Trinh Quán Nhàn Nhân

Mon, 29 Jun 2015 05:36:41 +0700

Trinh Quán Nhàn Nhân

Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Tổng hợp

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 23693

Trinh Quán Nhàn Nhân Review Rating: 7.31 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một cuộc ngoài ý muốn sự cố, một cái hăng hái trung niên nam nhân, không hiểu thấu tới nơi này cái lạ lẫm thời đại, tiến nhập một cỗ mười lăm tuổi thiếu niên lang thể xác.

Đại Đường Trinh Quán mười năm, đó là một tráng lệ bàng bạc niên đại, sáu năm trước, Lý Thế Dân dùng đao kiếm cùng huyết quang rửa sạch nhớ năm đó Vị Thủy
chi minh sỉ nhục, bắt sống rồi Hiệt Lợi Khả Hãn, Đại Đường quân tiên phong rút cuộc dần dần lộ ra làm cho người không dám nhìn thẳng mũi nhọn.

" Trinh Quán Nhàn Nhân "ở  Trường An cố đô bên ngoài, một vị thô y lậu áo thiếu niên lang nhìn xem mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong Hoàng Thành, lộ ra dáng tươi cười. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Trinh Quán Nhàn Nhân

Danh sách chương Trinh Quán Nhàn Nhân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Trinh Quán ngươi mạnh khỏe06/07/2015
2Chương 02Thịnh thế dân phong06/07/2015
3Chương 03Ngọc bích có tỳ06/07/2015
4Chương 04Tạm qua cửa ải khó06/07/2015
5Chương 05Nói chuyện lý tưởng06/07/2015
6Chương 06Vương gia bạn xấu06/07/2015
7Chương 07Trời giáng tai họa bất ngờ06/07/2015
8Chương 08Yêu nghiệt mọc lan tràn06/07/2015
9Chương 09Thử trị bệnh đậu mùa (thượng)06/07/2015
10Chương 10Thử trị bệnh đậu mùa (hạ)20/07/2015
11Chương 11Cơ thể sống thí nghiệm20/07/2015
12Chương 12 Bên trên Đạt Thiên Thính06/07/2015
13Chương 13 Dược Vương hỏi06/07/2015
14Chương 14 Thiện nhân thiện quả06/07/2015
15Chương 15 Phong quan thưởng điền06/07/2015
16Chương 16 Lý Tố từ quan06/07/2015
17Chương 17 Lời đồn đại chuyện nhảm06/07/2015
18Chương 18 Hồ gia cự biến06/07/2015
19Chương 19 Chim sẻ núp đằng sau06/07/2015
20Chương 20 Địa chủ tân quý06/07/2015
21Chương 21 Đến trường đọc sách06/07/2015
22Chương 22 Thôn học quạnh quẽ06/07/2015
23Chương 23 Màu trắng thánh quang06/07/2015
24Chương 24 Tài lộ cùng thơ06/07/2015
25Chương 25 Quách Nô hiến thơ06/07/2015
26Chương 26 Già trẻ không gạt06/07/2015
27Chương 27 Mới vào Trường An06/07/2015
28Chương 28 Bán thơ bán văn06/07/2015
29Chương 29 Thiếu niên khí phách06/07/2015
30Chương 30 Chí hướng cao xa06/07/2015
31Chương 31 Trình phủ dạ yến06/07/2015
32Chương 32 Long thành Phi Tướng06/07/2015
33Chương 33 Mỹ nhân như vẽ06/07/2015
34Chương 34 Khó được hồ đồ06/07/2015
35Chương 35 Chân chất quyền quý06/07/2015
36Chương 36 Tái nhập Trường An06/07/2015
37Chương 37 Hợp tác mua bán06/07/2015
38Chương 38 Đường làm quan rộng mở06/07/2015
39Chương 39 Hoàng đình dạ yến06/07/2015
40Chương 40 Thơ kinh bốn tòa06/07/2015
41Chương 41 Đông Dương mua thơ06/07/2015
42Chương 42 Họa mi thâm thiển06/07/2015
43Chương 43 Lý phụ quăng quyển06/07/2015
44Chương 44 Hành cung gặp chuyện06/07/2015
45Chương 45 Hành thích có nguyên nhân06/07/2015
46Chương 46 Bỗng nhiên sinh biến06/07/2015
47Chương 47 Tao ngộ cưỡng ép06/07/2015
48Chương 48 Thân hãm nhà tù06/07/2015
49Chương 49 Thoát khốn muốn sống (thượng)06/07/2015
50Chương 50 Thoát khốn muốn sống (trung)06/07/2015

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng