Tuyệt Thế Vũ Thần

Sun, 21 Jun 2015 05:33:57 +0700

Tuyệt Thế Vũ Thần

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Tổng hợp

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 217612

Tuyệt Thế Vũ Thần Review Rating: 7.20 out of 10 based on 148 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Cửu Tiêu đại lục, võ đạo vi tôn, nhỏ yếu võ giả, đều có ngàn, ngàn cân sức lực lớn, khai bia liệt thạch; mà cường đại võ giả, có thể chặt đứt dòng sông, bổ ra núi lớn; càng có võ đạo hoàng giả, thông thiên triệt địa, ngao du thái hư.

Võ đạo, quyết định vận mệnh, quyết định sinh tử, kẻ yếu, bị người khi dễ, cường giả, quan
sát thiên hạ.

Vũ Hồn, Cửu Tiêu đại lục chi nhân bẩm sinh thiên phú, là võ giả hồn phách, có thể nói võ giả thành tựu, cùng hắn Vũ Hồn cùng một nhịp thở.Tất cả có trong " Tuyệt Thế Vũ Thần " .

5 Chương mới cập nhật truyện Tuyệt Thế Vũ Thần

Danh sách chương Tuyệt Thế Vũ Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Thức tỉnh Vũ Hồn23/06/2015
2Chương 2Liên tục đột phá23/06/2015
3Chương 3Cuồng phóng bá đạo23/06/2015
4Chương 4Trường kiếm hành23/06/2015
5Chương 5Bạt Kiếm Thuật23/06/2015
6Chương 6Tiễn Vũ Hồn23/06/2015
7Chương 7Hắc Phong lĩnh23/06/2015
8Chương 8U Minh Lang23/06/2015
9Chương 9Một kiếm phong hầu23/06/2015
10Chương 10Phong Vân hạp, Sinh Tử Đài23/06/2015
11Chương 11Phế bỏ tu vi25/07/2015
12Chương 12Lâm Phong vũ hồn25/07/2015
13Chương 13Sinh Tử đài thượng (một)06/07/2015
14Chương 14Sinh Tử đài thượng (hai)06/07/2015
15Chương 15Sinh Tử đài thượng (ba)06/07/2015
16Chương 16Cái kia một chiêu kiếm phong tình ...06/07/2015
17Chương 17Chung cổ tuyệt bích06/07/2015
18Chương 18Cường thế mà đến06/07/2015
19Chương 19Ba trăm năm chưa từng vang lên ...06/07/2015
20Chương 20Kiếm tư thế06/07/2015
21Chương 21Chất vấn trưởng lão06/07/2015
22Chương 22Đoạn ngươi một tay06/07/2015
23Chương 23Khủng bố bóng tối06/07/2015
24Chương 24Cường giả chi tâm06/07/2015
25Chương 25Chiến Linh Vũ Cảnh06/07/2015
26Chương 26Lại tới chốn cũ06/07/2015
27Chương 27Ta đối với ngươi, không có hứng ...06/07/2015
28Chương 28Thính Phong tửu lâu06/07/2015
29Chương 29Trêu chọc06/07/2015
30Chương 30Lâm gia họp hằng năm06/07/2015
31Chương 31Trò hay khai mạc06/07/2015
32Chương 32Không đỡ nổi một đòn06/07/2015
33Chương 33Một trận chiến kinh người (một)06/07/2015
34Chương 34Một trận chiến kinh người (hai)06/07/2015
35Chương 35Một trận chiến kinh người (ba)06/07/2015
36Chương 36Ai múa đài06/07/2015
37Chương 37Nổi giận Lâm Hải06/07/2015
38Chương 38Thái Thượng trưởng lão06/07/2015
39Chương 39Nạp Lan Phượng06/07/2015
40Chương 40Lời đồn06/07/2015
41Chương 41Ám dạ ám sát06/07/2015
42Chương 42Rả rích Dạ Vũ06/07/2015
43Chương 43Bản mệnh thức tỉnh, Thiên Chiếu06/07/2015
44Chương 44Ai có thể ngăn trở06/07/2015
45Chương 45Chiến đài phong06/07/2015
46Chương 46Thành danh, một trận chiến đủ để ...06/07/2015
47Chương 47Kiếm ra Đoạt Mệnh06/07/2015
48Chương 48Vẫn như cũ một chiêu kiếm06/07/2015
49Chương 49Lăn xuống đi06/07/2015
50Chương 50Cực kỳ bá đạo06/07/2015