Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái

Mon, 23 Nov 2015 10:54:42 +0700

Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái

Tác giả: Huyết Nguyệt Khách

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 18510

Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái Review Rating: 8.90 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lúc này,Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái  ở trong mắt Cổ Tiêu, trước mặt mình cái này Luyện Công chuyên dụng xoay tròn Mộc Thung đã không còn là một cái thật đơn giản Luyện Công công cụ, mà là biến thành một cái không gì sánh được hung tàn Địch Nhân.

Cổ Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, từ tứ chi của mình trên, không ngừng truyền đến
một hồi đau đớn.

Quả thực giống như là một cởi cương Dã Mã giống như vậy, nguyên bản vẫn tính là có thể ứng phó Tự Nhiên Cổ Tiêu, dần dần đã bắt đầu có chút ứng phó không được.

5 Chương mới cập nhật truyện Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái

Danh sách chương Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Cổ Tiêu15/12/2015
2Chương 2Trong mộng chẳng biết thân phận là ...15/12/2015
3Chương 3Xuyên Việt Giả cũng không phải dễ ...15/12/2015
4Chương 4Tình Báo buôn lậu Mã Nhưỡng15/12/2015
5Chương 5Không giải thích được Ma Tinh15/12/2015
6Chương 6Chiếu Kiếm Trai Đại Đệ Tử15/12/2015
7Chương 7Ly khai Vệ Quốc đi Triệu Quốc ...15/12/2015
8Chương 8Cáo biệt các sư huynh đệ!15/12/2015
9Chương 9Mới tới Triệu Quốc15/12/2015
10Chương 10Danh chấn Hàm Đan15/12/2015
11Chương 11Mới gặp gỡ Cự Lộc Hầu Triệu ...15/12/2015
12Chương 12Đến từ Triệu Mục mượn hơi15/12/2015
13Chương 13Triệu Nhã15/12/2015
14Chương 14Người đúng Hàm Đan ngày15/12/2015
15Chương 15Liêm Pha cùng Lý Mục15/12/2015
16Chương 16Bạch Khởi thịt15/12/2015
17Chương 17Sát Cơ tứ phía giữa ly khai ...15/12/2015
18Chương 18Liêm Pha Lý Mục phái tới Truy ...15/12/2015
19Chương 19Trường Bình Chi Chiến Người sống sót ...15/12/2015
20Chương 20Thân chịu trọng thương, ly khai Triệu ...15/12/2015
21Chương 21Hiểm tử nhưng vẫn còn sống giữa ...15/12/2015
22Chương 22Cùng Phượng Phỉ sơ lần gặp gỡ ...15/12/2015
23Chương 23Cùng Phượng Phỉ ước hẹn (20 tấm ...15/12/2015
24Chương 24Bái kiến Tín Lăng Quân (30 tấm ...15/12/2015
25Chương 25Địch nhân quyết định (40 tấm đề ...15/12/2015
26Chương 26Mới gặp gỡ Kỷ Yên Nhiên (50 ...15/12/2015
27Chương 27An Ly Vương15/12/2015
28Chương 28Không có hảo ý An Ly Vương ...15/12/2015
29Chương 29Kỷ Yên Nhiên đề nghị15/12/2015
30Chương 30Nhược tiểu chính là Hàn Kiệt15/12/2015
31Chương 31Nhã Hồ Tiểu Trúc15/12/2015
32Chương 32Kỷ Yên Nhiên Việt Nữ Kiếm Pháp ...15/12/2015
33Chương 33Học tập Việt Nữ Kiếm Pháp15/12/2015
34Chương 34Tài Nữ truyền nghề (90 đề cử ...15/12/2015
35Chương 35Cáo Biệt Tín Lăng Quân15/12/2015
36Chương 36Bình tĩnh ở dưới Sát Cơ15/12/2015
37Chương 37Hiêu Ngụy Mưu đột kích15/12/2015
38Chương 38Từ từ xoay Chiến Cục15/12/2015
39Chương 39Đánh bại Mã Tặc15/12/2015
40Chương 40Đánh chết Hiêu Ngụy Mưu15/12/2015
41Chương 41Loạn Thế bi ai15/12/2015
42Chương 42Hậu trường hắc thủ15/12/2015
43Chương 43Mới tới Tề Quốc thấy Điền Đan ...15/12/2015
44Chương 44Cùng Biên Đông Sơn ước chiến15/12/2015
45Chương 45Tắc Hạ Học Cung mới gặp gỡ ...15/12/2015
46Chương 46Đánh bại Biên Đông Sơn15/12/2015
47Chương 47Đến từ Tào Thu Đạo triệu kiến! ...15/12/2015
48Chương 48Mới gặp gỡ Tào Thu Đạo15/12/2015
49Chương 49Ly khai Tề Quốc15/12/2015
50Chương 50Nhị Nữ quyết định15/12/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử