Tuyệt Thiên Vũ Đế

Sun, 08 Jul 2018 13:56:53 +0700

Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8505

Tuyệt Thiên Vũ Đế Review Rating: 8.56 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Gảy ngón tay thiên địa lật, rút kiếm Thần Ma phục!
Tuyệt đại Thần Vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ phải sợ hãi, trấn phục cái thế thiên kiêu; đi một bước phong vân biến sắc, đạp diệt trên đời ác địch!
Lấy vô địch chi tư càn quét thiên hạ!

5 Chương mới cập nhật truyện Tuyệt Thiên Vũ Đế

Danh sách chương Tuyệt Thiên Vũ Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
451Chương 450Mang ngươi 1 trình12/07/2018
452Chương 4519 long áp thiên12/07/2018
453Chương 452Chắp cánh khó thoát12/07/2018
454Chương 453Tha thứ không phụng bồi12/07/2018
455Chương 454Tự cho là đúng12/07/2018
456Chương 455Mua dây buộc mình12/07/2018
457Chương 456Cho ta lý do12/07/2018
458Chương 457Tìm kiếm thủy tinh12/07/2018
459Chương 458Thần Minh Chi Tủy12/07/2018
460Chương 459Không thua bao nhiêu12/07/2018
461Chương 460Cùng ai là địch12/07/2018
462Chương 461Kéo người xuống nước12/07/2018
463Chương 462Lão tổ đều hiện12/07/2018
464Chương 463Đại chiến bộc phát12/07/2018
465Chương 464Vong ân phụ nghĩa12/07/2018
466Chương 465Giá lâm thánh địa12/07/2018
467Chương 466Nổi giận đan xen13/07/2018
468Chương 467Nửa vời sáng chói13/07/2018
469Chương 468Hội tiền tiểu tụ13/07/2018
470Chương 469Công bằng chỗ13/07/2018
471Chương 470Công bằng chỗ13/07/2018
472Chương 471Không chiến liền lăn13/07/2018
473Chương 472Tự tìm khó xử13/07/2018
474Chương 473Cho ngươi chút tình mọn13/07/2018
475Chương 474Tha cho ngươi 1 mệnh13/07/2018
476Chương 475Ngự kiếm chi uy13/07/2018
477Chương 476Tại chỗ tróc gian13/07/2018
478Chương 477Bản tính khó sửa đổi13/07/2018
479Chương 478Đưa đầu tới gặp13/07/2018
480Chương 479Ngay tại chỗ lên giá14/07/2018
481Chương 480Từ đó tiệt hồ14/07/2018
482Chương 481Khí tràng thập đủ14/07/2018
483Chương 482Không thể 1 thế14/07/2018
484Chương 483Thay người trả nợ14/07/2018
485Chương 484Dụng tâm lương khổ14/07/2018
486Chương 485Tự tìm đường chết14/07/2018
487Chương 486Các ngươi thật tuyệt14/07/2018
488Chương 487Mạnh được yếu thua14/07/2018
489Chương 488Già mà không kính14/07/2018
490Chương 489Quần tình xúc động14/07/2018
491Chương 490Tự thực ác quả14/07/2018
492Chương 491Thiên băng địa liệt14/07/2018
493Chương 492Lấy vợ chi danh14/07/2018
494Chương 493Hèn hạ tính toán14/07/2018
495Chương 494Yên Vũ quận chúa14/07/2018
496Chương 495Đổ đánh 1 bá14/07/2018
497Chương 496Thần bí cái rương14/07/2018
498Chương 497Thần bí cái rương14/07/2018
499Chương 498Ta trở về14/07/2018
500Chương 499Ngắt lấy thần quả14/07/2018