Tuyệt Thiên Vũ Đế

Sun, 08 Jul 2018 13:56:53 +0700

Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 16353

Tuyệt Thiên Vũ Đế Review Rating: 7.65 out of 10 based on 10 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Gảy ngón tay thiên địa lật, rút kiếm Thần Ma phục!
Tuyệt đại Thần Vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ phải sợ hãi, trấn phục cái thế thiên kiêu; đi một bước phong vân biến sắc, đạp diệt trên đời ác địch!
Lấy vô địch chi tư càn quét thiên hạ!

5 Chương mới cập nhật truyện Tuyệt Thiên Vũ Đế

Danh sách chương Tuyệt Thiên Vũ Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Thần Vương trở về08/07/2018
2Chương 2Bình Dương đại sư08/07/2018
3Chương 3Dạy hư học sinh08/07/2018
4Chương 4Vi diệu hiểu lầm08/07/2018
5Chương 5Gia gia thọ thần sinh nhật08/07/2018
6Chương 6Hết sức thất vọng08/07/2018
7Chương 7Ếch ngồi đáy giếng08/07/2018
8Chương 8Tự tìm khổ ăn08/07/2018
9Chương 9Rét lạnh lòng người08/07/2018
10Chương 10Bổ Thiên Tàn Quyển08/07/2018
11Chương 11Thiếu niên cao nhân08/07/2018
12Chương 12Một khiếu không thông08/07/2018
13Chương 13Bởi vì nhỏ mất lớn08/07/2018
14Chương 14Đa mưu túc trí08/07/2018
15Chương 15Khác nhau đối đãi08/07/2018
16Chương 16Không hợp nhau08/07/2018
17Chương 17Đánh người đánh mặt08/07/2018
18Chương 18Mặc cho xử trí08/07/2018
19Chương 19Rác rưởi làm bảo08/07/2018
20Chương 20Đại công cáo thành08/07/2018
21Chương 21Tâm phiền ý loạn08/07/2018
22Chương 22Tái đấu khảo hạch08/07/2018
23Chương 23Không thể ngăn cản!08/07/2018
24Chương 24Xấu không được giương08/07/2018
25Chương 25Tùy ngươi chọn08/07/2018
26Chương 26Không có kẽ hở08/07/2018
27Chương 27Danh dương thiên hạ08/07/2018
28Chương 28Tức hổn hển08/07/2018
29Chương 29Chó cũng không bằng08/07/2018
30Chương 30Không hề khó khăn08/07/2018
31Chương 31Đãi ngộ đặc biệt08/07/2018
32Chương 32Vân Hà tiệc tối08/07/2018
33Chương 33Mắt chó xem người08/07/2018
34Chương 34Trước cửa quỳ tốt08/07/2018
35Chương 35Vô sỉ chi cực08/07/2018
36Chương 36Công nhiên thiên vị08/07/2018
37Chương 37Tự cho là đúng08/07/2018
38Chương 38Chờ ngươi thật lâu08/07/2018
39Chương 39Nghiêm trị không tha08/07/2018
40Chương 40Chó dữ nhào phân08/07/2018
41Chương 41Thật là tức cười08/07/2018
42Chương 42Đánh thành chó chết08/07/2018
43Chương 43Ân đoạn nghĩa tuyệt08/07/2018
44Chương 44Biểu muội tâm ý08/07/2018
45Chương 45Khiến người chán ghét ác08/07/2018
46Chương 46Tặng không không muốn08/07/2018
47Chương 47Đánh vỡ ghi chép08/07/2018
48Chương 47.1Thần không thể nhục08/07/2018
49Chương 48Tịch mịch vô địch08/07/2018
50Chương 49Thực lực 108/07/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng