Vạn Cổ Chi Vương

Wed, 17 Jan 2018 14:13:21 +0700

Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6147

Vạn Cổ Chi Vương Review Rating: 9.17 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bình dân thiếu niên la thiên, người mang tuyệt thế chi tư, lại bị ngộ nhận là phế mạch người. Ngẫu nhiên đạt được vô thượng thiên thư, mở ra chí cường thần mạch, tu tạo hóa thần quyết, nhất phi trùng thiên, chấn động vạn cổ. Từ thế tục tầng dưới chót, đến vạn giới chư thiên, hoành ép đương thời thiên kiêu, tung hoành ngàn vạn tông môn, bễ nghễ thần thoại vạn tộc, thành tựu bất hủ bất diệt vĩnh hằng siêu thoát vạn cổ chí tôn chi vương!

5 Chương mới cập nhật truyện Vạn Cổ Chi Vương

Danh sách chương Vạn Cổ Chi Vương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Lui địch30/03/2018
152Chương 152Huyền Linh Sơn, năm bia khảo nghiệm ...30/03/2018
153Chương 153Muôn đời đệ nhất thành tựu30/03/2018
154Chương 154Thiên Thần Chân Thủy30/03/2018
155Chương 155Dùng Huyền Linh Sơn danh nghĩa30/03/2018
156Chương 156Kiếm pháp viên mãn, chạm đến chân ...30/03/2018
157Chương 157Huyền Linh điện, từng bước ép sát ...01/04/2018
158Chương 158Vô lễ01/04/2018
159Chương 159Nhân Bảng đệ nhất chiến đấu02/04/2018
160Chương 160Đánh bại Nhân Bảng đệ nhất02/04/2018
161Chương 161La Thiên cái này dị số02/04/2018
162Chương 162Thiên Lô Bảo Thể02/04/2018
163Chương 163Một kiếm miểu sát03/04/2018
164Chương 164Võ Tôn động phủ, Liễu Tử Yên ...04/04/2018
165Chương 165Hồng Liên quả06/04/2018
166Chương 166Như thế động phủ06/04/2018
167Chương 167Toàn bộ vô duyên?08/04/2018
168Chương 168Viễn Cổ thời đại Hồng Liên kiếm ...08/04/2018
169Chương 169Cường thế áp bách08/04/2018
170Chương 170Khủng bố Hồng Liên Kiếm08/04/2018
171Chương 171Băng hỏa song trọng12/04/2018
172Chương 172Thắng lợi trở về12/04/2018
173Chương 173Bảo thể mới thành lập, cường đại ...12/04/2018
174Chương 174Hạ sư cô12/04/2018
175Chương 175Tiềm Long Cư Sĩ12/04/2018
176Chương 176Cần gì ba chiêu12/04/2018
177Chương 177Kẻ này phẩm hạnh cao thượng12/04/2018
178Chương 178Thọ lễ miểu sát toàn trường12/04/2018
179Chương 179Gặp lại thụy thú13/04/2018
180Chương 180Trong truyền thuyết Đấu Linh chín tầng ...13/04/2018
181Chương 181 (1 )La phủ chủ? (1)14/04/2018
182Chương 181 (2 )La phủ chủ? (2)14/04/2018
183Chương 182Đột phá Linh Hải! Thấu xương trái ...16/04/2018
184Chương 183Một bước giết một người16/04/2018
185Chương 184Các ngươi, đều đứng chung một chỗ ...17/04/2018
186Chương 185Một kiếm bị diệt, siêu nhiên tông ...19/04/2018
187Chương 186Tạo hóa tầng hai, lục lọi mệnh ...19/04/2018
188Chương 187Địa cấp dị thú19/04/2018
189Chương 188Địa Nguyên cảnh ra tay19/04/2018
190Chương 189Vừa vào Vân Tiêu đãng Cửu Thiên ...21/04/2018
191Chương 190Bạch Y Ngân Kiếm29/04/2018
192Chương 191Một cái tát phiến phi29/04/2018
193Chương 192Tung tích tin tức03/05/2018
194Chương 193La Thiên được thành công chặn đường ...03/05/2018
195Chương 194Vân Tiêu Tông03/05/2018
196Chương 195Thiên tài hội tụ03/05/2018
197Chương 196Lớn lên quá xấu, không hẹn03/05/2018
198Chương 197Tiêu diệt La Thiên tựu là lợi ...03/05/2018
199Chương 198Bị La Thiên bị hù tập thể ...03/05/2018
200Chương 199Trèo lên đỉnh03/05/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng