Tiên Thảo Cung Ứng Thương

Sun, 08 Jul 2018 13:51:32 +0700

Tiên Thảo Cung Ứng Thương

Tác giả: Tịch Mịch Ngã Độc Tẩu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1623

Tiên Thảo Cung Ứng Thương Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thái Hư tông nghèo túng đệ tử Thạch Việt ngẫu nhiên đạt được một cái không gian thần kỳ, bên trong có một khối không nhỏ Linh điền, đây đối với không mướn nổi môn phái Linh điền Thạch Việt tới nói, không thể nghi ngờ là một cái xoay người làm giàu cơ hội.
Càng thần kỳ là, ở giữa không gian này còn có một gian thần bí thạch ốc.
Một lần nào đó, Thạch Việt không cẩn thận đem mình một mực không bỏ được hoa mấy khối Linh thạch ném vào trong nhà đá, thế là, thần kỳ một màn phát sinh. . .
Núi không tại cao, có tiên thì có danh, thủy không tại sâu, có long thì linh. Linh điền nơi tay, tiên thảo ta có! !
Xây một chút tiên chủng làm ruộng, kỳ nhạc vô tận! !

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Thảo Cung Ứng Thương

Danh sách chương Tiên Thảo Cung Ứng Thương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Dịch Cốt quyết08/07/2018
52Chương 52Bán linh quả08/07/2018
53Chương 53Thanh Nguyên Tử Mẫu kiếm08/07/2018
54Chương 54Kim Ti tàm08/07/2018
55Chương 55Tằm trứng08/07/2018
56Chương 56Ngự kiếm phi hành08/07/2018
57Chương 57Thúc linh thảo08/07/2018
58Chương 58BáchThảo trai chưởng quỹ08/07/2018
59Chương 59Tiêu Dao tử thất tung08/07/2018
60Chương 60Trần Minh08/07/2018
61Chương 61Luyện đan giao lưu08/07/2018
62Chương 62Ta muốn nghe nói thật08/07/2018
63Chương 63Đớp cứt08/07/2018
64Chương 64Kim Mãng giáp08/07/2018
65Chương 65Man trư08/07/2018
66Chương 66Thanh Sắc đường lang08/07/2018
67Chương 67Nhện cùng cự hổ08/07/2018
68Chương 68Độn Địa phù08/07/2018
69Chương 69Tự Linh hoàn08/07/2018
70Chương 70Đấu giá hội08/07/2018
71Chương 71Trấn Hồn tỏa08/07/2018
72Chương 72Theo đuôi08/07/2018
73Chương 73Khôi Lỗi thú08/07/2018
74Chương 74Vô đề08/07/2018
75Chương 75Bị tập kích08/07/2018
76Chương 76Ba ngàn khỏa Tích Cốc đan08/07/2018
77Chương 77Ô Linh trà08/07/2018
78Chương 78Thạch sư đệ, ngươi quá khiêm nhường ...08/07/2018
79Chương 79Luyện chế Tích Cốc đan08/07/2018
80Chương 80Linh quả xuống giá08/07/2018
81Chương 81Cung tiễn Khôi Lỗi thú08/07/2018
82Chương 82Đuổi tận giết tuyệt08/07/2018
83Chương 83Phù bảo08/07/2018
84Chương 84Tranh đấu08/07/2018
85Chương 85Kiểm kê08/07/2018
86Chương 86Luyện đan tỷ thí08/07/2018
87Chương 87Luyện chế Luyện Khí tán08/07/2018
88Chương 88Mời08/07/2018
89Chương 89Tỷ thí08/07/2018
90Chương 90Bách Mật linh tửu08/07/2018
91Chương 91Phi Tiên lâu10/07/2018
92Chương 92Tử Tham nhưỡng10/07/2018
93Chương 93Tiểu tài mê11/07/2018
94Chương 94Kim sắc giáp trùng11/07/2018
95Chương 95Diệt trùng12/07/2018
96Chương 96Khẳng định có nội ứng12/07/2018
97Chương 97Diệt trùng ban thưởng13/07/2018
98Chương 98Linh Đào tửu13/07/2018
99Chương 99Triệu sư tỷ14/07/2018
100Chương 100Hồng Dương linh cốc14/07/2018