Trảm Tiên

Tue, 07 Apr 2015 23:55:28 +0700

Trảm Tiên

Tác giả: Nhâm Oán

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 146240

Trảm Tiên Review Rating: 7.25 out of 10 based on 51 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nếu các bạn đã đọc qua các tác phẩm như Siêu Việt Luân Hồi, Vũ Đạo Càn Khôn v,v...thì cũng không thể bỏ qua tác phẩm Trảm Tiên, một bộ truyện rất thu hút người đọc thông qua lối văn giản dị nhưng thấm nhuần của tác giả Nhâm Oán.

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn
trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!

Yêu giới trảm yêu! Ma giới trảm ma! Tiên giới trảm tiên!

5 Chương mới cập nhật truyện Trảm Tiên

Danh sách chương Trảm Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 28 không có tác dụng đâu dược ...03/07/2015
52Chương 29 không dùng được đan rất ...03/07/2015
53Chương 29 không dùng được đan rất ...03/07/2015
54Chương 30 Kim Đan tông sư rung ...03/07/2015
55Chương 30 Kim Đan tông sư rung ...03/07/2015
56Chương 31 khiếm ngươi một cái nhân ...03/07/2015
57Chương 31 khiếm ngươi một cái nhân ...03/07/2015
58Chương 32 pháp bảo lò đan - Thượng ...03/07/2015
59Chương 32 pháp bảo lò đan - Hạ ...03/07/2015
60Chương 33 Đem Tàng kinh các dưới lưng ...03/07/2015
61Chương 33 Đem Tàng kinh các dưới lưng ...03/07/2015
62Chương 34 Tiền bối di vật - Thượng ...03/07/2015
63Chương 34 Tiền bối di vật - Hạ ...03/07/2015
64Chương 35 Thăng cấp, thu cái hộp kiếm ...03/07/2015
65Chương 35 Thăng cấp, thu cái hộp kiếm ...03/07/2015
66Chương 36 Cho ngươi cơ hội nói chuyện ...03/07/2015
67Chương 36 Cho ngươi cơ hội nói chuyện ...03/07/2015
68Chương 37 phản giết - Thượng03/07/2015
69Chương 37 phản giết - Hạ03/07/2015
70Chương 38 Thanh danh tại bên ngoài - ...03/07/2015
71Chương 38 Thanh danh tại bên ngoài - ...03/07/2015
72Chương 39 luận bàn ta không được - ...03/07/2015
73Chương 39 luận bàn ta không được - ...03/07/2015
74Chương 40 sinh tử ngươi không được - ...03/07/2015
75Chương 40 sinh tử ngươi không được - ...03/07/2015
76Chương 41 Thuần Dương cung ăn gian - ...03/07/2015
77Chương 41 Thuần Dương cung ăn gian - ...03/07/2015
78Chương 42 Nhìn ngươi có thể giết bao ...03/07/2015
79Chương 42 Nhìn ngươi có thể giết bao ...03/07/2015
80Chương 43 Trèo lên đỉnh - Thượng03/07/2015
81Chương 43 Trèo lên đỉnh - Hạ03/07/2015
82Chương 44 Nhất định là ăn gian - ...03/07/2015
83Chương 44 Nhất định là ăn gian - ...03/07/2015
84Chương 45 vậy thì lại tới một lần ...03/07/2015
85Chương 45 vậy thì lại tới một lần ...03/07/2015
86Chương 46 lại trèo lên đỉnh - Thượng ...03/07/2015
87Chương 46 lại trèo lên đỉnh - Hạ ...03/07/2015
88Chương 47 không muốn chết lựa chọn ...03/07/2015
89Chương 47 không muốn chết lựa chọn ...03/07/2015
90Chương 48 khẩu khí thật lớn - Thượng ...03/07/2015
91Chương 48 khẩu khí thật lớn - Hạ ...27/07/2015
92Chương 49 dựa vào cái gì bàn giao:nhắn ...03/07/2015
93Chương 49 dựa vào cái gì bàn giao:nhắn ...03/07/2015
94Chương 50 sao Bắc Đẩu luyện bảo bí ...03/07/2015
95Chương 50 sao Bắc Đẩu luyện bảo bí ...03/07/2015
96Chương 51 luyện công muốn trước xem chú ...03/07/2015
97Chương 51 luyện công muốn trước xem chú ...03/07/2015
98Chương 52 không dùng pháp bảo cũng đánh ...03/07/2015
99Chương 52 không dùng pháp bảo cũng đánh ...03/07/2015
100Chương 53 Thỉnh đi tiên rơi uyên - ...03/07/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng