Tuyệt Thiên Vũ Đế

Sun, 08 Jul 2018 13:56:53 +0700

Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8508

Tuyệt Thiên Vũ Đế Review Rating: 8.56 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Gảy ngón tay thiên địa lật, rút kiếm Thần Ma phục!
Tuyệt đại Thần Vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ phải sợ hãi, trấn phục cái thế thiên kiêu; đi một bước phong vân biến sắc, đạp diệt trên đời ác địch!
Lấy vô địch chi tư càn quét thiên hạ!

5 Chương mới cập nhật truyện Tuyệt Thiên Vũ Đế

Danh sách chương Tuyệt Thiên Vũ Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 50Tự giải quyết cho tốt08/07/2018
52Chương 51Hối hận đan xen08/07/2018
53Chương 52Được người tôn kính08/07/2018
54Chương 531 bầy cháu ngoan08/07/2018
55Chương 54Phối hợp diễn trò08/07/2018
56Chương 55Từ khi chia tay đến giờ không ...08/07/2018
57Chương 56Có thù tất báo08/07/2018
58Chương 57Xưng vương xưng bá08/07/2018
59Chương 58Hỏa thiêu hang ổ08/07/2018
60Chương 59Oan uổng chịu pháo08/07/2018
61Chương 60Nữ tử thần bí08/07/2018
62Chương 61Tự cho là đúng08/07/2018
63Chương 62Ghen ghét đỏ mắt08/07/2018
64Chương 63Ủy khuất vô cùng08/07/2018
65Chương 64Thần ban thưởng nghi thức08/07/2018
66Chương 65Có chút nhàm chán08/07/2018
67Chương 66Mời ngươi tránh hiềm nghi08/07/2018
68Chương 67Độc môn bí phương08/07/2018
69Chương 68Có mắt không tròng08/07/2018
70Chương 69Đối ta phụ trách08/07/2018
71Chương 701 nhẫn lại nhẫn08/07/2018
72Chương 71Câu câu đâm tâm08/07/2018
73Chương 72Để ngươi 1 làm08/07/2018
74Chương 73Cao nhân chỉ điểm08/07/2018
75Chương 74Toàn bộ lộn xộn08/07/2018
76Chương 75Làm cho người thất vọng08/07/2018
77Chương 76Đánh nhầm người08/07/2018
78Chương 77Loạn thất bát tao08/07/2018
79Chương 78Gặp gió hóa rồng08/07/2018
80Chương 79Đổi trắng thay đen08/07/2018
81Chương 80Công chúa giá lâm08/07/2018
82Chương 81Trảm thảo trừ căn08/07/2018
83Chương 82Sinh tử ước hẹn08/07/2018
84Chương 83Tiền căn từ đầu đến cuối08/07/2018
85Chương 84Thiên hạ đại thế08/07/2018
86Chương 85Vĩnh viễn trừ hậu hoạn08/07/2018
87Chương 86Làm cho người thất vọng08/07/2018
88Chương 87Ta mời ngươi lăn08/07/2018
89Chương 88Họa theo miệng ra08/07/2018
90Chương 89Quay đầu là bờ08/07/2018
91Chương 90Bến tàu tiếp giá08/07/2018
92Chương 91Không biết liêm sỉ08/07/2018
93Chương 92Không biết sống chết08/07/2018
94Chương 93Cảm giác tốt đẹp08/07/2018
95Chương 94Ẩn sĩ cao nhân08/07/2018
96Chương 95Cặn bã làm bảo08/07/2018
97Chương 96Tốt xấu không phân08/07/2018
98Chương 97Chết không nhận tội08/07/2018
99Chương 98Cúi đầu khom lưng08/07/2018
100Chương 99Một kích xong việc08/07/2018