Tử Tại Hỏa Tinh Thượng

Sun, 06 Jan 2019 15:43:22 +0700

Tử Tại Hỏa Tinh Thượng

Tác giả: Thiên Thụy Thuyết Phù

Thể loại: Tiên Hiệp , Khoa Huyễn

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1515

Tử Tại Hỏa Tinh Thượng Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ta gọi Đường Dược, ta ở trên sao Hỏa.

Ta vừa mới nhìn thấy Địa Cầu nổ, làm sao bây giờ?

Online chờ.

Rất cấp bách.

5 Chương mới cập nhật truyện Tử Tại Hỏa Tinh Thượng

Danh sách chương Tử Tại Hỏa Tinh Thượng

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Ngày đầu tiên (1) Địa Cầu nổ ...06/01/2019
2Chương 2Ngày đầu tiên (2) toàn vũ trụ ...06/01/2019
3Chương 3Ngày đầu tiên (3) sống sót06/01/2019
4Chương 4Ngày đầu tiên (4) dưỡng khí đủ ...06/01/2019
5Chương 5Ngày đầu tiên (5) điên cuồng đồ ...06/01/2019
6Chương 6Ngày đầu tiên (6) nhiều nhất chống ...06/01/2019
7Chương 7Ngày đầu tiên (7) ngươi không phải ...06/01/2019
8Chương 8Ngày đầu tiên (8) người máy không ...06/01/2019
9Chương 9Ngày đầu tiên (9) Côn Luân trạm ...06/01/2019
10Chương 10Ngày đầu tiên (10) hoả tinh chó ...06/01/2019
11Chương 11Ngày đầu tiên (11) trực tràng có ...06/01/2019
12Chương 12Ngày thứ hai (1) trên sao Hoả ...06/01/2019
13Chương 13Ngày thứ hai (2) quần áo bẩn ...06/01/2019
14Chương 14Ngày thứ hai (3) như thế nào ...06/01/2019
15Chương 15Ngày thứ hai (4) thả bản thân ...06/01/2019
16Chương 16Ngày thứ ba (1) Côn Luân đứng ...06/01/2019
17Chương 17Ngày thứ ba (2) một vạn ba ...06/01/2019
18Chương 18Ngày thứ ba (3) xé tuyến nhất ...06/01/2019
19Chương 19Ngày thứ ba (4) mèo già là ...06/01/2019
20Chương 20Ngày thứ tư (1) ta thật đói ...06/01/2019
21Chương 21Ngày thứ tư (2) xuyên thoát bên ...06/01/2019
22Chương 22Ngày thứ tư (3) thế kỷ hai ...06/01/2019
23Chương 23Ngày thứ tư (4) trên sao Hoả ...06/01/2019
24Chương 24Ngày thứ tư (5) trăm mét gian ...06/01/2019
25Chương 25Ngày thứ tư (6) biến mất mèo ...06/01/2019
26Chương 26Ngày thứ tư (7) ta không cần ...06/01/2019
27Chương 27Ngày thứ tư (8) ở trên sao ...06/01/2019
28Chương 28Ngày thứ tư (9) trên đất bằng ...06/01/2019
29Chương 29Ngày thứ tư (10) một người khi ...06/01/2019
30Chương 30Ngày thứ tư (11) dây anten ba ...06/01/2019
31Chương 31Ngày thứ tư (12) tu TV hai ...06/01/2019
32Chương 32Ngày thứ tư (13) SpongeBob ngồi tại ...06/01/2019
33Chương 33Ngày thứ tư (14) phụ đạo làm ...06/01/2019
34Chương 34Ngày thứ tư (15) băng lãnh vật ...06/01/2019
35Chương 35Ngày thứ tư (16) người không thể ...06/01/2019
36Chương 36Ngày thứ năm (1) trong vũ trụ ...06/01/2019
37Chương 37Ngày thứ năm (2) thi chạy ốc ...06/01/2019
38Chương 38Ngày thứ năm (3) một trăm vạn ...06/01/2019
39Chương 39Ngày thứ năm (4) lớn nhất hướng ...06/01/2019
40Chương 40Ngày thứ năm (5) hoả tinh liên ...06/01/2019
41Chương 41Ngày thứ năm (6) ưng phi thuyền, ...06/01/2019
42Chương 42Ngày thứ năm (7) Tiểu Ưng chạy ...06/01/2019
43Chương 43Ngày thứ năm (8) nỗi nhớ quê ...06/01/2019
44Chương 44Ngày thứ năm (9) ta bị nước ...06/01/2019
45Chương 45Ngày thứ năm (10) không thành công ...06/01/2019
46Chương 46Ngày thứ năm (11) toàn vũ trụ ...06/01/2019
47Chương 47Ngày thứ năm (12) tịch mịch sóng ...06/01/2019
48Chương 48Ngày thứ năm (13) ta tại một ...06/01/2019
49Chương 49Ngày thứ năm (14) kẻ liều mạng ...06/01/2019
50Chương 50Ngày thứ năm (15) đánh cược tính ...06/01/2019

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng