Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Tue, 12 Jun 2018 20:09:02 +0700

Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Tác giả: Tối Huyễn Thần Phong

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5466

Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống Review Rating: 5.88 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một lần bất ngờ, Lục Nguyên đã nhận được Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống.
Các loại đời mua đơn đặt hàng cuồn cuộn không đoạn.
Mỹ phẩm, lương thực, súng đạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Tương lai khoa học kỹ thuật, ngoại tinh vật phẩm, không thiếu gì cả.
Một cái khổ bức đời mua được đến Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống sau, lên làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO,
cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Danh sách chương Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Hệ thống kích hoạt12/06/2018
2Chương 2Lần đầu đời mua12/06/2018
3Chương 3Cường thế vẽ mặt12/06/2018
4Chương 4Tôn Ngộ Không đơn đặt hàng12/06/2018
5Chương 5Trường Sinh Quyết tới tay12/06/2018
6Chương 6Hi Phi mỹ phẩm đơn đặt hàng ...12/06/2018
7Chương 7Lâm Khinh Y12/06/2018
8Chương 8Tư nhân đặt làm12/06/2018
9Chương 9Phùng Vũ Đình12/06/2018
10Chương 10Tống Huy Tông tự thiếp12/06/2018
11Chương 11Kinh Sở châu báu nguy cơ12/06/2018
12Chương 12Giải quyết Hoàng Kim vấn đề12/06/2018
13Chương 13Hạ Hằng12/06/2018
14Chương 14Miễn phí biệt thự12/06/2018
15Chương 15Phùng Vũ Đình nỗi khổ tâm trong ...12/06/2018
16Chương 16Cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện làm ...12/06/2018
17Chương 17Trường Sinh Quyết tầng thứ nhất12/06/2018
18Chương 18Phùng Vũ Đình cha mẹ của12/06/2018
19Chương 19Gặp phải phản đối12/06/2018
20Chương 20Đưa tất chân cho Hi Phi?12/06/2018
21Chương 21Niên Phi đơn đặt hàng12/06/2018
22Chương 221 giây cho ngươi nằm 1 đời ...12/06/2018
23Chương 23Tuyệt sắc nữ cảnh sát12/06/2018
24Chương 24Mập mờ tư thế12/06/2018
25Chương 25Lần đầu gặp gỡ Hạ Đông Hải ...12/06/2018
26Chương 26Động tình 1 hôn12/06/2018
27Chương 27Rút thưởng hệ thống12/06/2018
28Chương 28Nhận được đến từ hai thế kỷ ...12/06/2018
29Chương 29Đạt thành thỏa thuận12/06/2018
30Chương 30Phùng Vũ Đình người nhà cảm tạ ...12/06/2018
31Chương 31Được Dương Đào hái quả đào?12/06/2018
32Chương 32Bí thư thị ủy12/06/2018
33Chương 33Lần nữa vẽ mặt12/06/2018
34Chương 34Jessyca ngạc nhiên12/06/2018
35Chương 35Dương Đào trừng phạt12/06/2018
36Chương 36Khai trương đêm trước12/06/2018
37Chương 37Chính thức khai trương12/06/2018
38Chương 38Ngày vào mười tám vạn12/06/2018
39Chương 39Hỏa lần Internet12/06/2018
40Chương 40Đưa giày cao gót cho Niên Phi ...12/06/2018
41Chương 41Gặp lại cảnh hoa12/06/2018
42Chương 42Phẫn nộ12/06/2018
43Chương 43Diệp lão kinh người thân phận12/06/2018
44Chương 441 cắt chuẩn bị sắp xếp12/06/2018
45Chương 45Nóng nảy trà sữa12/06/2018
46Chương 46Chu tiêu thụ ngạch hơn trăm triệu ...12/06/2018
47Chương 47Hội đùa Ung Chính đế12/06/2018
48Chương 48Trịnh Hòa muốn bản đồ hàng hải ...12/06/2018
49Chương 49Thăng cấp! Chân thân xuyên qua12/06/2018
50Chương 50Lần đầu xuyên qua! Châu Phi đại ...12/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử