Tuyệt Thế Dược Thần

Thu, 17 Mar 2016 23:14:29 +0700

Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 89641

Tuyệt Thế Dược Thần Review Rating: 8.05 out of 10 based on 43 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần Convert của tác giả Tuyệt Thế Dược Thần xoay quanh Một đời đan đế bị kẻ gian hãm hại.

Từ nay, trên đời thiếu một Thanh Vân Tử, nhiều hơn một cái vô địch quần là áo lụa. Trọng tẩu đan dược đại đạo. Làm sao nghịch thương thiên, bằng vào trong tay ta dược!

5 Chương mới cập nhật truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Danh sách chương Tuyệt Thế Dược Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1 Đồ chơi này cũng có thể ...17/03/2016
2Chương 2 Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết ...17/03/2016
3Chương 3 Hốt thuốc17/03/2016
4Chương 4 Nghi ngờ17/03/2016
5Chương 5 Thổ huyết17/03/2016
6Chương 6 Đổi dược phương17/03/2016
7Chương 7 Thất khiếu chảy máu17/03/2016
8Chương 8 Tự tìm đường chết17/03/2016
9Chương 9 Đến mà không hướng vô lễ ...17/03/2016
10Chương 10 Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi ...17/03/2016
11Chương 11 Giết người diệt khẩu17/03/2016
12Chương 12 Cửu Âm Liên Thần Mạch17/03/2016
13Chương 13 Phụ tử tâm sự17/03/2016
14Chương 14 Bạo Nguyên Đan17/03/2016
15Chương 15 Biện dược17/03/2016
16Chương 16 Lời nói tương kích17/03/2016
17Chương 17 Tín nhiệm cùng lựa chọn17/03/2016
18Chương 18 Tăng thực lực lên17/03/2016
19Chương 19 Mật mưu17/03/2016
20Chương 20 Đường về17/03/2016
21Chương 21 Thanh đồng sát thủ17/03/2016
22Chương 22 Thuấn thiểm17/03/2016
23Chương 23 Ta chỉ xuất một chỉ17/03/2016
24Chương 24 Chó khôn không cản đường17/03/2016
25Chương 25 Cuộc chiến sinh tử17/03/2016
26Chương 26 Trảo không17/03/2016
27Chương 27 Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng17/03/2016
28Chương 28 Mỗi người chuẩn bị chiến đấu ...17/03/2016
29Chương 29 Đánh cuộc17/03/2016
30Chương 30 Nhường ngươi ba chiêu17/03/2016
31Chương 31 Kỹ kinh tứ tọa!17/03/2016
32Chương 32 Đánh tơi bời17/03/2016
33Chương 33 Ngươi quả nhiên rất gan dạ ...17/03/2016
34Chương 34 Vô Biên thí luyện17/03/2016
35Chương 35 Lục Mang Tinh Trận17/03/2016
36Chương 36 Ngủ đánh đổi17/03/2016
37Chương 37 Trợ thủ17/03/2016
38Chương 38 Lên cấp khảo hạch17/03/2016
39Chương 39 Lâm Thiên Thành17/03/2016
40Chương 40 Tiến vào Huyễn Linh Tháp17/03/2016
41Chương 41 Hôi Mộng Mô17/03/2016
42Chương 42 Lại là miểu sát!17/03/2016
43Chương 43 Mộng Mô thêm nguyên liệu17/03/2016
44Chương 44 Huyền cấp tiến giai vượt qua ...17/03/2016
45Chương 45 Hù chết bảo bảo17/03/2016
46Chương 46 Ước chiến17/03/2016
47Chương 47 Chọc nhiều người tức giận rồi ...17/03/2016
48Chương 48 Liền muốn ngươi17/03/2016
49Chương 49 Tinh luyện dược phôi17/03/2016
50Chương 50 Tay trái vẻ tròn tay phải ...17/03/2016

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử