Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Tue, 12 Jun 2018 20:06:17 +0700

Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Tác giả: Tả Đoạn Thủ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2364

Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống Review Rating: 9.36 out of 10 based on 7 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Cứu người bị lừa bịp, Trần Hạo ngửa mặt lên trời gào thét: Lão tử nếu là lại giúp người làm niềm vui, liền để sét đánh chết.
Leng keng: Trợ quỷ làm vui hệ thống khởi động.
. . .
Người có phiền não, quỷ có chấp niệm, phiền não có thể giải, chấp niệm khó tiêu.
Hành tẩu thế gian, cân bằng Âm Dương, chuyển vần, báo ứng xác đáng.

5 Chương mới cập nhật truyện Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Danh sách chương Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51"Mèo sinh" bên thắng13/06/2018
52Chương 52Khởi đầu mới13/06/2018
53Chương 53Bạch Như cố sự13/06/2018
54Chương 54Có bản lĩnh đừng cho tiền13/06/2018
55Chương 55Tin tức tốt13/06/2018
56Chương 56Vương Chấn13/06/2018
57Chương 57Không đầu nữ quỷ cùng đạo hạnh ...13/06/2018
58Chương 58Đạo hạnh thí nghiệm13/06/2018
59Chương 59Giận13/06/2018
60Chương 60Khê Đầu thôn âm sát địa13/06/2018
61Chương 61Đấu quỷ13/06/2018
62Chương 62Ăn quỷ13/06/2018
63Chương 63Nhập môn cùng gà trống13/06/2018
64Chương 64Trừ tà phù13/06/2018
65Chương 65Khách tới cửa13/06/2018
66Chương 66Tài thần tượng tìm được chủ nhân ...13/06/2018
67Chương 67Về nhà13/06/2018
68Chương 68Chuyện nhà13/06/2018
69Chương 69Linh Hương13/06/2018
70Chương 70Gà trống mang tới lĩnh ngộ13/06/2018
71Chương 71Bình thường ngày13/06/2018
72Chương 72Phòng cũ ở tổ tông13/06/2018
73Chương 73Trần gia chuyện cũ13/06/2018
74Chương 74khó giải Tử Nguyện13/06/2018
75Chương 75Đơn giản mà bực mình nhiệm vụ ...13/06/2018
76Chương 76Trần lão gia đến giúp đỡ13/06/2018
77Chương 77Hố người giải khúc mắc13/06/2018
78Chương 78Ác sát13/06/2018
79Chương 79Yêu Hồn13/06/2018
80Chương 80Gà trống xoay người13/06/2018
81Chương 81Gân gà sinh cơ thuật13/06/2018
82Chương 82Quỷ đường phố (Quỷ nhai)13/06/2018
83Chương 83Thật khai quang pháp khí13/06/2018
84Chương 84Lôi Kiếp mộc13/06/2018
85Chương 85Một mũi tên trúng ba con chim ...13/06/2018
86Chương 86Đãi ngộ khác biệt đệ đệ13/06/2018
87Chương 87Ngụy lão bản xin giúp đỡ13/06/2018
88Chương 88Quỷ Hồ đoạt xá13/06/2018
89Chương 89Gà gáy trấn linh13/06/2018
90Chương 90Cá tính lão đạo13/06/2018
91Chương 91Truyền đạo giải hoặc13/06/2018
92Chương 92Kỳ nhân Cổ Đạo Toàn13/06/2018
93Chương 93Đến từ si oán nhiệm vụ13/06/2018
94Chương 94Người hộ đạo13/06/2018
95Chương 95Trần Hạo chờ mong13/06/2018
96Chương 96Quân Sơn tự13/06/2018
97Chương 97Tin linh13/06/2018
98Chương 98Khó giải Tử Nguyện cũng tốt giải ...13/06/2018
99Chương 99Hành đạo bắt đầu13/06/2018
100Chương 100Bạch Hạc quan13/06/2018