Tiêu Dao Mộng Lộ

Fri, 21 Jul 2017 10:22:11 +0700

Tiêu Dao Mộng Lộ

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 10683

Tiêu Dao Mộng Lộ Review Rating: 4.40 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thâm sơn trạch nam, một đường làm ruộng, nuôi cá, nằm mơ, tiện thể nhàn nhã trưởng thành cố sự.

Ồ? Cuối cùng không cẩn thận chinh phục chư thiên vạn giới, trở thành đại BOSS? Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ?

------------ ----------------- tóm tắc sơ --------------- --------------

một tên cô nhi ở dị giới có giấc mơ đầu tiên về dị giới của mình là cuộc sống ở trái đất khi
tỉnh lại thì trong mình mang hệ thống game
nhưng đến năm 18 tuổi thì không còn mơ về trái đất nữa
khi đạt được đủ điều kiện thì giấc mơ về một dị giới mới lại được mở ra - một cuộc hành trình tìm hiểu tri thức vạn giới bắt đầu

hệ thống đạt được không phải là giết quái thăng cấp mà thiên về cũng cố, biến dị nâng cấp các kĩ năng
nhất là nó áp dụng rất tốt trong trồng trọt chăn nuôi dẫn đến cây trồng, gia cầm rất dễ tiến hóa thành linh thụ, tiên chủng, thánh thú , thần thú

nên một anh nông dân vừa học hỏi tiếp thu tri thức của vạn giới vừa đào tạo tài nguyên gia tăng tu vị bắt đầu

5 Chương mới cập nhật truyện Tiêu Dao Mộng Lộ

Danh sách chương Tiêu Dao Mộng Lộ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Phương Nguyên ...21/07/2017
2Chương 2Chương 2: Thuộc Tính ...21/07/2017
3Chương 3Chương 3: Linh Trà ...21/07/2017
4Chương 4Chương 4: Vấn Tâm ...21/07/2017
5Chương 5Chương 5: Xuống Núi ...21/07/2017
6Chương 6Chương 6: Tao Ngộ Trộm ...21/07/2017
7Chương 7Chương 7: Linh Thú ...21/07/2017
8Chương 8Chương 8: Trao Đổi ...21/07/2017
9Chương 9Chương 9: Khách Tới ...21/07/2017
10Chương 10Chương 10: Giao Dịch ...21/07/2017
11Chương 11Chương 11: Bí Kíp ...21/07/2017
12Chương 12Chương 12: Độc Long Thảo ...21/07/2017
13Chương 13Chương 13: Ngư Ông ...21/07/2017
14Chương 14Chương 14: Hỗn Độc ...21/07/2017
15Chương 15Chương 15: Nhận Lỗi ...21/07/2017
16Chương 16Chương 16: Phá Quan ...21/07/2017
17Chương 17Chương 17: Dòm Ngó ...21/07/2017
18Chương 18Chương 18: Âm Mưu ...21/07/2017
19Chương 19Chương 19: Linh Gạo 21/07/2017
20Chương 20Chương 20: Đến Gần ...21/07/2017
21Chương 21Chương 21: Ám Sát ...21/07/2017
22Chương 22Chương 22: Đánh Chết ...21/07/2017
23Chương 23Chương 23: Đến Tiếp Sau ...21/07/2017
24Chương 24Chương 24: Nội Tức 21/07/2017
25Chương 25Chương 25: Tặng Lễ ...21/07/2017
26Chương 26Chương 26: Tứ Thiên Môn ...21/07/2017
27Chương 27Chương 27: Diệt Môn ...21/07/2017
28Chương 28Chương 28: Ngũ Quan ...21/07/2017
29Chương 29Chương 29: Linh Địa ...21/07/2017
30Chương 30Chương 30: Linh Cầm ...22/07/2017
31Chương 31Chương 31: Phiền Phức ...22/07/2017
32Chương 32Chương 32: Quận Thành ...23/07/2017
33Chương 33Chương 33: Dự Định ...23/07/2017
34Chương 34Chương 34: Tứ Hải Các ...24/07/2017
35Chương 35Chương 35: Theo Dõi ...24/07/2017
36Chương 36Chương 36: Đánh Cướp ...25/07/2017
37Chương 37Chương 37: Dòm Ngó ...25/07/2017
38Chương 38Chương 38: Ác Chiến ...26/07/2017
39Chương 39Chương 39: Đánh Chết ...26/07/2017
40Chương 40Chương 40: Bí Văn ...27/07/2017
41Chương 41Chương 41: Phá Quan ...27/07/2017
42Chương 42Chương 42: Sáu Tầng ...28/07/2017
43Chương 43Chương 43: Lấy Lòng ...28/07/2017
44Chương 44Chương 44: Dò Xét ...29/07/2017
45Chương 45Chương 45: Lẻn Vào ...29/07/2017
46Chương 46Chương 46: Ám Tử ...30/07/2017
47Chương 47Chương 47: Khắc Phục Hậu Quả ...30/07/2017
48Chương 48Chương 48: Luyện Thực ...31/07/2017
49Chương 49Chương 49: Linh Trúc 31/07/2017
50Chương 50Chương 50: Chữa Bệnh ...01/08/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử