Trảm Tiên

Tue, 07 Apr 2015 23:55:28 +0700

Trảm Tiên

Tác giả: Nhâm Oán

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 146231

Trảm Tiên Review Rating: 7.25 out of 10 based on 51 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nếu các bạn đã đọc qua các tác phẩm như Siêu Việt Luân Hồi, Vũ Đạo Càn Khôn v,v...thì cũng không thể bỏ qua tác phẩm Trảm Tiên, một bộ truyện rất thu hút người đọc thông qua lối văn giản dị nhưng thấm nhuần của tác giả Nhâm Oán.

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn
trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!

Yêu giới trảm yêu! Ma giới trảm ma! Tiên giới trảm tiên!

5 Chương mới cập nhật truyện Trảm Tiên

Danh sách chương Trảm Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
2551Chương 1318:Nương nương uy hiếp (thượng)15/12/2015
2552Chương 1318:Nương nương uy hiếp (hạ)15/12/2015
2553Chương 1319Bản thân phương thức (thượng)15/12/2015
2554Chương 1319:Bản thân phương thức (hạ)15/12/2015
2555Chương 1320: Người đồng đạo - P115/12/2015
2556Chương 1320:Người đồng đạo - P215/12/2015
2557Chương 1321:Người quen cũ (thượng)15/12/2015
2558Chương 1321:Người quen cũ (hạ)15/12/2015
2559Chương 1322:Lão ma kế hoạch (thượng)15/12/2015
2560Chương 1322:Lão ma kế hoạch (hạ)15/12/2015
2561Chương 1323:Đối mặt nương nương (thượng)15/12/2015
2562Chương 1323:Đối mặt nương nương (hạ)15/12/2015
2563Chương 1324:Phát động trước khi (thượng)15/12/2015
2564Chương 1324: Phát động trước khi (hạ)15/12/2015
2565Chương 1325:Bố cục Huyền Thiên Môn (thượng)15/12/2015
2566Chương 1325:Bố cục Huyền Thiên Môn (hạ)15/12/2015
2567Chương 1326:Cười xem phong vân lên (thượng)15/12/2015
2568Chương 1326:Cười xem phong vân lên (hạ)15/12/2015
2569Chương 1327:Cửu phẩm Luyện Đan Sư (thượng)15/12/2015
2570Chương 1327:Cửu phẩm Luyện Đan Sư (hạ)15/12/2015
2571Chương 1328:Vì ai khổ cực vì ai bận ...15/12/2015
2572Chương 1328:Vì ai khổ cực vì ai bận ...15/12/2015
2573Chương 1329:Oan có đầu nợ có chủ (thượng) ...15/12/2015
2574Chương 1329:Oan có đầu nợ có chủ (hạ) ...15/12/2015
2575Chương 1330:Ngươi thế giới (thượng)15/12/2015
2576Chương 1330:Ngươi thế giới (hạ)15/12/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng