Trùng Kiến Khủng Long Đảo

Fri, 27 Jul 2018 07:29:39 +0700

Trùng Kiến Khủng Long Đảo

Tác giả: Thổ Thổ Sĩ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1242

Trùng Kiến Khủng Long Đảo Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bắt đầu một cái đồ lót, trang bị toàn bộ dựa vào chế tạo.
Sinh vật chuyên nghiệp Lý Nham, ngẫu nhiên thu hoạch được một cái thần bí tinh thạch, tiến vào tràn đầy khủng long, hung thú tiền sử thế giới, dựa vào trang bị hợp thành cùng thuần hóa, thành lập thuộc về mình khủng long đảo!
Mang theo hiện đại tài nguyên đi khủng long đảo ức hiếp Khủng
Long Bạo Chúa, nắm lấy khủng long thế giới mới giống loài, hắc khoa kỹ trở lại Trái Đất bán lấy tiền, Lý Nham từ đó vượt qua không biết xấu hổ không có táo hạnh phúc làm ruộng sinh hoạt.

5 Chương mới cập nhật truyện Trùng Kiến Khủng Long Đảo

Danh sách chương Trùng Kiến Khủng Long Đảo

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Ta có một cái lớn mật ý ...27/07/2018
102Chương 102Tự mình động thủ, cơm no áo ...27/07/2018
103Chương 103Đi, chúng ta cùng đi bắt sứa! ...27/07/2018
104Chương 104Mở khóa món ăn mới phổ27/07/2018
105Chương 105Mảnh vỡ máy thu hoạch27/07/2018
106Chương 106Thử một chút lão cha pháo kép ...27/07/2018
107Chương 107Tìm kiếm đi ị chuyên viên27/07/2018
108Chương 108Ta muốn về nông thôn!27/07/2018
109Chương 109Văn rất30/07/2018
110Chương 110Nhìn ngươi cái kia sợ dạng30/07/2018
111Chương 111Trộm đít cuồng ma ưu thế30/07/2018
112Chương 112Vui vẻ tiêu tiêu vui01/08/2018
113Chương 113soái bức cá01/08/2018
114Chương 114Lưới đỏ sinh vật qua lại01/08/2018
115Chương 115Một mình hiệp01/08/2018
116Chương 116Khởi Nguyên nông gia nhạc01/08/2018
117Chương 117Hiện đại hoá tự động đi ị ...02/08/2018
118Chương 118Trùng kiến kỷ Jura thế giới07/08/2018
119Chương 119Lật ra gấp ba!07/08/2018
120Chương 120Không phải là vì hưởng thụ a ...07/08/2018
121Chương 121Dựa cái gì ngươi liền muốn trời ...07/08/2018
122Chương 122Đại khí!14/08/2018
123Chương 123Sinh vật cùng ba đời, sống lại ...18/08/2018
124Chương 124Nhập cổ phần Khởi Nguyên khoa học ...18/08/2018
125Chương 125VIP khách hàng lớn18/08/2018
126Chương 126Kim cương ba bỉ18/08/2018
127Chương 127Mười cái la lỵ chín cái phú ...18/08/2018
128Chương 128Tiểu ca ca18/08/2018
129Chương 129Xây dựng cơ bản18/08/2018
130Chương 130Đánh khủng long, so đánh người càng ...27/08/2018
131Chương 131Đi ra ngoài dựa vào chính mình ...27/08/2018
132Chương 132Viễn cổ côn trùng mới đáng yêu ...27/08/2018
133Chương 133Voldemort27/08/2018
134Chương 134Tử cục27/08/2018
135Chương 135Quỷ27/08/2018
136Chương 136Ta vì thế giới làm cống hiến ...27/08/2018
137Chương 137Vũ trang lãnh địa27/08/2018
138Chương 138« hoa cúc tàn »27/08/2018
139Chương 139Buộc lại, đóng cửa thả Quy Tiên ...27/08/2018
140Chương 140Thèm khóc27/08/2018
141Chương 141Có thể phá phòng tính ngươi thắng ...27/08/2018
142Chương 142Phi hành sinh vật đừng suy nghĩ ...27/08/2018
143Chương 143Nhặt nhạnh chỗ tốt27/08/2018
144Chương 144Vì khoai lang!27/08/2018
145Chương 145Không phân rõ ai là Đại Tiểu ...27/08/2018
146Chương 146Phát huy tác dụng27/08/2018
147Chương 147Trùng hợp?27/08/2018
148Chương 148Luyện Kim Sư27/08/2018
149Chương 149Ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi ...27/08/2018
150Chương 150So lực lượng?27/08/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng