Trảm Tiên

Tue, 07 Apr 2015 23:55:28 +0700

Trảm Tiên

Tác giả: Nhâm Oán

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 146228

Trảm Tiên Review Rating: 7.25 out of 10 based on 51 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nếu các bạn đã đọc qua các tác phẩm như Siêu Việt Luân Hồi, Vũ Đạo Càn Khôn v,v...thì cũng không thể bỏ qua tác phẩm Trảm Tiên, một bộ truyện rất thu hút người đọc thông qua lối văn giản dị nhưng thấm nhuần của tác giả Nhâm Oán.

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn
trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!

Yêu giới trảm yêu! Ma giới trảm ma! Tiên giới trảm tiên!

5 Chương mới cập nhật truyện Trảm Tiên

Danh sách chương Trảm Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 107 Câu cái tay chân nói sau ...03/07/2015
202Chương 108 gom góp trận đồ - Thượng ...03/07/2015
203Chương 108 gom góp trận đồ - Hạ ...03/07/2015
204Chương 109 bố trí tốt kịch trường xem ...03/07/2015
205Chương 109 bố trí tốt kịch trường xem ...03/07/2015
206Chương 110 Ngươi không phải yêu - Thượng ...03/07/2015
207Chương 110 Ngươi không phải yêu - Hạ ...03/07/2015
208Chương 111 Tìm được ngươi rồi - Thượng ...03/07/2015
209Chương 111 Tìm được ngươi rồi - Hạ ...03/07/2015
210Chương 112 phản bội đồ nhận lấy cái ...03/07/2015
211Chương 112 phản bội đồ nhận lấy cái ...03/07/2015
212Chương 113 Thái Thiên Môn phiền toái lớn ...03/07/2015
213Chương 113 Thái Thiên Môn phiền toái lớn ...03/07/2015
214Chương 114 Chưởng giáo cùng sư tổ ...03/07/2015
215Chương 114 Chưởng giáo cùng sư tổ ...03/07/2015
216Chương 115 dị nhân đường - Thượng03/07/2015
217Chương 115 dị nhân đường - Hạ03/07/2015
218Chương 116 Ta xem bọn hắn khó chịu ...03/07/2015
219Chương 116 Ta xem bọn hắn khó chịu ...03/07/2015
220Chương 117 kinh ngạc vừa vui - Thượng ...03/07/2015
221Chương 117 kinh ngạc vừa vui - Hạ ...03/07/2015
222Chương 118 Thực sự học cấp tốc ...03/07/2015
223Chương 118 Thực sự học cấp tốc ...03/07/2015
224Chương 119 muốn cho ngươi tu hành thủy ...03/07/2015
225Chương 120 Cái nhục ngày hôm nay tất ...27/07/2015
226Chương 120 Cái nhục ngày hôm nay tất ...27/07/2015
227Chương 121 Long cung bảo khố - Thượng ...03/07/2015
228Chương 121 Long cung bảo khố - Hạ ...03/07/2015
229Chương 122 Chứng kiến lấy không được - ...03/07/2015
230Chương 122 Chứng kiến lấy không được - ...03/07/2015
231Chương 123 Đối chất tựu đối chất03/07/2015
232Chương 124 Nhìn xem ai nhanh03/07/2015
233Chương 125 muốn chết ta thành toàn ngươi ...03/07/2015
234Chương 126 Ngươi là tâm ma của ta ...03/07/2015
235Chương 126 Ngươi là tâm ma của ta ...03/07/2015
236Chương 127 Thiên tài ngộ tính chênh ...03/07/2015
237Chương 128 muốn thế nào mới tin tưởng ...03/07/2015
238Chương 129 Ngươi được đổi lại sư phụ ...03/07/2015
239Chương 129 Ngươi được đổi lại sư phụ ...03/07/2015
240Chương 130 mở lại giá đã có thể ...03/07/2015
241Chương 130 mở lại giá đã có thể ...03/07/2015
242Chương 131 khu trừ Huyết Yêu Đằng - ...03/07/2015
243Chương 131 khu trừ Huyết Yêu Đằng - ...03/07/2015
244Chương 132 lão tư cách cũng sẽ ...03/07/2015
245Chương 132 lão tư cách cũng sẽ ...03/07/2015
246Chương 133 giúp người vi khoái hoạt chi ...03/07/2015
247Chương 134 Nói chúng ta cũng không tin, ...03/07/2015
248Chương 135 giết hay là luyện - ...03/07/2015
249Chương 135 giết hay là luyện - ...03/07/2015
250Chương 136 Trong sách đều có Hoàng Kim ...03/07/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng