Trọng Sinh Hồng Hoang Chi Tam Giới Yêu Tôn

Sat, 08 Oct 2016 20:30:27 +0700

Trọng Sinh Hồng Hoang Chi Tam Giới Yêu Tôn

Tác giả: Nghệ Chi Trư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: truyen convert

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8748

Trọng Sinh Hồng Hoang Chi Tam Giới Yêu Tôn Review Rating: 8.50 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Trọng Sinh Hồng Hoang Chi Tam Giới Yêu Tôn Convert của tác giả Nghệ Chi Trư từ thở khai sinh Vương Hạo trọng sinh Thái Sơ, ngoài ý muốn phát hiện mình thành Thập Nhị Phẩm Thanh Liên, nghĩ đến chính mình cuối cùng bị Tam Thanh chia cắt vận mệnh.

Đạo Ma Đấu Phá Thương Khung ngày, Vu Yêu vũ động càn khôn lúc, tam giáo cuộc đời thăng trầm.
Hồng Hoang Thái Sơ, hung thú xưng vương, các lộ Tiên Thiên đại thần cũng vẫn còn thành trường kỳ.

5 Chương mới cập nhật truyện Trọng Sinh Hồng Hoang Chi Tam Giới Yêu Tôn

Danh sách chương Trọng Sinh Hồng Hoang Chi Tam Giới Yêu Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Dẫn nhập08/10/2016
2Chương 2Thanh Liên hóa hình08/10/2016
3Chương 3. 3Côn Lôn Sơn Tầm Bảo08/10/2016
4Chương 4Rời núi Gặp đại Thần08/10/2016
5Chương 5. 5Đại thần có một cô em xinh ...08/10/2016
6Chương 6Bàn Cổ ý chí không thể chọc ...08/10/2016
7Chương 7Quải cá đại thần đương đả thủ ...08/10/2016
8Chương 8Lại Đại Thần vào nhóm08/10/2016
9Chương 9Trời ban cơ duyên08/10/2016
10Chương 10Hung thú hủy cơ duyên, Càn Khôn ...08/10/2016
11Chương 11Kiến thiên trụ, Càn Khôn mất bảo ...08/10/2016
12Chương 12Ngũ Hành đạo nhân08/10/2016
13Chương 13Ngũ Hành khuyên, mỗi người một ngã ...08/10/2016
14Chương 14Tru sát tấn lôi xà08/10/2016
15Chương 15Cảm ngộ tự thân, sáng lập kiếm ...08/10/2016
16Chương 16Đồ Lục cứ điểm08/10/2016
17Chương 17Đấu U Minh hổ08/10/2016
18Chương 18U Minh hổ Mạt Nhật08/10/2016
19Chương 19Cứ điểm hủy, đại kiếp mở08/10/2016
20Chương 20Chuẩn Đề Tiếp Dẫn tới08/10/2016
21Chương 21Triệu tập quần hùng, sóng gió sơ ...08/10/2016
22Chương 22Hùng hài tử, Trấn Nguyên Tử08/10/2016
23Chương 23Vội vã chín mươi năm08/10/2016
24Chương 24Mưu quả thụ, thiết kế trấn viễn ...08/10/2016
25Chương 25Đoạt cây ăn quả, Trấn Nguyên nộ ...08/10/2016
26Chương 26Trấn Nguyên cụt tay08/10/2016
27Chương 27Nghi vấn lại xuất hiện08/10/2016
28Chương 28Cướp lấy Kim Liên08/10/2016
29Chương 29Kịch chiến điệp lên08/10/2016
30Chương 30Kiếm bại Đại La Thiên08/10/2016
31Chương 31La Hầu ra, kinh thiên đổ ước ...08/10/2016
32Chương 32Dò xét công kích, hiểu ra kiếm ...08/10/2016
33Chương 33Đấu La hầu08/10/2016
34Chương 34Chỉ Qua, giao dịch08/10/2016
35Chương 35Lên đường trở về địa điểm xuất ...08/10/2016
36Chương 36Dương Thiền bị cướp, Dương Khải phạm ...08/10/2016
37Chương 37Huynh đệ chia tay, Viêm Dương Đế ...08/10/2016
38Chương 38Phượng Hoàng con gái, Thanh Đế cứu ...08/10/2016
39Chương 39Mang theo mỹ nữ Ngự Kiếm08/10/2016
40Chương 40Lần đầu tới Hỏa Diễm Sơn08/10/2016
41Chương 41Tiến vào Hỏa Diễm Sơn08/10/2016
42Chương 42Ra oai phủ đầu, ngắn ngủi ly ...08/10/2016
43Chương 43. 43Bế quan, giảng đạo08/10/2016
44Chương 44. 44Mở màn kéo ra08/10/2016
45Chương 45. 45Linh Nhi Giao biến hóa08/10/2016
46Chương 46Dương Thiền an nguy08/10/2016
47Chương 47Thanh Đế Tạo Hóa Bộ08/10/2016
48Chương 48Tan vỡ Kết Giới08/10/2016
49Chương 49Diệt Thế Chi Luân08/10/2016
50Chương 50Hỏa Diễm Sơn kinh biến08/10/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử