Trảm Tiên

Tue, 07 Apr 2015 23:55:28 +0700

Trảm Tiên

Tác giả: Nhâm Oán

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 157928

Trảm Tiên Review Rating: 7.30 out of 10 based on 54 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nếu các bạn đã đọc qua các tác phẩm như Siêu Việt Luân Hồi, Vũ Đạo Càn Khôn v,v...thì cũng không thể bỏ qua tác phẩm Trảm Tiên, một bộ truyện rất thu hút người đọc thông qua lối văn giản dị nhưng thấm nhuần của tác giả Nhâm Oán.

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn
trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!

Yêu giới trảm yêu! Ma giới trảm ma! Tiên giới trảm tiên!

5 Chương mới cập nhật truyện Trảm Tiên

Danh sách chương Trảm Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Sống lại 08/04/2015
2Chương 2Thân làm đao phủ08/04/2015
3Chương 3Người nào không dám trảm08/04/2015
4Chương 4Ta mới là đao phủ08/04/2015
5Chương 5Chém ngươi, ta có chỗ tốt gì ...08/04/2015
6Chương 6Trảm tẫn mao thần phương kiến yêu ...08/04/2015
7Chương 6Trảm tẫn mao thần phương kiến yêu ...08/04/2015
8Chương 7Chém chém chém ( thượng )08/04/2015
9Chương 7Chém chém chém ( hạ )08/04/2015
10Chương 8Công đức vô pháp ước lượng (thượng) ...08/04/2015
11Chương 8Công đức vô pháp ước lượng (hạ) ...08/04/2015
12Chương 9Tam Thanh Quyết (thượng)08/04/2015
13Chương 9Tam Thanh Quyết ( hạ )08/04/2015
14Chương 10Cướp pháp trường (thượng)08/04/2015
15Chương 10Cướp pháp trường (hạ)08/04/2015
16Chương 11 Âm Dương Ngũ Hành bí quyết ...03/07/2015
17Chương 11 Âm Dương Ngũ Hành bí quyết ...03/07/2015
18Chương 12 giết người diệt khẩu tựu giết ...03/07/2015
19Chương 12 giết người diệt khẩu tựu giết ...03/07/2015
20Chương 13 hoa quả hay là muốn đi ...03/07/2015
21Chương 13 hoa quả hay là muốn đi ...03/07/2015
22Chương 14 Đao phủ cũng dám tu tiên ...03/07/2015
23Chương 14 Đao phủ cũng dám tu tiên ...03/07/2015
24Chương 15 Chính là muốn tôi luyện ngươi ...03/07/2015
25Chương 15 Chính là muốn tôi luyện ngươi ...03/07/2015
26Chương 16 Nói chuyện có thể coi là ...03/07/2015
27Chương 16 Nói chuyện có thể coi là ...03/07/2015
28Chương 17 ai còn dám chỉ điểm ngươi ...03/07/2015
29Chương 17 ai còn dám chỉ điểm ngươi ...03/07/2015
30Chương 18 giảng quy củ đúng không - ...03/07/2015
31Chương 18 giảng quy củ đúng không - ...03/07/2015
32Chương 19 dốc hết sức hàng mười hội ...03/07/2015
33Chương 19 dốc hết sức hàng mười hội ...03/07/2015
34Chương 20 Ta có thể chỉ điểm ngươi ...03/07/2015
35Chương 20 Ta có thể chỉ điểm ngươi ...03/07/2015
36Chương 21 Thỉnh giáo không được tựu khảo ...03/07/2015
37Chương 21 Thỉnh giáo không được tựu khảo ...03/07/2015
38Chương 22 âm Ngũ Hành đầy đủ hết ...03/07/2015
39Chương 22 âm Ngũ Hành đầy đủ hết ...03/07/2015
40Chương 23 Tổng quản cũng muốn tu hành ...03/07/2015
41Chương 23 Tổng quản cũng muốn tu hành ...03/07/2015
42Chương 24 Ngoại sơn môn đệ tử - ...03/07/2015
43Chương 24 Ngoại sơn môn đệ tử - ...03/07/2015
44Chương 25 Nói chuyện cũng không chuyên nghiệp ...03/07/2015
45Chương 25 Nói chuyện cũng không chuyên nghiệp ...03/07/2015
46Chương 26 Chênh lệch năm cấp cũng có ...03/07/2015
47Chương 26 Chênh lệch năm cấp cũng có ...03/07/2015
48Chương 27 Có thể đã bắt đầu - ...03/07/2015
49Chương 27 Có thể đã bắt đầu - ...03/07/2015
50Chương 28 không có tác dụng đâu dược ...03/07/2015