U Minh Tiên Quân

Thu, 02 Nov 2017 00:53:34 +0700

U Minh Tiên Quân

Tác giả: Cô Tinh Nhập Mộng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2196

U Minh Tiên Quân Review Rating: 5.33 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Vô căn thụ, hoa chính thiên, cách âm dương đạo không đủ

Kim cách mộc, thủy ngân cách chì, cô âm quả dương mỗi loại như nhau.

Trên đời âm dương nam phối nữ, sinh con sinh tôn đời đời truyền.

Thuận vì phàm, nghịch vì tiên, chỉ ở giữa điên đảo điên.

. . .

Đây là một tác phẩm "Quỷ Tiên Nhân", đọc câu chuyện có thể "dọa trẻ con ngừng khóc" .

5 Chương mới cập nhật truyện U Minh Tiên Quân

Danh sách chương U Minh Tiên Quân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Chương 01: Sống là có tội ? ...02/11/2017
2Chương 02Chương 02: Huyền Nguyệt ma tông02/11/2017
3Chương 03Chương 03: Bách Quỷ Kinh Luân02/11/2017
4Chương 04Chương 04: Tìm đường sống trong cái ...02/11/2017
5Chương 05Chương 05: Lại thấy ánh mặt trời ...02/11/2017
6Chương 06Chương 06: Lại thấy ánh mặt trời ...02/11/2017
7Chương 07Chương 07: Lại thấy ánh mặt trời ...02/11/2017
8Chương 08Chương 08: Ngoài điện xung đột02/11/2017
9Chương 09Chương 09: Chín núi mười tám mạch ...02/11/2017
10Chương 10Chương 10: Không có một ai âm ...02/11/2017
11Chương 11Chương 11: Cổ đạo luyện khí hái ...02/11/2017
12Chương 12Chương 12: Tử ngọc luyện dược nuôi ...02/11/2017
13Chương 13Chương 13: Hàn Nha Minh Hồn nuôi ...02/11/2017
14Chương 14Chương 14: Luyện khí quỷ hồn Ngưng ...02/11/2017
15Chương 15Chương 15: Kết đan cường giả Vạn ...02/11/2017
16Chương 16Chương 16: Vạn cổ trường sinh thứ ...02/11/2017
17Chương 17Chương 17: Hái thuốc lệ quỷ ngưng ...02/11/2017
18Chương 18Chương 18: Phong tuyết như sương nghênh ...02/11/2017
19Chương 19Chương 19: Phong tuyết như sương nghênh ...02/11/2017
20Chương 20Chương 20: Phong tuyết như sương nghênh ...02/11/2017
21Chương 21Chương 21: Phong tuyết như sương nghênh ...02/11/2017
22Chương 22Chương 22: Lệ quỷ làm đao trảm ...02/11/2017
23Chương 23Chương 23: Lệ quỷ làm đao trảm ...02/11/2017
24Chương 24Chương 24: Bách Quỷ Dạ Hành thứ ...02/11/2017
25Chương 25Chương 25: Không phải thiên là ta ...02/11/2017
26Chương 26Chương 26: Không phải thiên là ta ...02/11/2017
27Chương 27Chương 27: Không phải thiên là ta ...02/11/2017
28Chương 28Chương 28: Không phải thiên là ta ...02/11/2017
29Chương 29Chương 29: Không phải thiên là ta ...02/11/2017
30Chương 30Chương 30: Không phải thiên là ta ...02/11/2017
31Chương 31Chương 31: Cực tĩnh tư động vào ...02/11/2017
32Chương 32Chương 32: Cực tĩnh tư động vào ...02/11/2017
33Chương 33Chương 33: Vạn cổ phệ long Trấn ...02/11/2017
34Chương 34Chương 34: Vạn cổ phệ long Trấn ...02/11/2017
35Chương 35Chương 35: Luyện Phệ Tâm Quỷ02/11/2017
36Chương 36Chương 36: Minh quy thai tức Phệ ...02/11/2017
37Chương 37Chương 37: Nam Vực Lư gia khởi ...02/11/2017
38Chương 38Chương 38: Gió nổi lên Nam Chiêm ...02/11/2017
39Chương 39Chương 39: Quan chư tịnh thổ Lan ...02/11/2017
40Chương 40Chương 40: Cắt thịt nuôi ưng chứng ...02/11/2017
41Chương 41Chương 41: Ngao cò tranh nhau làm ...02/11/2017
42Chương 42Chương 42: Hoàng tước tại hậu sinh ...02/11/2017
43Chương 43Chương 43: Bách quỷ hiện thế xuất ...02/11/2017
44Chương 44Chương 44: Đục nước béo cò đạo ...02/11/2017
45Chương 45Chương 45: Mượn đao giết người Nguyên ...02/11/2017
46Chương 46Chương 46: Chân nhân quay người làm ...02/11/2017
47Chương 47Chương 47: Chân nhân quay người làm ...02/11/2017
48Chương 48Chương 48: Chân nhân quay người làm ...02/11/2017
49Chương 49Chương 49: Chân nhân quay người làm ...02/11/2017
50Chương 50Chương 50: Chân nhân quay người làm ...02/11/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử