Tiêu Dao Mộng Lộ

Fri, 21 Jul 2017 10:22:11 +0700

Tiêu Dao Mộng Lộ

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5127

Tiêu Dao Mộng Lộ Review Rating: 7.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thâm sơn trạch nam, một đường làm ruộng, nuôi cá, nằm mơ, tiện thể nhàn nhã trưởng thành cố sự.

Ồ? Cuối cùng không cẩn thận chinh phục chư thiên vạn giới, trở thành đại BOSS? Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ?

------------ ----------------- tóm tắc sơ --------------- --------------

một tên cô nhi ở dị giới có giấc mơ đầu tiên về dị giới của mình là cuộc sống ở trái đất khi
tỉnh lại thì trong mình mang hệ thống game
nhưng đến năm 18 tuổi thì không còn mơ về trái đất nữa
khi đạt được đủ điều kiện thì giấc mơ về một dị giới mới lại được mở ra - một cuộc hành trình tìm hiểu tri thức vạn giới bắt đầu

hệ thống đạt được không phải là giết quái thăng cấp mà thiên về cũng cố, biến dị nâng cấp các kĩ năng
nhất là nó áp dụng rất tốt trong trồng trọt chăn nuôi dẫn đến cây trồng, gia cầm rất dễ tiến hóa thành linh thụ, tiên chủng, thánh thú , thần thú

nên một anh nông dân vừa học hỏi tiếp thu tri thức của vạn giới vừa đào tạo tài nguyên gia tăng tu vị bắt đầu

5 Chương mới cập nhật truyện Tiêu Dao Mộng Lộ

Danh sách chương Tiêu Dao Mộng Lộ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 103Chương 103: Luyện Đan ...27/08/2017
102Chương 104Chương 104: Ngả Bài ...28/08/2017
103Chương 105Chương 105: Trồng Trọt ...28/08/2017
104Chương 106Chương 106: Quét Ngang ...29/08/2017
105Chương 107Chương 107: Chưởng Khống ...29/08/2017
106Chương 108Chương 108: Mộng Sư ...30/08/2017
107Chương 109Chương 109: Nhập Mộng ...30/08/2017
108Chương 110Chương 110: Bắt Người ...31/08/2017
109Chương 111Chương 111: Giận Dữ Và Xấu Hổ ...31/08/2017
110Chương 112Chương 112: Võ Tông ...01/09/2017
111Chương 113Chương 113: Giao Thủ ...01/09/2017
112Chương 114Chương 114: Từng Cái ...01/09/2017
113Chương 115Chương 115: Truy Sát ...01/09/2017
114Chương 116Chương 116: Nước Cờ Đầu ...01/09/2017
115Chương 117Chương 117: Gặp Mặt ...01/09/2017
116Chương 118Chương 118: Hiến Kế ...01/09/2017
117Chương 119Chương 119: Hóa Cốt Môn ...01/09/2017
118Chương 120Chương 120: Không Tập ...01/09/2017
119Chương 121Chương 121: Đại Chiến ...02/09/2017
120Chương 122Chương 122: Trận Pháp ...02/09/2017
121Chương 123Chương 123: Đại Thắng ...02/09/2017
122Chương 124Chương 124: Công Thưởng 02/09/2017
123Chương 125Chương 125: Gặp Lại ...02/09/2017
124Chương 126Chương 126: Kiểm Kê ...03/09/2017
125Chương 127Chương 127: Cấy Ghép 03/09/2017
126Chương 128Chương 128: Đệ Tử ...03/09/2017
127Chương 129Chương 129: Thành Thục 04/09/2017
128Chương 130Chương 130: Trúc Mộng ...04/09/2017
129Chương 131Chương 131: Con Đường ...04/09/2017
130Chương 132Chương 132: Đánh Cắp ...05/09/2017
131Chương 133Chương 133: Vương Nữ ...05/09/2017
132Chương 134Chương 134: Họp Hằng Năm ...06/09/2017
133Chương 135Chương 135: Trở Mặt 06/09/2017
134Chương 136Chương 136: Thiết Mật ...06/09/2017
135Chương 137Chương 137: Đoàn Tụ ...06/09/2017
136Chương 138Chương 138: Áp Đảo 07/09/2017
137Chương 139Chương 139: Bí Phủ ...07/09/2017
138Chương 140Chương 140: Cấp Năm ...07/09/2017
139Chương 141Chương 141: Biến Số ...08/09/2017
140Chương 142Chương 142: Đại Mộng ...08/09/2017
141Chương 143Chương 143: Huyết Ma ...08/09/2017
142Chương 144Chương 144: Bêu Đầu ...09/09/2017
143Chương 145Chương 145: Trong Bóng Tối ...09/09/2017
144Chương 146Chương 146: Ngã Xuống ...09/09/2017
145Chương 147Chương 147: Kèm Hai Bên ...10/09/2017
146Chương 148Chương 148: Thành Viên Nòng Cốt ...10/09/2017
147Chương 149Chương 149: Đại Điển ...10/09/2017
148Chương 150Chương 150: Chuẩn Bị ...11/09/2017
149Chương 151Chương 151: Gian Tế ...11/09/2017
150Chương 152Chương 152: Xuất Hiện ...11/09/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng