Trùng Sinh Tây Du Chi Thiên Bồng Yêu Tôn

Thu, 10 Jan 2019 08:55:12 +0700

Trùng Sinh Tây Du Chi Thiên Bồng Yêu Tôn

Tác giả: Bính Bác Đích Xạ Thủ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1041

Trùng Sinh Tây Du Chi Thiên Bồng Yêu Tôn Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ta nguyện làm yêu, tiêu dao thiên địa!

Sống lại, Chu Thiên Bồng phát hiện mình sống lại thành Thiên Bồng nguyên soái, nhìn trước mặt bày ra thiên hà thủy quân đại nguyên soái đại ấn, Chu Thiên Bồng biểu thị áp lực
như núi.

Vì thoát khỏi biến thành Trư Bát Giới vận mệnh, Chu Thiên Bồng cầm một phong thư đề cử đi tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. . .

Đến đây Như Lai trong lòng bàn tay phật quốc không có nhốt lại Tôn Ngộ Không, thương hại muôn dân Kim Thiền Tử thành rượu thịt hòa thượng. . . Toàn bộ Tây du bị quấy nhiễu long trời lở đất, một kiện kiện hồng hoang bí sử bị từng bước vạch trần!

5 Chương mới cập nhật truyện Trùng Sinh Tây Du Chi Thiên Bồng Yêu Tôn

Danh sách chương Trùng Sinh Tây Du Chi Thiên Bồng Yêu Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Thanh Đế bí mật, Tỷ Thủy chi ...10/01/2019
202Chương 202Đưa tặng chuyển Thần Đan, Kim Chung ...10/01/2019
203Chương 203Tích Lôi sơn bầy yêu tụ, Tây ...10/01/2019
204Chương 204Ngọc đế một dạ, chủ động thỉnh ...10/01/2019
205Chương 205Xem thấu mưu kế, Khổ Trúc địch ...10/01/2019
206Chương 206Ngưu Ma Vương đại hôn, phong vân ...10/01/2019
207Chương 207Thiên Bồng đến bầy yêu kinh, gặp ...10/01/2019
208Chương 208Giao Ma Vương căm thù, gậy quấy ...10/01/2019
209Chương 209Thế cục đột biến, lũ yêu đấu ...10/01/2019
210Chương 210Hầu Vương hỏi bảo, Thiên Bồng xấu ...10/01/2019
211Chương 211Ngưu Ma Vương thuật ba cửa ải, ...10/01/2019
212Chương 212Yêu Vương kết bái, tìm pháp Thiên ...10/01/2019
213Chương 213Thiên Bồng thuật biện pháp, Hầu Vương ...10/01/2019
214Chương 214Hầu Vương bại trận, cơ trí Giao ...10/01/2019
215Chương 215Bầy yêu lộ ra thần thông, Hầu ...10/01/2019
216Chương 216Bài danh định dạng, Thiên đình đại ...10/01/2019
217Chương 217Yêu Vương Chiến Thiên thần, Thiên Bồng ...10/01/2019
218Chương 218Dương Tiễn ra tay, thất bại trong ...10/01/2019
219Chương 219Xích Khào Mã Hầu, quyết tâm thu ...10/01/2019
220Chương 220Hầu Vương chi mật, chín trượng Kim ...10/01/2019
221Chương 221Hầu Vương phát uy, chiến lực Vô ...10/01/2019
222Chương 222Bảo tháp khốn Hầu Vương, Thiên Bồng ...10/01/2019
223Chương 223Nghìn cân treo sợi tóc, Thiên Bồng ...10/01/2019
224Chương 224Trảm vĩ thần thông phá, sư huynh ...10/01/2019
225Chương 225Bạch Cốt Tinh sơ hiện, Thiết Phiến ...10/01/2019
226Chương 226Khủng bố quạt ba tiêu, thăm dò ...10/01/2019
227Chương 227Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ...10/01/2019
228Chương 228Tiêu trừ tai hoạ ngầm, Hầu Vương ...10/01/2019
229Chương 229Lão Quân lại ban thưởng bảo, Dương ...10/01/2019
230Chương 230Lại đến Hoa Quả Sơn, Hầu Vương ...10/01/2019
231Chương 231Ngưu Ma Vương tự thuật, Thiết Phiến ...10/01/2019
232Chương 232U Minh giới, Hoàng Tuyền Lộ10/01/2019
233Chương 233Mới vào Diêm Vương điện, Hầu Vương ...10/01/2019
234Chương 234Tình nghĩa hại Hầu Vương, đại cục ...10/01/2019
235Chương 235Cầu Nại Hà hạ gặp Mạnh bà, ...10/01/2019
236Chương 236Mạnh bà tặng ngọc phiến, Tam Sinh ...10/01/2019
237Chương 237Mạnh bà kinh tâm, Thập Điện Diêm ...10/01/2019
238Chương 238Mới vào Súc Sinh đạo, sa mạc ...10/01/2019
239Chương 239Luyện hóa tinh huyết, Tiểu Kim tấn ...10/01/2019
240Chương 240Xem Vu Yêu Nhị chiến đoạn ngắn, ...10/01/2019
241Chương 241Diêm Vương khởi sát cơ, Địa Tạng ...10/01/2019
242Chương 242Bàn tay Phật Quốc khốn Hầu Vương, ...10/01/2019
243Chương 243Ly khai Địa phủ, Bạch Tinh Tinh ...10/01/2019
244Chương 244Gặp lại Hỗn Thế Ma Vương, Hạt ...10/01/2019
245Chương 245Hợp nhất Hỗn Thế Ma Vương, ly ...10/01/2019
246Chương 246Dương Tiễn cầu viện, Kim Thiền Tử ...10/01/2019
247Chương 247Kéo Kim Thiền Tử nhập bọn, hoàn ...10/01/2019
248Chương 248Cùng chung chí hướng? Long Văn chi ...10/01/2019
249Chương 249Tiến vào Long mộ, Dương Tiễn thuật ...10/01/2019
250Chương 250Ngao Liệt thuật mới mật, biến cố ...10/01/2019

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng