Trừ Ma Sứ Đồ

Wed, 07 Nov 2018 10:10:43 +0700

Trừ Ma Sứ Đồ

Tác giả: Bạch Phát Tố Y

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1386

Trừ Ma Sứ Đồ Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Quỷ là cái gì? Tại sao đại đa số người cũng không thấy được hắn, nhưng có người có thể thấy quỷ? pháp thuật lại có huyền cơ gì?
Thông thường người tuổi trẻ Trương Hiếu Văn làm một tràng giấc mơ kỳ quái, từ nơi này sau này, Trương Hiếu Văn phát hiện mình lại có thể có thể nhìn thấy quỷ ~! một cái lôi thôi lão đầu đem hắn
mang vào một cái môn phái cổ xưa, từ đây, Trương Hiếu Văn biết quỷ cùng thần tiên bí mật.

5 Chương mới cập nhật truyện Trừ Ma Sứ Đồ

Danh sách chương Trừ Ma Sứ Đồ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Gặp quỷ07/11/2018
2Chương 2Lại gặp lão đầu07/11/2018
3Chương 3Người câu hồn07/11/2018
4Chương 4Tra ra người câu hồn07/11/2018
5Chương 5Giấc mơ kỳ quái07/11/2018
6Chương 6Bái sư07/11/2018
7Chương 7Đại sư thu học trò07/11/2018
8Chương 8Cảm giác kỳ quái07/11/2018
9Chương 9Nêu cao tên tuổi cảnh giới07/11/2018
10Chương 10Đưa tin sóng gió07/11/2018
11Chương 11Một chiêu chế địch07/11/2018
12Chương 12Thiên nhãn thức tỉnh07/11/2018
13Chương 13Hồ lô vàng tím07/11/2018
14Chương 14Đêm dò phòng giữ xác07/11/2018
15Chương 15Chân tướng rõ ràng07/11/2018
16Chương 16Chân tướng rõ ràng hai07/11/2018
17Chương 17Có thể biết bấm độn07/11/2018
18Chương 18Buông ra cái cô gái đó07/11/2018
19Chương 19Bạn tốt07/11/2018
20Chương 20Hạnh phúc chính là chung một chỗ ...07/11/2018
21Chương 21Cùng hai cô gái đẹp cuộc hẹn ...07/11/2018
22Chương 22Quỷ thôn thám hiểm07/11/2018
23Chương 23Nửa đêm tiếng khóc07/11/2018
24Chương 24Hoang thôn tìm người07/11/2018
25Chương 25Bắt quỷ07/11/2018
26Chương 26Người dọa người07/11/2018
27Chương 27Hòe thần gia07/11/2018
28Chương 28Đọc07/11/2018
29Chương 29Côn đồ 3 anh em07/11/2018
30Chương 30Thuật đọc ý nghĩ07/11/2018
31Chương 31Miếu cổ quái07/11/2018
32Chương 32Nhất định có một kiếp07/11/2018
33Chương 33Trần Mập xảy ra chuyện07/11/2018
34Chương 34Chó giữ cửa07/11/2018
35Chương 35Trần Mập không biết làm sao07/11/2018
36Chương 36Thái Nhã Hinh điên rồi07/11/2018
37Chương 37Thái Nhã Hinh tình yêu07/11/2018
38Chương 38Vương Kiến Đào07/11/2018
39Chương 39Đêm dò chùa Thạch Phật07/11/2018
40Chương 40Phát hiện Vương Kiến Đào07/11/2018
41Chương 41Trệ thuật07/11/2018
42Chương 42Ứng kiếp07/11/2018
43Chương 43Hồn lìa khỏi xác07/11/2018
44Chương 44Lão Thổ nhớ lại07/11/2018
45Chương 45Nghênh chiến người đồ đen07/11/2018
46Chương 46Vương ngự quỷ07/11/2018
47Chương 47Vương Kiến Đào tỉnh07/11/2018
48Chương 48Tiêu trừ niệm07/11/2018
49Chương 49Lại gặp lão hòa thượng07/11/2018
50Chương 50Ly rượu lý luận07/11/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng