Tử Vong Đế Quân

Thu, 27 Jul 2017 13:52:56 +0700

Tử Vong Đế Quân

Tác giả: Kiên Cường Đích Tiểu Thụ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 14334

Tử Vong Đế Quân Review Rating: 7.71 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tử vong mây đen bao phủ thiên hạ, tử vong đại quân tứ ngược đại lục, Tử Vong Quân Chủ trùng sinh trở về, nhấc lên mãnh liệt hơn tử vong phong bạo.

Cảnh giới: Võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ linh, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ đế.

5 Chương mới cập nhật truyện Tử Vong Đế Quân

Danh sách chương Tử Vong Đế Quân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Tử vong trùng sinh ...27/07/2017
2Chương 02Chương 02: Võ Thần đại lục27/07/2017
3Chương 03Chương 03: Phế vật nghịch tập27/07/2017
4Chương 04Chương 04: Bồi Nguyên đan27/07/2017
5Chương 05Chương 05: Lục Đạo Luân Hồi Quyết ...27/07/2017
6Chương 06Chương 06: Liên tục đột phá27/07/2017
7Chương 07Chương 07: Lĩnh đan27/07/2017
8Chương 8Chương 8: Dạ Thần đánh cướp27/07/2017
9Chương 9Chương 9: Lại đánh cướp một cái ...27/07/2017
10Chương 10Chương 10: Đột phá, cấp sáu Võ ...27/07/2017
11Chương 11Chương 11: Hung hăng Trương Vân27/07/2017
12Chương 12Chương 12: Dạ Thần bỏ vợ27/07/2017
13Chương 13Chương 13: Tần Mục Ca27/07/2017
14Chương 14Chương 14: Chạy trốn cương thi27/07/2017
15Chương 15Chương 15: Mới lên Âm Sơn27/07/2017
16Chương 16Chương 16: Sơn Hải lâu27/07/2017
17Chương 17Chương 17: Mật ngữ27/07/2017
18Chương 18Chương 18: Sáng tạo công pháp27/07/2017
19Chương 19Chương 19: Dạ gia biến hóa27/07/2017
20Chương 20Chương 20: Giao dịch27/07/2017
21Chương 21Chương 21: Đi tới Âm Sơn nơi ...27/07/2017
22Chương 22Chương 22: Âm Sơn rèn luyện27/07/2017
23Chương 23Chương 23: Thu phục nô bộc27/07/2017
24Chương 24Chương 24: Ác quỷ thiên đường27/07/2017
25Chương 25Chương 25: Hang đá tàng kiều27/07/2017
26Chương 26Chương 26: Liên tiếp đột phá27/07/2017
27Chương 27Chương 27: Triệu Đông27/07/2017
28Chương 28Chương 28: Nhất định phải chính mình ...27/07/2017
29Chương 29Chương 29: Giết người như sân vắng ...27/07/2017
30Chương 30Chương 30: Mua mệnh27/07/2017
31Chương 31Chương 31: Bắt vào tay27/07/2017
32Chương 32Chương 32: Cường địch sắp tới27/07/2017
33Chương 33Chương 33: Hoàng Tâm Nhu thân phận ...27/07/2017
34Chương 34Chương 34: Dạ Thần lửa giận27/07/2017
35Chương 35Chương 35: Máu tanh giết chóc27/07/2017
36Chương 36Chương 36: Rời đi27/07/2017
37Chương 37Chương 37: Dạ Thần đệ tử27/07/2017
38Chương 38Chương 38: Các đệ tử tin tức ...27/07/2017
39Chương 39Chương 39: Diệp Du Du27/07/2017
40Chương 40Chương 40: Tiểu viện đổi chủ27/07/2017
41Chương 41Chương 41: Hiểu lầm?27/07/2017
42Chương 42Chương 42: Về đến nhà27/07/2017
43Chương 43Chương 43: Võ Thần không gian (trên) ...27/07/2017
44Chương 44Chương 44: Võ Thần không gian (dưới) ...27/07/2017
45Chương 45Chương 45: Các loại bảng xếp hạng ...27/07/2017
46Chương 46Chương 46: Mộ Dung Uyển Nhi cảnh ...27/07/2017
47Chương 47Chương 47: Triển lãm sẽ27/07/2017
48Chương 48Chương 48: Bằng hữu27/07/2017
49Chương 49Chương 49: Sở Tiêu27/07/2017
50Chương 50Chương 50: Không nhìn người khác27/07/2017

Truyện Tiên Hiệp mới đăng