Trảm Tiên

Tue, 07 Apr 2015 23:55:28 +0700

Trảm Tiên

Tác giả: Nhâm Oán

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 146234

Trảm Tiên Review Rating: 7.25 out of 10 based on 51 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nếu các bạn đã đọc qua các tác phẩm như Siêu Việt Luân Hồi, Vũ Đạo Càn Khôn v,v...thì cũng không thể bỏ qua tác phẩm Trảm Tiên, một bộ truyện rất thu hút người đọc thông qua lối văn giản dị nhưng thấm nhuần của tác giả Nhâm Oán.

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn
trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!

Yêu giới trảm yêu! Ma giới trảm ma! Tiên giới trảm tiên!

5 Chương mới cập nhật truyện Trảm Tiên

Danh sách chương Trảm Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 53 Thỉnh đi tiên rơi uyên - ...03/07/2015
102Chương 54 Nhị phẩm Luyện Đan Sư - ...03/07/2015
103Chương 54 Nhị phẩm Luyện Đan Sư - ...03/07/2015
104Chương 55 duy sư đệ như Thiên Lôi ...03/07/2015
105Chương 55 duy sư đệ như Thiên Lôi ...03/07/2015
106Chương 56 Tại đây cũng là ngươi có ...03/07/2015
107Chương 56 Tại đây cũng là ngươi có ...03/07/2015
108Chương 57 Nói sai lời nói phải trả ...03/07/2015
109Chương 57 Nói sai lời nói phải trả ...03/07/2015
110Chương 58 Đa tạ sư huynh chiếu cố ...03/07/2015
111Chương 58 Đa tạ sư huynh chiếu cố ...03/07/2015
112Chương 59 muốn thăng cấp, nằm mơ03/07/2015
113Chương 59 muốn thăng cấp, nằm mơ hạ ...03/07/2015
114Chương 60Địa Sát Tế Trận Quyết27/07/2015
115Chương 61 dung hợp Trảm Tiên Thai ý ...03/07/2015
116Chương 61 dung hợp Trảm Tiên Thai ý ...03/07/2015
117Chương 62 muốn giết ta? Nằm mơ a ...03/07/2015
118Chương 62 muốn giết ta? Nằm mơ a ...03/07/2015
119Chương 63 Tam phẩm Luyện Đan Sư - ...03/07/2015
120Chương 63 Tam phẩm Luyện Đan Sư - ...03/07/2015
121Chương 64 Cùng ta so chơi hỏa - ...03/07/2015
122Chương 64 Cùng ta so chơi hỏa - ...03/07/2015
123Chương 65 ai nói hỏa chủng tại trung ...03/07/2015
124Chương 65 ai nói hỏa chủng tại trung ...03/07/2015
125Chương 66 Địa Tâm Hỏa - Hạ03/07/2015
126Chương 66 Địa Tâm Hỏa - Thượng03/07/2015
127Chương 67 luyện khí đỉnh phong - Thượng ...03/07/2015
128Chương 67 luyện khí đỉnh phong - Hạ ...03/07/2015
129Chương 68 phương hướng là Luyện Đan Sư ...03/07/2015
130Chương 68 phương hướng là Luyện Đan Sư ...03/07/2015
131Chương 69 Chết đều không có biện pháp ...03/07/2015
132Chương 69 Chết đều không có biện pháp ...03/07/2015
133Chương 70 Trưởng lão cũng cần hỗ trợ ...03/07/2015
134Chương 70 Trưởng lão cũng cần hỗ trợ ...03/07/2015
135Chương 71 Nhìn nhiều sách vẫn có chỗ ...03/07/2015
136Chương 71 Nhìn nhiều sách vẫn có chỗ ...03/07/2015
137Chương 72 Chiếm Địa Tâm Hỏa là được ...03/07/2015
138Chương 72 Chiếm Địa Tâm Hỏa là được ...03/07/2015
139Chương 73 hỏa chủng đánh bạc hỏa chủng ...03/07/2015
140Chương 73 hỏa chủng đánh bạc hỏa chủng ...03/07/2015
141Chương 74 Đây là người có thể làm ...03/07/2015
142Chương 74 Đây là người có thể làm ...03/07/2015
143Chương 75 Thái Dương Chân Hỏa là của ...03/07/2015
144Chương 76 Người khác luyện dược ta luyện ...03/07/2015
145Chương 77 Còn có như vậy chỗ tốt ...03/07/2015
146Chương 77 Còn có như vậy chỗ tốt ...03/07/2015
147Chương 78 không vũ trước vấn vương - ...03/07/2015
148Chương 78 không vũ trước vấn vương - ...03/07/2015
149Chương 79 luyện chế thất bại - Thượng ...03/07/2015
150Chương 79 luyện chế thất bại - Hạ ...03/07/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng