Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tue, 22 Aug 2017 17:36:35 +0700

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả: Biển Khơi Thật Là Nhiều Nước

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: converter Dzung Kiều

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 13941

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống Review Rating: 5.79 out of 10 based on 7 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hệ thống thăng cấp mạnh nhất giới thiệu vắn tắt: ngươi thấy qua giết gà tuôn ra thần cấp huyết mạch chưa ? Ngươi thấy qua giết con cóc tuôn ra thần phẩm vũ kỹ chưa ? Ngươi thấy qua cả thế giới phụ nữ vì hắn một người người đàn ông điên cuồng chưa ? Vai gánh Đồ long đao, tay cầm chư thần kiếm, anh liền hỏi một câu, " Con mẹ nó, còn có ai?" Trạch nam Long Phi mang một khoản cuồng bạo hệ thống chuyển kiếp tới, giết quái thăng cấp, giết người cũng thăng cấp, nghiền ép tam giới, đánh bể hết thảy người không phục

5 Chương mới cập nhật truyện Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Danh sách chương Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Cuồng bạo hệ thống22/08/2017
2Chương 1Chương 1: Cuồng bạo hệ thống22/08/2017
3Chương 2Chương 2: thần kỹ, Hàm Mô ...22/08/2017
4Chương 3Chương 3: Tân thủ đại lễ bao ...22/08/2017
5Chương 4Chương 4: Điên cuồng thăng cấp22/08/2017
6Chương 5Chương 5: Thần tiên đánh nhau22/08/2017
7Chương 6Chương 6: Đại bạo đặc biệt bạo ...22/08/2017
8Chương 7Chương 7: Thần thú tiểu Bạch22/08/2017
9Chương 8Chương 8: Ta nguyện ý lấy thân ...22/08/2017
10Chương 9Chương 9: Sống không bằng chó sói ...22/08/2017
11Chương 10Chương 10: Bố trở lại22/08/2017
12Chương 11Chương 11: Vô pháp vô thiên22/08/2017
13Chương 12Chương 12: Giết đặc biệt nhiều22/08/2017
14Chương 13Chương 13: Đồ long chém điên cuồng ...22/08/2017
15Chương 14Chương 14: Hệ thống tu ma22/08/2017
16Chương 15Chương 15: Cùng ta tư cách nói ...22/08/2017
17Chương 16Chương 16: Cái này là đạn độc ...22/08/2017
18Chương 17Chương 17: Chữa thương đan cực ...22/08/2017
19Chương 18Chương 18: Tên nhà quê từ ...22/08/2017
20Chương 19Chương 19: Long Chiến Vũ tới ...22/08/2017
21Chương 20Chương 20: Gia tộc khảo hạch ...22/08/2017
22Chương 21Chương 21: Máu yêu thú tươi ...22/08/2017
23Chương 22Chương 22: Uy lực, trong nháy mắt ...22/08/2017
24Chương 23Chương 23: Phát đại tài22/08/2017
25Chương 24Chương 24: Long ngâm chấn động ...22/08/2017
26Chương 25Chương 25: Bố chính là có ...22/08/2017
27Chương 26Chương 26: Sát Vũ lệnh22/08/2017
28Chương 27Chương 27: Gia tộc tình cảnh nguy ...22/08/2017
29Chương 28Chương 28: Chiếc nhẫn may mắn22/08/2017
30Chương 29Chương 29: Đan dược có độc22/08/2017
31Chương 30Chương 30: Giúp người đẹp giải thích ...22/08/2017
32Chương 31Chương 31: Ta muốn thoát y cho ...22/08/2017
33Chương 32Chương 32: Kích hoạt nhiệm vụ22/08/2017
34Chương 33Chương 33: Đi ra đi!22/08/2017
35Chương 34Chương 34: Đây là các ngươi mộ ...22/08/2017
36Chương 35Chương 35: Một đường theo đuổi, một ...22/08/2017
37Chương 36Chương 36: Ta muốn trúng độc22/08/2017
38Chương 37Chương 37: Lên cấp, lăng ba vi ...22/08/2017
39Chương 38Chương 38: BOSS xuất hiện22/08/2017
40Chương 39Chương 39: Ta muốn giết chết nó ...22/08/2017
41Chương 40Chương 40: Bệnh thần kinh chứ ? ...22/08/2017
42Chương 41Chương 41: Chủ nhân, ta có biện ...22/08/2017
43Chương 42Chương 42: Đồ long đao, đi ra ...22/08/2017
44Chương 43Chương 43: Bạo quá đã!22/08/2017
45Chương 44Chương 44: Củi khô đụng ngọn lửa ...22/08/2017
46Chương 45Chương 45: Lôi đài tranh tài gặp ...22/08/2017
47Chương 46Chương 46: Đại trưởng lão, ngươi phải ...22/08/2017
48Chương 47Chương 47: Ai chuẩn bị ăn cứt! ...22/08/2017
49Chương 48Chương 48: Bố liền hỏi ngươi phục ...22/08/2017
50Chương 49Chương 49: Người đẹp trai không cách ...22/08/2017