Vạn Cổ Chi Vương

Wed, 17 Jan 2018 14:13:21 +0700

Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6270

Vạn Cổ Chi Vương Review Rating: 9.17 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bình dân thiếu niên la thiên, người mang tuyệt thế chi tư, lại bị ngộ nhận là phế mạch người. Ngẫu nhiên đạt được vô thượng thiên thư, mở ra chí cường thần mạch, tu tạo hóa thần quyết, nhất phi trùng thiên, chấn động vạn cổ. Từ thế tục tầng dưới chót, đến vạn giới chư thiên, hoành ép đương thời thiên kiêu, tung hoành ngàn vạn tông môn, bễ nghễ thần thoại vạn tộc, thành tựu bất hủ bất diệt vĩnh hằng siêu thoát vạn cổ chí tôn chi vương!

5 Chương mới cập nhật truyện Vạn Cổ Chi Vương

Danh sách chương Vạn Cổ Chi Vương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Bạch Ngân uy nghiêm03/02/2018
52Chương 52Ngươi còn có bao nhiêu thủ hạ ...04/02/2018
53Chương 53Nghiền áp Tiểu Hầu gia05/02/2018
54Chương 54Phá Không Kiếm Khí05/02/2018
55Chương 55Quận chúa mời05/02/2018
56Chương 56Ai là các lão đại của ngươi ...05/02/2018
57Chương 57Linh Nguyên tệ05/02/2018
58Chương 58Cuộc hẹn quận chúa06/02/2018
59Chương 59Kỳ bệnh09/02/2018
60Chương 60Kiếm lợi lớn09/02/2018
61Chương 61Thiên Cương Cực Nguyên Công09/02/2018
62Chương 62Đồ cổ09/02/2018
63Chương 63Nhất câu Tỏa Hồn09/02/2018
64Chương 64Thiên Tinh kiếm pháp09/02/2018
65Chương 65Đưa đến cửa09/02/2018
66Chương 66Ám sát nguy cơ11/02/2018
67Chương 67Tân sinh Giao Lưu Hội11/02/2018
68Chương 68Nhanh làm cho La Thiên đến13/02/2018
69Chương 69Thật sự là om sòm13/02/2018
70Chương 70Cái này chính là các ngươi trong ...13/02/2018
71Chương 71Ba chiêu bại địch13/02/2018
72Chương 72Học sinh của ta thế nào13/02/2018
73Chương 73Tuyển Đạo sư13/02/2018
74Chương 74Diệu Nhật đệ tử14/02/2018
75Chương 75Đột phá lục trọng15/02/2018
76Chương 76Chế tạo phường15/02/2018
77Chương 77Liệu sự như thần15/02/2018
78Chương 78Ngươi còn có mặt mũi muốn yêu ...16/02/2018
79Chương 79Da vàng thiếu niên16/02/2018
80Chương 80Sát cơ đều tới16/02/2018
81Chương 81Một cái cũng đừng muốn chạy17/02/2018
82Chương 82Một chiêu ba giết17/02/2018
83Chương 83Ô Nha lực lượng19/02/2018
84Chương 84Vui thích19/02/2018
85Chương 85Lớn lên soái19/02/2018
86Chương 86La đại sư22/02/2018
87Chương 87Khủng bố nón xanh22/02/2018
88Chương 88Yêu Đế cốt22/02/2018
89Chương 89Thiên chi kiều nữ22/02/2018
90Chương 90Tâm hoài quỷ thai22/02/2018
91Chương 91Nhất Kiếm Lang Quân22/02/2018
92Chương 92Lớn mật!22/02/2018
93Chương 93Nhiều đơn giản a23/02/2018
94Chương 94Bích Linh mãng26/02/2018
95Chương 95Xuất ra một kiếm26/02/2018
96Chương 96Át chủ bài ra hết26/02/2018
97Chương 97Nước tắm dễ uống sao26/02/2018
98Chương 98Quả lớn trở về26/02/2018
99Chương 99Lại dám thương La đại sư26/02/2018
100Chương 100Chiến công bia26/02/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng