Trảm Tiên

Tue, 07 Apr 2015 23:55:28 +0700

Trảm Tiên

Tác giả: Nhâm Oán

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 146237

Trảm Tiên Review Rating: 7.25 out of 10 based on 51 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nếu các bạn đã đọc qua các tác phẩm như Siêu Việt Luân Hồi, Vũ Đạo Càn Khôn v,v...thì cũng không thể bỏ qua tác phẩm Trảm Tiên, một bộ truyện rất thu hút người đọc thông qua lối văn giản dị nhưng thấm nhuần của tác giả Nhâm Oán.

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn
trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!

Yêu giới trảm yêu! Ma giới trảm ma! Tiên giới trảm tiên!

5 Chương mới cập nhật truyện Trảm Tiên

Danh sách chương Trảm Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 80 Đan thành dị tượng - Thượng ...03/07/2015
152Chương 80 Đan thành dị tượng - Hạ ...03/07/2015
153Chương 81 Đan cướp - Thượng03/07/2015
154Chương 81 Đan cướp - Hạ03/07/2015
155Chương 82 Cho tiền bối cao nhân đi ...03/07/2015
156Chương 82 Cho tiền bối cao nhân đi ...03/07/2015
157Chương 83 Này đó cho ngươi - ...03/07/2015
158Chương 83 Này đó cho ngươi - ...03/07/2015
159Chương 84 Nguyên lai tại chắn ta03/07/2015
160Chương 85 ai sai sử các ngươi03/07/2015
161Chương 86 Người ta nói cùng là khiêm ...03/07/2015
162Chương 86 Người ta nói cùng là khiêm ...03/07/2015
163Chương 87 Trở lại Thuần Dương cung - ...03/07/2015
164Chương 87 Trở lại Thuần Dương cung - ...03/07/2015
165Chương 88 Các ngươi đã dạy cái gì ...03/07/2015
166Chương 89 Cầm chứng cớ đến - Thượng ...03/07/2015
167Chương 89 Cầm chứng cớ đến - Hạ ...03/07/2015
168Chương 90 Động này phủ không được - ...03/07/2015
169Chương 90 Động này phủ không được - ...03/07/2015
170Chương 91 Tương lai đích thiên tài ổ ...03/07/2015
171Chương 91 Tương lai đích thiên tài ổ ...03/07/2015
172Chương 92 Thường tới ngồi một chút - ...03/07/2015
173Chương 92 Thường tới ngồi một chút - ...03/07/2015
174Chương 93 Có tranh luận trước hết làm ...03/07/2015
175Chương 93Có tranh luận trước hết làm thử ...27/07/2015
176Chương 94không bảo vệ cho hắn giữ gìn ...27/07/2015
177Chương 94 không bảo vệ cho hắn giữ ...03/07/2015
178Chương 95 lần nữa Trúc Cơ - Thượng ...03/07/2015
179Chương 95 lần nữa Trúc Cơ - Hạ ...03/07/2015
180Chương 96 lao động nhàn hạ kết hợp ...03/07/2015
181Chương 96 lao động nhàn hạ kết hợp ...03/07/2015
182Chương 97 Đây là thức hải ư - ...03/07/2015
183Chương 97 Đây là thức hải ư - ...03/07/2015
184Chương 98 Trúc Cơ Trúc Cơ Trúc Cơ ...03/07/2015
185Chương 98 Trúc Cơ Trúc Cơ Trúc Cơ ...03/07/2015
186Chương 99 Thuần Dương chân hỏa03/07/2015
187Chương 100 sư tổ cũng có thể chỉ ...03/07/2015
188Chương 100 sư tổ cũng có thể chỉ ...03/07/2015
189Chương 101 Tông môn bố cục - Thượng ...03/07/2015
190Chương 101 Tông môn bố cục - Hạ ...03/07/2015
191Chương 102 không giết ngươi thề không làm ...03/07/2015
192Chương 102 không giết ngươi thề không làm ...03/07/2015
193Chương 103 quả nhiên có ẩn tình03/07/2015
194Chương 104 Yêu tộc ngự thú quyết ...27/07/2015
195Chương 104 Yêu tộc ngự thú quyết ...03/07/2015
196Chương 105 Ta muốn biết - Thượng03/07/2015
197Chương 105 Ta muốn biết - Hạ03/07/2015
198Chương 106 Tìm địa bàn càng lớn ...03/07/2015
199Chương 106 Tìm địa bàn càng lớn ...03/07/2015
200Chương 107 Câu cái tay chân nói sau ...03/07/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng