Tiên Tu Bát Hoang

Thu, 12 Jul 2018 21:57:55 +0700

Tiên Tu Bát Hoang

Tác giả: Cách Bích Vương Lão Yêu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 783

Tiên Tu Bát Hoang Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phục!
Đại nạn không chết, tiên duyên đột đến, đến Bát Hoang chấn thiên tháp, thần bí kim quy, đạp tiên lộ, tiên duyên không ngừng.
Một đường tiến lên, đạp biến tam giới vô địch thủ, tiếu ngạo Bát Hoang đàm kim cổ.

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Tu Bát Hoang

Danh sách chương Tiên Tu Bát Hoang

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Ngự Kiếm thuật12/07/2018
52Chương 52Ngoại môn đệ nhất12/07/2018
53Chương 53Tiểu bỉ kết thúc12/07/2018
54Chương 54Bách Thảo môn tân bí12/07/2018
55Chương 55Khai lò Luyện đan12/07/2018
56Chương 56Nhập Linh Viêm động12/07/2018
57Chương 57Điên cuồng tu luyện12/07/2018
58Chương 58Hỏa Linh châu chấn động14/07/2018
59Chương 59Yến Phi Hồng tâm tư14/07/2018
60Chương 60Lại ngộ đan chi đạo14/07/2018
61Chương 61Thanh Phong đằng tin tức14/07/2018
62Chương 62Kịch chiến cấp 3 yêu thú14/07/2018
63Chương 63Thu phục cấp 3 yêu thú14/07/2018
64Chương 64Dao Quang thảo tung tích14/07/2018
65Chương 65Đánh chết Ngũ Thải Mặc Ngọc tri ...14/07/2018
66Chương 66Đầy bồn đầy bát14/07/2018
67Chương 67Dẹp đường hồi phủ14/07/2018
68Chương 68Linh Hầu lão quái15/07/2018
69Chương 69Lôi phù diệt cường địch15/07/2018
70Chương 70Bình an trở về15/07/2018
71Chương 71Bế quan chữa thương15/07/2018
72Chương 72Ma Thần điện, Bổ Thần đan15/07/2018
73Chương 73Tấn cấp Luyện Khí 12 tằng15/07/2018
74Chương 74Băng Phách trà, Liệt Diễm hổ15/07/2018
75Chương 75Hai kiện trung phẩm Linh khí15/07/2018
76Chương 76Cường hãn Linh khí15/07/2018
77Chương 77Sơ học Luyện khí15/07/2018
78Chương 78Cực phẩm Pháp khí thành15/07/2018
79Chương 79Nghe tin bất ngờ Nguyên Anh động ...15/07/2018
80Chương 80Tìm tới động phủ cửa vào15/07/2018
81Chương 81Vượt quan17/07/2018
82Chương 82Tiến vào cửa thứ ba17/07/2018
83Chương 83Giáng Vân bảo đan17/07/2018
84Chương 84Ngũ Hành Tiên quyết phá trận17/07/2018
85Chương 85Hóa Thần tu sĩ tàn hồn17/07/2018
86Chương 86Hóa Thần tu sĩ truyền thừa17/07/2018
87Chương 87Chia cắt vườn linh dược17/07/2018
88Chương 88Thiên Kiếm môn17/07/2018
89Chương 89Lãnh Vô Thường vs Thi La17/07/2018
90Chương 90Vương An vs Thi La17/07/2018
91Chương 91Chật vật Thi Ma môn17/07/2018
92Chương 92Thiên Tâm Cửu kiếm17/07/2018
93Chương 93Tương lai Hóa Thần tu sĩ17/07/2018
94Chương 94Bế quan tu luyện17/07/2018
95Chương 95Hàn Phi Hổ tới chơi17/07/2018
96Chương 96Tán tu chi thành27/07/2018
97Chương 97Băng Long hồ01/08/2018
98Chương 98Dụ Dược đan, song đầu Huyền Thủy ...01/08/2018
99Chương 99Đáy hồ thần bí pho tượng01/08/2018
100Chương 100Đáy hồ hầm băng01/08/2018