Trùng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi

Thu, 20 Jul 2017 22:48:05 +0700

Trùng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi

Tác giả: Gia Lý Đệ Tam Bàn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter :Ndpphi

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6099

Trùng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

2016 mùa hè, Alpha tập đoàn danh xưng làm ra toàn trí năng toàn bộ tin tức thần kinh liên động mạng lưới chấn kinh thế giới, nhưng trùng sinh Quách Lãng lại biết, đây là một cái kinh thiên âm mưu

5 Chương mới cập nhật truyện Trùng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi

Danh sách chương Trùng Sinh Chi Ám Dạ Quật Khởi

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Chương 01:: Trùng sinh20/07/2017
2Chương 02Chương 02:: Tương lai lựa chọn20/07/2017
3Chương 03Chương 03:: Xâm lược vị diện20/07/2017
4Chương 04Chương 04:: Bắt đầu20/07/2017
5Chương 05Chương 05:: Đổ vỏ?20/07/2017
6Chương 06Chương 06:: Bộc phát trước giờ20/07/2017
7Chương 07Chương 07:: Bộc phát giai đoạn trước ...20/07/2017
8Chương 08Chương 08:: Nhân gian tận thế (1) ...20/07/2017
9Chương 09Chương 09:: Nhân gian tận thế (2) ...20/07/2017
10Chương 10Chương 10:: Nhân gian tận thế (3) ...20/07/2017
11Chương 11Chương 11:: Alys thiên phú20/07/2017
12Chương 12Chương 12:: Alys thỉnh cầu20/07/2017
13Chương 13Chương 13:: Cường hóa Alys20/07/2017
14Chương 14Chương 14:: Alys trưởng thành20/07/2017
15Chương 15Chương 15:: Xuất phát20/07/2017
16Chương 16Chương 16:: Vong linh kinh khủng sinh ...20/07/2017
17Chương 17Chương 17:: Kế hoạch20/07/2017
18Chương 18Chương 18:: Xuất kích (thượng)20/07/2017
19Chương 19Chương 19:: Xuất kích (hạ)20/07/2017
20Chương 20Chương 20:: Ám sát20/07/2017
21Chương 21Chương 21:: Mẫu nữ trùng phùng20/07/2017
22Chương 22Chương 22:: Trở về kế hoạch20/07/2017
23Chương 23Chương 23:: Trở về kế hoạch (hạ) ...20/07/2017
24Chương 24Chương 24:: Tốt đẹp mở đầu20/07/2017
25Chương 25Chương 25:: Ngoài ý muốn20/07/2017
26Chương 26Chương 26:: Thomas chấn kinh20/07/2017
27Chương 27Chương 27:: Thăm dò20/07/2017
28Chương 28Chương 28:: Dẫn dụ thứ 1 bước ...20/07/2017
29Chương 29Chương 29:: Dẫn đạo thứ 1 bước ...20/07/2017
30Chương 30Chương 30:: Ranh giới cuối cùng20/07/2017
31Chương 31Chương 31:: Thời cơ (thượng)20/07/2017
32Chương 32Chương 32:: Thời cơ (hạ)20/07/2017
33Chương 33Chương 33:: Mưu đồ20/07/2017
34Chương 34Chương 34:: Nổi lên20/07/2017
35Chương 35Chương 35:: Đàm phán20/07/2017
36Chương 36Chương 36:: Nhân tài mới!20/07/2017
37Chương 37Chương 37:: Nhân tài mới (hạ)20/07/2017
38Chương 38Chương 38:: Mục tiêu, đảo Hải Nam! ...20/07/2017
39Chương 39Chương 39:: Bến cảng hải quân20/07/2017
40Chương 40Chương 40:: Quốc gia đặc chủng quân? ...20/07/2017
41Chương 41Chương 41:: Kế hoạch bố trí (thượng) ...20/07/2017
42Chương 42Chương 42:: Kế hoạch bố trí (hạ) ...20/07/2017
43Chương 43Chương 43:: Hỏa lực cường công20/07/2017
44Chương 44Chương 44:: Cấp 3 Zombie20/07/2017
45Chương 45Chương 45:: Quét sạch kế hoạch20/07/2017
46Chương 47Chương 47:: Thành lập căn cứ20/07/2017
47Chương 48Chương 48:: Sơ kỳ bố trí cân ...20/07/2017
48Chương 49Chương 49:: 6 đại vương tộc20/07/2017
49Chương 50Chương 50:: Trước khi đi bố trí ...20/07/2017
50Chương 51Chương 51:: Trước khi đi bố trí ...20/07/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử