Tuyệt Thiên Vũ Đế

Sun, 08 Jul 2018 13:56:53 +0700

Tuyệt Thiên Vũ Đế

Tác giả: Thương Thiên Bá Chủ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8556

Tuyệt Thiên Vũ Đế Review Rating: 8.56 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Gảy ngón tay thiên địa lật, rút kiếm Thần Ma phục!
Tuyệt đại Thần Vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ phải sợ hãi, trấn phục cái thế thiên kiêu; đi một bước phong vân biến sắc, đạp diệt trên đời ác địch!
Lấy vô địch chi tư càn quét thiên hạ!

5 Chương mới cập nhật truyện Tuyệt Thiên Vũ Đế

Danh sách chương Tuyệt Thiên Vũ Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 100Tới cửa cầu hôn08/07/2018
102Chương 101Triệt để bộc phát08/07/2018
103Chương 102Giới nghiêm nhiệm vụ08/07/2018
104Chương 103Thoáng như nằm mơ08/07/2018
105Chương 104Hiểu sơ 1 208/07/2018
106Chương 105Trên trời Chân Long08/07/2018
107Chương 106Nói 1 không 208/07/2018
108Chương 107Cho ngươi cơ hội08/07/2018
109Chương 108Tể tướng phu nhân08/07/2018
110Chương 109Ta nói không có bệnh08/07/2018
111Chương 110Vậy liền 1 chiến08/07/2018
112Chương 111Không hiểu thấu08/07/2018
113Chương 112Bất trị bệnh nan y08/07/2018
114Chương 113Buổi chiều chết cũng được08/07/2018
115Chương 114Ta có chỗ dựa08/07/2018
116Chương 115Không với cao nổi08/07/2018
117Chương 116Tốt nhất cõng nồi08/07/2018
118Chương 1171 thảm lại thảm08/07/2018
119Chương 118Cuối cùng hạ tràng08/07/2018
120Chương 119Cho hắn 1 tấm08/07/2018
121Chương 120Ngươi quá yếu08/07/2018
122Chương 121Không chịu nổi 1 đánh08/07/2018
123Chương 122Trẻ nhỏ dễ dạy08/07/2018
124Chương 123Ngươi tuổi còn rất trẻ08/07/2018
125Chương 1241 sóng lại lên08/07/2018
126Chương 125Chó gia người08/07/2018
127Chương 126Duyên ngừng ở đây08/07/2018
128Chương 127Tiên nhân động phủ08/07/2018
129Chương 128Ngươi có bao nhiêu nghèo08/07/2018
130Chương 129Có tiền tùy hứng08/07/2018
131Chương 130Có mắt không tròng08/07/2018
132Chương 131Tự tác chủ trương08/07/2018
133Chương 132Đại cục làm trọng08/07/2018
134Chương 133Khuyên ngươi không nghe08/07/2018
135Chương 134Chỗ nguyền rủa08/07/2018
136Chương 135Thiên Cung đặc sứ08/07/2018
137Chương 136Cố ý nhận thua08/07/2018
138Chương 137Phế ngươi tu vi08/07/2018
139Chương 138Bức ta xuất thủ08/07/2018
140Chương 139Xưa nay chưa từng có08/07/2018
141Chương 140Dạy mãi không sửa08/07/2018
142Chương 141Quét ngang vô địch08/07/2018
143Chương 142Nghiền ép đoạt giải quán quân08/07/2018
144Chương 143Không chịu nổi 1 đánh08/07/2018
145Chương 144Đổi trắng thay đen08/07/2018
146Chương 145Đại nạn lâm đầu08/07/2018
147Chương 146Chân tướng rõ ràng08/07/2018
148Chương 147Thất vọng08/07/2018
149Chương 148Không coi ai ra gì08/07/2018
150Chương 149Lòng cao hơn trời08/07/2018