Tuyệt Thế Dược Thần

Thu, 17 Mar 2016 23:14:29 +0700

Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 61960

Tuyệt Thế Dược Thần Review Rating: 7.87 out of 10 based on 39 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần Convert của tác giả Tuyệt Thế Dược Thần xoay quanh Một đời đan đế bị kẻ gian hãm hại.

Từ nay, trên đời thiếu một Thanh Vân Tử, nhiều hơn một cái vô địch quần là áo lụa. Trọng tẩu đan dược đại đạo. Làm sao nghịch thương thiên, bằng vào trong tay ta dược!

5 Chương mới cập nhật truyện Tuyệt Thế Dược Thần

Danh sách chương Tuyệt Thế Dược Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151 Thần chi văn tự!17/03/2016
152Chương 152 Tình thương của cha như núi! ...17/03/2016
153Chương 153 Dược Thần Hồn Điển!17/03/2016
154Chương 154 Làm sao sẽ mạnh như vậy? ...17/03/2016
155Chương 155 Phát tiết tâm tình!17/03/2016
156Chương 156 Thần hồn bí kỹ!17/03/2016
157Chương 157 Yêu thú kịch đấu17/03/2016
158Chương 158 Ngự Kiếm Thuật!17/03/2016
159Chương 159 Trời sinh vương giả17/03/2016
160Chương 160 Thần thú hậu duệ!17/03/2016
161Chương 161 Huyết Bồ Đề!17/03/2016
162Chương 162 Đan dược lái buôn17/03/2016
163Chương 163 Không mua!17/03/2016
164Chương 164 Đùa bỡn mấy chiêu thử xem ...17/03/2016
165Chương 165 Cao nhân17/03/2016
166Chương 166 Hóa Hải Cảnh cường giả!17/03/2016
167Chương 167 Nguyên hỏa xuất thế!17/03/2016
168Chương 168 Địa Viêm Tích Dịch17/03/2016
169Chương 169 Tịnh Đàn Hỏa Liên!17/03/2016
170Chương 170 Đàm phán vốn liếng!17/03/2016
171Chương 171 Đào hố để ngươi nhảy!17/03/2016
172Chương 172 Hắc Nha chạy tới!17/03/2016
173Chương 173 Trước trận đột phá!17/03/2016
174Chương 174 Thất Tinh Diệu Nhật Đại Trận! ...17/03/2016
175Chương 175 Hóa Hải Cảnh oai!17/03/2016
176Chương 176 Thân ngoại hóa thân!17/03/2016
177Chương 177 Hắc Nha Âm Hỏa!17/03/2016
178Chương 178 Viêm bạo!17/03/2016
179Chương 179 Diệp Hàng xuất quan!17/03/2016
180Chương 180 Nam Phong Dật17/03/2016
181Chương 181 Bấp bênh Hoàng thất17/03/2016
182Chương 182 Tặng đan17/03/2016
183Chương 183 Coi như là ta giết, thì ...17/03/2016
184Chương 184 Tiếp Dẫn Sứ17/03/2016
185Chương 185 Chưa thấy qua ngu ngốc như ...17/03/2016
186Chương 186 Lửa thiêu mông17/03/2016
187Chương 187 Miễn cưỡng thích hợp17/03/2016
188Chương 188 Bao ở trên người ta!17/03/2016
189Chương 189 Biến mỹ!17/03/2016
190Chương 190 Dạy cha luyện đan17/03/2016
191Chương 191 Bạch Quang tiến hóa!17/03/2016
192Chương 192 Thật là con chó ngoan!17/03/2016
193Chương 193 Đừng ảnh hưởng ta trang bức! ...17/03/2016
194Chương 194 Kích động lòng người17/03/2016
195Chương 195 Ba loại tân đan dược!17/03/2016
196Chương 196 Lộ ra kế hoạch!17/03/2016
197Chương 197 Xem kịch nhìn toàn bộ17/03/2016
198Chương 198 Diệp Hàng xuất thủ!17/03/2016
199Chương 199 Bạo Nguyên Đan dược hiệu!17/03/2016
200Chương 200 Chạm một cái liền bùng nổ! ...17/03/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử