Vấn Đạo Chương

Fri, 11 Jan 2019 08:38:21 +0700

Vấn Đạo Chương

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 414

Vấn Đạo Chương Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Xuyên qua thêm trọng sinh, thỏa thỏa vai chính mệnh?

Triện Khắc sư đại đạo, nạp thiên địa vào phương tấc , chế đạo văn tại tay trong!

Mà lại xem thiếu niên Đoàn Ngọc sống lại một đời, đem
sẽ qua ra thế nào đặc sắc?


Hệ thống:

Đạo Gia : (Luyện Khí + Trúc Cơ) - Tam Hoa Tụ Đính - Ngũ Khí Triêu Nguyên - Nguyên Thần Xuất Khiếu (Chân Nhân) - Du Thần Ngự Khí - Hô Phong Hoán Vũ (Thiên Sư) - Lôi Kiếp Bất Diệt - Thuần Dương Bất Hủ - ...

Triện Khắc Sư : (Luyện Khí + Trúc Cơ) - Mộc Ấn - Thạch Ấn - Đồng Ấn - Ngân Ấn - Kim Ấn - ...

Binh gia : (lấy võ nhập đạo + Trúc cơ) - quân khí rót vào người - luyện tinh binh - quân khí thần thông (Rãi Đậu Thành Binh, Thảo Mộc Giai Binh) - Hàng Long Phục Hổ - Đao Thương Bất Nhập - …

Nho gia : ( Hạo nhiên chính khí đúc Trúc Cơ ) - Nhi Lập - Bất Hoặc - Tri Thiên Mệnh - Nhĩ Thuận - ...

5 Chương mới cập nhật truyện Vấn Đạo Chương

  • Chương mới cập nhật Chương 137: Thổ Lộ Cập nhật ngày: 16/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 136: Chỉnh Biên Cập nhật ngày: 16/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 135: Trâu Đao Cập nhật ngày: 16/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 134: Rời Đi Cập nhật ngày: 16/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 133: Thoát Đi Cập nhật ngày: 16/01/2019

Danh sách chương Vấn Đạo Chương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Trọng Sinh11/01/2019
2Chương 2Triện Khắc Sư11/01/2019
3Chương 3Âm Mưu11/01/2019
4Chương 4Chém Giết11/01/2019
5Chương 5Đến Tiếp Sau11/01/2019
6Chương 6Ruộng Đất11/01/2019
7Chương 7Trùng Hợp11/01/2019
8Chương 8Chặn Lại11/01/2019
9Chương 9Kim Phù11/01/2019
10Chương 10Ngọn Nguồn11/01/2019
11Chương 11Tòng Quân11/01/2019
12Chương 12Báo Thù11/01/2019
13Chương 13Hố Lớn11/01/2019
14Chương 14Phản Tặc11/01/2019
15Chương 15Luyện Khí11/01/2019
16Chương 16Xảo Ngộ11/01/2019
17Chương 17Luyện Thần11/01/2019
18Chương 18Thổ Địa11/01/2019
19Chương 19Âm Phù Kinh11/01/2019
20Chương 20Săn Gấu11/01/2019
21Chương 21Truyền Thừa11/01/2019
22Chương 22Công Và Thủ11/01/2019
23Chương 23Sát Cơ11/01/2019
24Chương 24Chôn Vàng11/01/2019
25Chương 25Mộc Ấn11/01/2019
26Chương 26Rình Giết11/01/2019
27Chương 27Ly Vẫn11/01/2019
28Chương 28Thao Thiết11/01/2019
29Chương 29Chết Oan11/01/2019
30Chương 30Một Chưởng Đánh Chết11/01/2019
31Chương 31Phá Trạch11/01/2019
32Chương 32Không Nói Gì11/01/2019
33Chương 33Phản Phệ11/01/2019
34Chương 34Bỏ Mất11/01/2019
35Chương 35Phân Tích Rõ11/01/2019
36Chương 36Bách Nhẫn11/01/2019
37Chương 37Mời Chào11/01/2019
38Chương 38Đại Cục11/01/2019
39Chương 39Khánh Đô11/01/2019
40Chương 40Quý Nhân11/01/2019
41Chương 41Yêu Đao11/01/2019
42Chương 42Rút Đao11/01/2019
43Chương 43Chém Giết11/01/2019
44Chương 44Chèn Ép11/01/2019
45Chương 45Tàng Khí11/01/2019
46Chương 46Võ Cử11/01/2019
47Chương 47Đàm Phán11/01/2019
48Chương 48Man Thiên Quá Hải11/01/2019
49Chương 49Thần Bộ11/01/2019
50Chương 50Truy Bắt11/01/2019

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng