2018
141Chương 77Đàm huyền luận đạo11/06/2018
142Chương 78Đại Hủy Diệt Thủ11/06/2018
143Chương 79Bế quan11/06/2018
144Chương 80Xuất quan11/06/2018
145Chương 81Lãm Thắng các11/06/2018
146Chương 82Kế sách11/06/2018
147Chương 83Tương kế tựu kế11/06/2018
148Chương 84Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật11/06/2018
149Chương 85Đánh bại11/06/2018
150Chương 86Tái chiến11/06/2018