Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Sat, 09 May 2015 06:13:24 +0700

Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Tác giả: Cẩm Hồng Loan

Thể loại: Xuyên Không

Nguồn: Tổng hợp

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 81660

Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ Review Rating: 7.36 out of 10 based on 50 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

" Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ " dạng thể uất ức ra đi nên được trời thương cho cơ hội tìm lại hạnh phúc. “Hạ Phù Dong, ta liều mạng với ngươi!” Hai bàn tay trắng Hạ Trì Uyển liều mạng cuối cùng một ngụm khí lực, đánh về phía Hạ Phù Dong bụng, dục cấp Thận Nhi báo thù.

Một đạo ánh sáng hiện lên, Hạ Trì Uyển
song chưởng run lên, song chưởng bị nhất tề chặt bỏ, huyết lưu như trụ. Hạ Trì Uyển tâm oa tử tê rần, kiếm quang lần lượt thay đổi, một viên nóng bỏng tâm, dừng ở thượng.

Hạ Trì Uyển mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt, giống như một cái ác quỷ, gắt gao trừng mắt trước mắt này đối ôm nhau cẩu nam nữ!

5 Chương mới cập nhật truyện Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Danh sách chương Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Sau khi trọng sinh09/05/2015
2Chương 2Trên đường đi gặp sơn tặc09/05/2015
3Chương 3Trên đường đi gặp sơn tặc 2 ...09/05/2015
4Chương 4Trên đường đi gặp sơn tặc 3 ...09/05/2015
5Chương 5Bị cứu trở về 09/05/2015
6Chương 6Bị cứu trở về 209/05/2015
7Chương 7Bị cứu trở về 309/05/2015
8Chương 8Bị cứu trở về 409/05/2015
9Chương 9Chỉ hắc vì bạch 09/05/2015
10Chương 10Chỉ hắc vì bạch 209/05/2015
11Chương 11Như thế cầu hòa 09/05/2015
12Chương 12Như thế cầu hòa 209/05/2015
13Chương 13Như thế cầu hòa 309/05/2015
14Chương 14Như thế cầu hòa 409/05/2015
15Chương 15Lòng tham không đáy 09/05/2015
16Chương 16Lòng tham không đáy 209/05/2015
17Chương 17Như thế nha hoàn 09/05/2015
18Chương 18Lòng người không cổ 09/05/2015
19Chương 19Bữa tối giao chiến 09/05/2015
20Chương 20Bữa tối giao chiến 209/05/2015
21Chương 21Bữa tối giao chiến 309/05/2015
22Chương 22Bữa tối giao chiến 409/05/2015
23Chương 23Bữa tối giao chiến 509/05/2015
24Chương 24Thân cận đại yến 09/05/2015
25Chương 25Di nương đến đây 09/05/2015
26Chương 26Hẹp hòi 09/05/2015
27Chương 27Tỷ muội tâm kế 09/05/2015
28Chương 28Tỷ muội tâm kế 209/05/2015
29Chương 29Tỷ muội tâm kế 309/05/2015
30Chương 30Tướng gia bị bệnh 109/05/2015
31Chương 31Tướng gia bị bệnh 215/07/2015
32Chương 32Tướng gia bị bệnh 315/07/2015
33Chương 33Bắt đầu phản kích 15/07/2015
34Chương 34Bắt đầu phản kích 215/07/2015
35Chương 35Bắt đầu phản kích 315/07/2015
36Chương 36Bắt đầu phản kích 415/07/2015
37Chương 37Giải cửu liên hoàn 15/07/2015
38Chương 38Giải cửu liên hoàn 215/07/2015
39Chương 39Giải cửu liên hoàn 315/07/2015
40Chương 40Ai cùng tranh phong 115/07/2015
41Chương 41Ai cùng tranh phong 215/07/2015
42Chương 42 Ai cùng tranh phong 315/07/2015
43Chương 43Ai cùng tranh phong 415/07/2015
44Chương 44Ai cùng tranh phong 515/07/2015
45Chương 45Thần côn đến đây 115/07/2015
46Chương 46Thần côn đến đây 215/07/2015
47Chương 47Thần côn đến đây 315/07/2015
48Chương 48Thần côn đến đây 415/07/2015
49Chương 49Thần côn đến đây 515/07/2015
50Chương 50Ai tính kế ai 15/07/2015

Truyện Xuyên Không mới đăng