Trọng Sinh Chi Tối Cường Ma Trù

Thu, 14 Jun 2018 15:33:03 +0700

Trọng Sinh Chi Tối Cường Ma Trù

Tác giả: Thái Thái A

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 906

Trọng Sinh Chi Tối Cường Ma Trù Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Làm những game thủ khác đều ở giết Slime thăng cấp thời điểm, hắn nhưng ở Tân Thủ thôn ở ngoài vặt hái nấm;
Làm những game thủ khác đã giết tới Goblin thời điểm, hắn còn ở làm bánh màn thầu, cầm lấy gà rừng;
Nhưng mà, khi này chút player nỗ lực một buổi tối, lên tới 8 cấp đắc chí thời điểm,
Hắn nhưng dựa vào ăn một con mật ngọt
gà nướng giây thăng level 10, còn thuận tiện bắt Tân Thủ thôn để vạn ngàn newbie đau đến không muốn sống con thứ nhất đại BOSS.
Không có ai giải sinh hoạt cấp phó, mang theo hoàn chỉnh game hướng dẫn sống lại, còn có một viên báo thù chi tâm. . .
Đây là một túy ngọa mỹ nhân đầu gối, tỉnh chưởng giết người kiếm cố sự;
Đây là một sẽ có một ngày kiếm ở tay, giết hết thiên hạ phụ ta cẩu truyền kỳ!

5 Chương mới cập nhật truyện Trọng Sinh Chi Tối Cường Ma Trù

Danh sách chương Trọng Sinh Chi Tối Cường Ma Trù

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 202Sao biển14/06/2018
202Chương 203Kiếm khí tung hoành14/06/2018
203Chương 204Cát vàng trang phục14/06/2018
204Chương 205Dưới nền đất mê thành14/06/2018
205Chương 206Vu y14/06/2018
206Chương 207Đấu trí14/06/2018
207Chương 208Vu y vòng tay14/06/2018
208Chương 209Hồng phù du14/06/2018
209Chương 210Long rít gào14/06/2018
210Chương 211Long uy14/06/2018
211Chương 212Thu hoạch14/06/2018
212Chương 213Long huyết14/06/2018
213Chương 214Long hóa da dẻ14/06/2018
214Chương 215Bao dưỡng14/06/2018
215Chương 216Level 5 công đoàn14/06/2018
216Chương 217Lầy lội đầm lầy14/06/2018
217Chương 218Ếch lớn miệng lưỡi14/06/2018
218Chương 219Lặp lại nhiệm vụ14/06/2018
219Chương 220Báo danh14/06/2018
220Chương 221Ai cùng so tài (1)14/06/2018
221Chương 222Ai cùng so tài (2)14/06/2018
222Chương 223Ai cùng so tài (3)14/06/2018
223Chương 224Ai cùng so tài (4)14/06/2018
224Chương 225Ai cùng so tài (5)14/06/2018
225Chương 226Ai cùng so tài (6)14/06/2018
226Chương 227Ai cùng so tài (7)14/06/2018
227Chương 228Ai cùng so tài (8)14/06/2018
228Chương 229Ai cùng so tài (9)14/06/2018
229Chương 230Ai cùng so tài (10)14/06/2018
230Chương 231Ai cùng so tài (11)14/06/2018
231Chương 232Ai cùng so tài (12)14/06/2018
232Chương 233Ai cùng so tài (13)14/06/2018
233Chương 234Ai cùng so tài (14)14/06/2018
234Chương 235Ai cùng so tài (15)14/06/2018
235Chương 236Ai cùng so tài (16)14/06/2018
236Chương 2375 thành quán quân14/06/2018
237Chương 238Cực hàn sông băng14/06/2018
238Chương 239Người tuyết14/06/2018
239Chương 240Người tuyết trang bị14/06/2018
240Chương 241Bàng Tiểu Đấu14/06/2018
241Chương 242Cá nhân chiến (1)14/06/2018
242Chương 243Cá nhân chiến (2)14/06/2018
243Chương 244Cá nhân chiến (3)14/06/2018
244Chương 245Cá nhân chiến (4)14/06/2018
245Chương 246Cá nhân chiến (5)14/06/2018
246Chương 247Đặc thù khen thưởng14/06/2018
247Chương 248Pho tượng14/06/2018
248Chương 2495 thành đệ nhất nhân14/06/2018
249Chương 250Xoạt người tuyết14/06/2018
250Chương 251Người tuyết ba lô14/06/2018